EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.

 

Kurátorka starých sbírek Archivu Národního muzea

 
Archiv Národního muzea, Na Zátorách 6, 170 00, Praha 7, tel. + 420-220-802-530, e-mail: klara_woitschova@nm.cz
 
Vědecké zaměření:
období raného novověku, sfragistika, heraldika a genealogie, paleografie, ediční teorie a praxe
 
Vzdělání:
historie na FF UK Praha (2001), archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK Praha (2002); PhDr. (2002), Ph.D. v oboru archivnictví a PVH na FF UK Praha (2009)
 
Výzkumné projekty (včetně zahraničních):
2004–2006 člen doktorandského kolegia Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství (GA ČR 404/03/H046);
2005–2011 jako doktorand ve výzkumném záměru MSM 112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin; 2008–2010 řešitel grantu GA ČR 407/08/0295 Ortelní manuály a knihy protokolů apelačního soudu v Praze z let 1548–1783: Analýza a kritická edice;
2010–2011 řešitelka interního grantu Národního muzea Otisky dějin. Pečeti ve starých sbírkách Národního muzea.
Dějiny fondů a sbírek Národního muzea (DKRVO)
 
Ostatní aktivity
odborný asistent na katedře PVH FF UK;
vedoucí redaktor Časopisu Národního muzea – řada historická
 
Nejvýznamnější publikace:
Monografie
Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794 (Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V.), Etnologický ústav AV ČR, Praha 2007 (s I. Ebelovou, M. Řezníčkem a J. Woitschem), ISBN 978-80-85010-94-7
 
„…což slušného a spravedlivého jest fedrovati…“ Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548 – 1783, Pelhřimov 2010, 200 s., ISBN 978-80-7415-040-1
 
Gottfried Daniel Wunschwitz, sběratel, heraldik a genealog, Praha: Národní archiv 2011, 308 s., ISBN 978-80-86712-90-1
 
Otisky dějin. Pečeti Eichlerovy sbírky, Praha: Národní muzeum 2013, 84 s., ISBN 978-80-7036-394-2
 
Studie v časopisech a sbornících:
Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. Možnosti a limity etnokartografické analýzy, Český lid, 92/2005, č. 2, s. 155-173, ISSN 0009-0794 (s J. Woitschem)
 
Geografická mobilita židovského obyvatelstva v Čechách ve světle Soupisu židovských rodin z roku 1793, Historická demografie 30, 2006, s. 31–66 (s M. Řezníčkem a J. Woitschem)
 
(elektronická publikace) Bohemikální erbovníky a heraldické památky I. (I.1. Památník Matyáše Kryštofa Günthera (rkp. NK ČR XXIII.G.1) a I.2. Památník Izáka Aschpana z Hagu (rkp. NK ČR XXIII.F.17), CD jako příloha časopisu Heraldická ročenka 2007
 
Edice nebo databáze? Ortelní manuály jako komplementární pramen k dějinám městského soudnictví, Ústecký sborník historický. Supplementum I, Ústí nad Labem 2010, s. 241–252
 
Genealogická a heraldická sbírka Rudolfa Konstantina Vratislava z Mitrovic Archivu Národního muzea, Časopis Národního muzea – řada A, ročník 180, 2011/1–2, s. 74–85
 
Časopis Národního muzea v letech 1827–2012, Český lid 2013 / 1, s. 5–26
 
 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů