EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Kateřina Pařízková

Kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
 
Archiv Národního muzea, Na Zátorách 285/6, 170 00 Praha 7, tel +420 -220802530
e-mail: katerina_parizkova@nm.cz
 
Vědecké zaměření:
dějiny ranného novověku se zaměřením na festivity a poutnictví
 
Vzdělání:
FF UK – archivnictví a PVH
 
Výzkumné projekty (včetně zahraničních):
Dějiny fondů a sbírek Národního muzea (DKRVO)
 
Bibliografie:
PAŘÍZKOVÁ, Kateřina
Barokní poutní cesta do Hájku u Prahy. Folia historica Bohemica 25, č. 2, Praha 2010, s. 113-153, ISSN 0231-7494.
             
PAŘÍZKOVÁ, Kateřina
Pražská korunovace krále Matyáše dne 23. května 1611 ve světle dobových pramenů. Sborník archivních prací, roč. LXII, 2012, č. 2, s. 275–368, ISSN 0036-5246.
 
PAŘÍZKOVÁ, Kateřina
Procesí a poutníci na poutní cestě do Hájku u Prahy. Časopis Národního muzea. Řada historická,
roč. 181, 2012, č. 1-2, s. 24–43, ISSN 1214-0627.
 
PAŘÍZKOVÁ, Kateřina
Jejich kramaření přesáhlo všechny únosné meze! – pohled na frekvenci poutí, jejich útlum
a proměnu v průběhu tří století na příkladu poutí do Hájku u Prahy. Východočeský
sborník historický 23, s. 137–158, ISSN 1213-1733.
 
PAŘÍZKOVÁ, Kateřina
Archiv Národního muzea představuje: Osobní fondy Antonína Friče a Bohuslava Jiruše.
Časopis Národního muzea, řada historická, 182, 2013, č. 1-2, s. 73-85, ISSN 1214-0227.
 
PAŘÍZKOVÁ, Kateřina
Fričovo muzeum v Lázních Bělohrad. Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní
vědy, 69, 2013, č. 3-4, s. 7–16, ISSN 0036-5343.
 
Ostatní aktivity:
prezentace na konferencích a seminářích
2011
Hájecká poutní cesta- rekonstrukce její původní podoby a současný stav, přednáška na pracovním semináři Drobné památky a krajina v rámci projektu A POTENTIA AD ACTUM Od možnosti ke skutečnosti, pořádáném Národním památkovým ústavem Ústí n./L. a Univerzitou J. E. Purkyně Ústí n./L. v Úštěku 22.–23. 9. 2011.
Korunovace Matyáše Habsburského českým králem 23. 5. 1611, přednáška v rámci specializačních přednášek cyklu Festivity, pořádaného katedrou Archivnictví a PVH, FF UK Praha.
 
2012
Jejich kramaření přesáhlo všechny únosné meze!pohled na frekvenci poutí, jejich útlum a proměnu v průběhu tří století na příkladu poutí do Hájku u Prahy, přednáška na VII. pardubickém bienále Poutě a poutní místa v českých zemích jako téma kulturních dějin, pořádaném Ústavem historických věd FF Pardubice na zámku Potštejn 19.–20. 4. 2012.
 
2013
Mariánská procesí v 19. století, přednáška na konferenci Mariánská úcta ve středních Čechách, pořádaná SOA Praha, Etnologickým ústavem AV ČR a Římskokatolickou farností Svatá Hora.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů