EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Lukáš Funk, Ph.D.

Kurátor fondu moderní numismatiky (Československo, moderní evropské a světové mince), papírová platidla

 
Specializace:

Archeologie novověku až moderní doby, zaniklé osídlení po roce 1945, hmotná kultura 18-20. století, nálezy mincí v archeologickém kontextu
 
Vzdělání:

2014: Ph.D., Filozofická fakulta FF ZČU Plzeň, Katedra archeologie
2009: Mgr., Filozofická fakulta FF ZČU Plzeň, Katedra archeologie
2007: Bc., Filozofická fakulta FF ZČU Plzeň, Katedra archeologie
2005: DiS., PB Vyšší odborná škola, Finanční poradenství
 
Dřívější a další působiště:

od 2015 Archeolog, Numismatické oddělení Národního muzea
2014-2015 Dokumentace a zpracování archeologických výzkumů, OSVČ
2012-2014 Výzkumný pracovník (Archeologie), Katedry archeologie FF ZČU v Plzni
2012-2013 Archeolog, Muzeum města Ústí nad Labem
2009-2013 Interní doktorand, Katedry archeologie FF ZČU v Plzni
 
Účast na projektech:
 • OPVK - Archeologické strategie - CZ.1.07/2.3.00/20.0036 - 2012-2013 
 • OPVK - Partnerství pro archeologii - CZ.1.07/2.4.00/17.0056 - 2013-2014
 • GD 404/08/H007 – Hledání konkrétních archeologických struktur. 2009-2011
 • SGS 2013-064 – Sledování vývoje a změn krajiny pohraničních oblastí západních Čech 20. století prostřednictvím krajinné archeologie
 • SGS 2013-91 – Využití počítačového modelování při studiu poválečného vývoje českého pohraničí
 • SGS 2013-92 – Proměny českého pohraničí interdisciplinární přístup
 • SGS 2012-079 – Proměny československého pohraničí interdisciplinární přístup
 • SGS 2012-053 – Otisky 20. století v dějinách, krajině a společnosti
 • SGS 2010-081 – Rozlišení kozy a ovce z nedostatečného osteologického materiálu porovnáním DNA a ELISA testů
 • SGS 2010-043 – Proměny sídelních a sociálních struktur Jižních a Západních Čech v čase dlouhého trvání
Aktivní účast na konferencích:
 • Peníze v proměnách času X. 2015
 • Archaeologica historica 2007, 2008, 2010, 2011
 • Dějiny staveb 2007, 2008, 2010
 • Seminář/Wokrshop – Archeologie modernity 2011
Výstavy:
 • Spolupráce na realizaci výstavy Tachovsko, krajina paměti/paměť v krajině (2014), Výstava mincí, vyznamenání a dalších nalezených artefaktů.
 • Spolupráce na realizaci výstavy „Groše, zlatky koruny“ Milevské muzeum (2011), Návrh, příprava a realizace jedné z vystavovaných sekcí
 
Publikace:
 • Rak, M. – Funk, L. – Starková, L. 2015: A Cold War Conflict landscape in the borderlands of West Bohemia. In STICHELBAUT, Birger; COWLEY, Dave. Conflict landscapes and archaeology from above, Farnham : Ashgate.
 • Rak, M. – Starková, L. - Funk, L. 2014: Relikty "studené války" jako součást kulturní historie. In: Veřejná archeologie 5. Příspěvky z konference Archeologie a veřejnost 7/2013, s. 42-61.
 • Funk, L. 2012: Vesnice zaniklé po roce 1945. In.: Archeologie 19. a 20. století – Přístupy, Metody, Témata. Pavel Vařeka (ed.), 23-28.
 • Funk, L. – Rak, M. – Váňa, M. 2012: Vesnice v zajetí železní opony – možnosti archeologického poznání studené války. Antropowebzin, 3, 241-251.
 • Funk, L. – Váňa, M. 2012: Archeologický průzkum pusté rekreační chaty v Krkonoších. Antropowebzin, 3, 233-240.
 • Funk, L. – Váňa, M. 2012: Datování objektů zaniklých po roce 1945 pomocí dendrochronologie živých stromů. Archaeologia historica, 37, 799-807.
 • Funk. L. – Menšík, P., 2011: Původ a význam početních žetonů aneb jeden vzácný příklad ze Soběslavi na Táborsku. Kuděj 12, 139-150.
 • Funk, L. – Hložek, J. – Marková, S. - Menšík, P. - Nenutil, J. - Netolický, P. - Rak, M. 2011: Historický a archeologický výzkum městského hřbitova ve Stříbře, Kuděj 12/2, 31-50.
 • Funk, L. – Menšík, P. 2011: Netypický štípaný artefakt z Jílového u Prahy, Časopis Společnosti přátel starožitností 119, 83-87.
 • Funk, L. – Galusová, L. 2011: Možnosti a limity využití Berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska. Archaeologia historica 36/2, 395-405.
 • Funk, L. – Menšík, P. 2010: Pražské groše od Chýnova a Soběslavi, Výběr – Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 46, 227-230.
 • Funk. L., 2010: Návrh metodiky nedestruktivního výzkumu vesnic zaniklých po roce 1945. Akta fakulty filozofické 4, 266-279.
 • Funk, L. – Menšík, P. 2009: Nález římské mince z Roztěže u Kutné Hory, Archeologie ve středních Čechách 13/1, 23 – 24.
 • Funk, L. – Galusová, L. 2008: Mlýn s horizontálním větrným kolem na předměstí Nového Strašecí. In: Dějiny staveb 2008. 192 – 196.
 • Vařeka, P. – Balý, R. – Funk, L. – Galusová, L. 2008: Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. Die archäologische Grabung der nach 1945 verschwundenen Dörfer mittelalterlichen Ursprungs in der Tachauer Gegend, Archaeolgoia historica, 33, 101-117.
 • Funk. L., 2007: Zaniklá ves Bažantov na Tachovsku, Nedestruktivní průzkum usedlosti čp.7. DĚJINY STAVEB, Sbroník příspěvků konference Dějiny staveb 2007, 251-253.

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů