EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Jana Tvrzníková

Knihovnice
 
 
Knihovna Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420-224-497-345
 
 
Vědecké zaměření:
předbělohorský knihtisk se zaměřením na ilustraci, knihovna Bohuslava Duška

Vzdělání:
2010–2013: Univerzita Hradec Králové – Počítačová podpora v archivnictví
2013–2016: Univerzita Karlova v Praze – Informační studia a knihovnictví, zaměření na Knihovědu
od 2017 doktorské studium: Univerzita Karlova v Praze – Informační věda, zaměření na Knihovědu (Obrazová složka tisků Jiřího Melantricha z Aventinu)

Pracovní působení:
2014–2015 Národní knihovna ČR – určování slepotiskových vazeb
2014–2015 Knihovna Jana Palacha – retrokatalogizace
2015 Severočeské muzeum v Liberci – retrokatalogizace
od 2016 Knihovna Národního muzea

Ostatní aktivity:
Členka redakční rady Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum
 
 
 
Bibliografie:
  • Tiskař a briefmaler Michael Peterle (1537–1588), in: Knihy a dějiny 23/2016/1–2. S. 6–24.
  • Die Ausschmückung der Vita Christi von Johann Habermann, gedruckt von Michael Peterle in Prag, in: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 41/2016/1–2. S. 51–59.
  • Ilustrace Jana Willenberga v Sumovní kronice z roku 1615. In: Bibliotheca Antiqua 2017. S. 77–82.
  • Výroba kolorovaných jednolistů u nás na příkladu Pobožného a potřebného napomenutí o uvažování nové té a zázračné hvězdy. In: HRADILOVÁ, Marta – TOŠNEROVÁ, Marie (eds.). Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Praha 2018. S. 159–168.
  • Z historie knihovny Bohuslava Duška. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 63/2018/1–2. S. 35–44.
  • Několik poznámek k ilustraci knih pražského tiskaře Mikuláše Štrause. Knihy a dějiny 25/2018/1–2 (v tisku).
 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů