EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D.

foto J. Daškováe–mail: jirina_daskova@nm.cz

 • vědecký pracovník
 • vědecké zaměření: palynologie
Vzdělání:
2008: obhajoba dizertační práce: Spory a pylová zrna in situ, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: geologie, zaměření paleontologie; předchozí magisterské a bakalářské studium na stejné fakultě
 
Kariéra:
2001 – 2003: programátor; správce databáze významných geologických lokalit – Česká geologická služba, Útvar informatiky, Odbor informačních systémů
2002 – 2012: paleontolog – Akademie věd ČR, v.v.i., Laboratoř paleobiologie a paleoekologie
2010 – 2012: vědecký pracovník – University of Birmingham, UK
2012 – 2013:  vědecký tajemník – Národní muzeum
2013 – 2015:  ředitelka Přírodovědeckého muzea – Národní muzeum
2015 – dosud: vědecký pracovník – Národní muzeum
 
Členství v profesních organizacích:
Councillor of the OCSP (Organization of Czech and Slovak palynologists,) (2002 – doposud) IFPS (The International Federation of Palynological Societies) (2008 – doposud)
 
Seznam vybraných projektů a grantů:
2003 – 2005: Paleoekologický model souslojí Dolu Jan Šverma ve vnitrosudetské pánvi (lampertické vrstvy, langsett), IAA3013306 (hlavní řešitel)
2007 – 2010: Výzkum květů a květenství křídových rostlin a jejich pylů, IAA304070701 (spoluřešitel)
2010 – 2012: Marie Curie Fellowship: Paleocene-Eocene Plant Extinction / University of Birmingham (Intra-European Fellowships (IEF), Call: FP7-PEOPLE-2009-IEFPEX)
 
Muzejní práce a výstavy:
2007: Pohlednice z karbonských pralesů (spoluautor výstavy)
2015: organizační práce – výstavy: Archa Noemova, Smrt, Jak se bude jmenovat?
2015: organizování exkurzí pro veřejnost – cyklus: Přírodou velkoměsta
 
Pedagogická činnost:
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy(do roku 2003/2004): – přednášky: Palynologie. in: Marek, J. Systematická paleontologie I.; Základy mikroskopování. in: Fatka, O. Metody paleont. Výzkumu; Formy prezentace výsledků. in: Fatka, O. Metody paleont. Výzkumu; Palynologie. in: Marek, J. Paleont. pro učit. geol. a biology
2005: Mikropaleontologie – Pedagogická fakulta UK, Praha; garant přednášky; kód přednášky: K68, 26 hodin
2011–2012: 2x týdenní terénní kurz geologie pro studenty 1. ročníku ve Skotsku během pobytu v Birmingmamu (University of Birmingham)
 
Ostatní aktivity v oboru:
Organizování konferencí a odborných seminářů:
2006: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference a CIMP General Meeting 2006, Palaeozoic palynology in space and time
2007: Palaeobotany - contribution to the evolution of plants and vegetation
2008: Odborný a společenský seminář k výročí prof. RNDr. B. Pacltové, CSc. (PřF UK)
 
Popularizace:
2013: Rahman, I. A., Dašková, J..Jak oživit zkameněliny. Vesmír, 92, 2: 92-94.
2004: Dašková, J.,: Zkamenělý prales. National Geographic, 4, p. 6-8.
Rozhovory pro Český rozhlas, TV
 
Seznam vybraných publikací:
 • Vacek, F., Dašková, J., Onderka, P. 2013. Why was the ancient city of Wad Ben Naga, Sudan, built of bricks? Geological evidence. Journal of the National Museum Prague Natural History Series, 182, 2: 29–34. (RIV)
 • Onderka, P., Vrtal, V., Dašková, J., Vacek, F., Gatzsche, A. 2013. Preliminary Report on the Fifth Excavation Season of the Archaeological Expedition to Wad Ben Naga. Annals of the Náprstek Museum, 34, 2: 3–18. (RIV)
 • Pound, M. J., Riding, J. B., Donders, T. H., Dašková, J. 2012. The palynostratigraphy of the Brassington Formation (Upper Miocene) of the southern Pennines, central England. Palynology. 36, 1: 26­–37. IF 1.348
 • Vavrdová, M., Dašková, J. 2011. Middle Devonian palynomorphs from southern Moravia: an evidence of rapid change from terrestrial deltaic plain to carbonate platform conditions. – Geologica Carpatica. IF 0.787
 • Kvaček, J., Dašková, J. 2010. Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae. – Review of Palaeobotany and Palynology, 158, 3–4: 308–318. IF 1.985
 • Libertín, M., Dašková, J., Opluštil, S., Bek, J., Edress, N. 2009. A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic). – Review of Palaeobotany and Palynology, 155, 3–4: 175–203. IF 2.145
 • Libertín, M., Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J., Sýkorová, I., Dašková, J. 2009. Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155, 3–4: 204–233. IF 2.145
 • Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bashforth , A.R., Šimůnek, Z., Drábková, J., Dašková, J. 2009. A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155, 3–4: 234–274. IF 2.145
 • Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bek, J., Dašková, J., Šimůnek, Z., Drábková, J., 2009. Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic). – Palaios, 24: 726–746. IF 1.489
 • Bek, J., Drábková, J., Dašková, J., Libertín, M. 2008. The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian–Stephanian B) continental basins of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 152: 176–199. IF 1.325
 • Kvaček, J., Dašková, J., Pátová, R. 2006: A new schizaeaceous fern, Schizaeopsis ekrtii sp nov., and its in situ spores from the Upper Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 140, 1–2: 51–60. IF 1.170
 • Kvaček, J. - Falcon-Lang, H. J. - Dašková, J. 2005. A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive. American Journal of Botany, 92, 12: 1958-1969. IF 2.572
 • Libertín, M., Bek, J., Dašková, J. 2005: Two new species of Kladnostrobus nov.gen. and their spores from the Pennsylvanian of the Kladno-Rakovník Basin (Bolsovian, Czech Republic). Geobios, 38, 4: 467-476. IF 0.817
 • Kvaček, Z., Dašková, J., Zetter, R. 2004. A re-examination of Cenozoic Polypodium in North America. Review of Palaeobotany and Palynology. 128, 3/4: 219-227. IF 0.886

Knihy:

 • Pešek, J., Brož, B., Brzobohatý, R., Dašková, J., Doláková, N., Elznic, A., Fejfar, O., Franců, J., Hladilová, Š., Holcová, K., Honěk, J., Hoňková, K., Kvaček, J., Kvaček, Z., Macůrek, V., Mikuláš, R, Opluštil, S., Rojík, P., Spudil, J., Svobodová, M., Sýkorová, I., Švábenická, L., Teodoridis, V., Tomanová-Petrová, P. 2014.Tertiary basins and lignite deposits of the Czech Republic. Prague: Czech Geological Survey, 2014. 283 p. ISBN 978-80-7075-862-5. (zařazeno do RIV)
 • Onderka , P., Vrtal, V., Dašková, J., Dufková, M., Gatzsche, A., John, R., Spindler, E., Vacek. F. 2013. Wad Ben Naga 1821–2013. National Museum, 2013, 143 p. ISBN 978-80-7036-401-7. (zařazeno do RIV)

 

Více informací o publikacích na: https://www.researchgate.net/profile/Jirina_Daskova

 

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů