EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Kateřina Spurná

Kurátorka osobních fondů oddělení základní knihovny
 
Knihovna Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420-224-497-196
e-mail: katerina_spurna@nm.cz 
 
Vědecké zaměření:
církevněslovanské památky, překladová technika z latiny do staroslověnštiny a církevní slovanštiny, knihovny osobností, knihovna Pavla Josefa Šafaříka
 
Vzdělání:
FF UK, obor latina – chorvatština (Mgr. 2010, diplomová práce: Odraz latiny v charvátskohlaholských památkách – Překladová technika ablativu absolutního v charvátskohlaholské Benediktově Řeholi)
FF UK, od 2010 doktorské studium, obor Slovanské filologie, téma dizertační práce: Překladová technika z latiny do staroslověnštiny na základě Gumpoldovy legendy a II. církevněslovanské legendy o sv. Václavu 
 
Pracovní působení:
2009–2013 výuka latiny na Gymnáziu Ohradní
od 2010 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – oddělení paleoslovenistiky a byzantologie
2013–2015 oddělení rukopisů a starých tisků KNM
od 2016 oddělení základní knihovny KNM
 
Granty:
Grant GAUK (527012) - Komentovaný překlad Widukindovy kroniky (spoluřešitel), 2012-2016
Gorazd: digitální portál staroslověnštiny. Grant Ministerstva kultury ČR NAKI II (kód projektu DG16P02H024), od 2016
 
Ostatní aktivity:
od 2016: redaktorka Sborníku Národního muzea, řada C – literární historie
od 2016: členka Ediční rady NM
 
Pedagogická činnost:
Spolupráce s ÚVES FF UK, seminář Četba církevněslovanských textů (ak. rok 2013/2014)
 
Bibliografie:
překlady:
  • Widukind z Corvey, Izdný, Jakub, ed. a Spurná, Kateřina, ed. Dějiny Sasů. Překlad Jakub Izdný a Kateřina Spurná. Vydání první. Praha: Argo, 2016. Memoria medii aevi; svazek 23.
články v časopisech a sbornících:
  • K problematice církevněslovanského překladu Benediktovy Řehole. In: Usta ad Albim Bohemica. Roč. 10, 2–3 (2010), s. 122–126.
  • Problematika předloh Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu. In: Usta ad Albim Bohemica. Roč. 13, č. 1 (2013), s. 16–24.
  • Překladová technika ablativu absolutního v charvátskohlaholské Řeholi sv. Benedikta. In: Slovo 64 (2014), s. 57–78.
  • Způsoby překladu pasivních tvarů a konstrukcí v charvátskohlaholské Řeholi sv. Benedikta. In: Hrvatsko glagoljaštvo u Europskom okružju (ed. V.B. Stipčević – S. Požar – F. Velčić), Staroslavenski institut, Zagreb 2015, s. 663–677.
lexikografické práce:
  • Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 5). Praha 2011.
  • Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 6). Praha 2012.
  • Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 7). Praha 2013.
  • Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 8) Praha 2014.

 

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů