EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Jana Plecitá

Kurátorka fotografické a výtvarné sbírky a sbírky trojrozměrných předmětů

Národní muzeum – České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
tel. +420 222 220 082 (ústředna), +420 222 221 514 (přímý)

e-mail: jana_plecita@nm.cz

Vědecké zaměření:
Výtvarné podoby Bedřicha Smetany, smetanovská ikonografie. 

Vzdělání:
Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor hudební věda (1983-88).

Granty:
2014
Bedřich Smetana (1824-1884): online bibliografie (projekt DKRVO 2014/41). ISBN 978-80-87773-27-7. URL: http://147.32.5.38./
2014-2015
Pomníky a pamětní desky Bedřicha Smetany v českých zemích (projekt MK ČR k Roku české hudby, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).  

Výzkumné projekty:
Spolupráce na projektu SPZV IX-8-6/04 Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany (1991-1992, 1995-1996)
Spolupráce na grantovém úkolu HM/300 MK ČR Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany a vědecký katalog pramenů (2006-2011)
CD ROM opera Libuše - analytický popis partitury
CD ROM opera Hubička - analytický popis partitury

Muzejní práce (výstavy):
Bedřich Smetana. Doba, život, dílo. Muzeum Bedřicha Smetany v Praze. Stálá expozice (11. 5. 1998 dosud; dokumentátor).
Plecitá, Jana. Z jabkenické myslivny. Muzeum Bedřicha Smetany v Praze (11. 5. 1999 – 7. 8. 2001).
Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana. Stálá expozice. Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích (31. 5. 2003 dosud).
Plecitá, Jana – Klimešová, Marie. Podoby Bedřicha Smetany „Jak Smetanu viděly generace umělců 19. a 20. století?“. Muzeum Bedřicha Smetany v Praze (3. 3. 2004 –31. 12. 2005).
Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana – Pospíšil, Milan. Muzeum Bedřicha Smetany 1926-2006 (novinky, unikáty, kuriozity). Muzeum Bedřicha Smetany v Praze (3. 5. 2006 – 31. 12. 2008).
Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana – Součková, Taťána. Prodaná nevěsta-česká opera oper. Hlavní foyer Národního divadla (26. – 28. 9. 2009).
Plecitá, Jana – Führbach, František. Který pak Čech by hudbu neměl rád Ema Destinnová a Bedřich Smetana. Muzeum Bedřicha Smetany v Praze (13. 4. 2011 – 14. 1. 2013).
Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana. Jak se u Smetanů malovalo. Muzeum Bedřicha Smetany v Praze (20. 3. 2013 – 27. 10. 2014).
Plecitá, Jana. Putování za rodokmenem Bedřicha Smetany. Muzeum Bedřicha Smetany v Praze (27. 4. 2016 – 24. 4. 2017).

Ostatní aktivity:
Spolupráce na výstavě k prvnímu německému nastudování Braniborů v Čechách v Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen (březen 1994).
Spolupráce na výstavě materiálů o průběhu restaurování partitury a prvních vydání cyklu Má vlast v rámci projektu Záchrana kulturního dědictví při Mezinárodním hudebním festivalu PONTES, Mosty mezi městy UNESCO (Žofín, 3. 11. 2000).
Spolupráce při prezentacích projektu nové stálé expozice Památník Bedřicha Smetany Jabkenice (Jabkenice, 2. - 3. 6. 2001, květen 2002).
Spolupráce na výstavě materiálů o průběhu restaurování partitury Prodané nevěsty v rámci projektu Záchrana kulturního dědictví při Mezinárodním hudebním festivalu PONTES, Mosty mezi městy UNESCO (Foyer Dvořákovy síně Rudolfina, 12. 11. 2002).
Spolupráce na výstavách Mezi stromy v přírodním divadle v Šárce (2005-2013).
Grafická prezentace Muzea Bedřicha Smetany pro veřejnou prezentaci skladatelských institucí Smetana-Dvořák-Janáček-Martinů (Institut Bohuslava Martinů, 8. 12. 2010).

Bibliografie:
Plecitá, Jana – Klimešová, Marie. Podoby Bedřicha Smetany „Jak Smetanu viděly generace umělců 19. a 20. století?“. Praha: Národní muzeum, 2004. ISBN 80-7036-163-8.
Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana – Pospíšil, Milan. Muzeum Bedřicha Smetany 1926-2006 (k 80. výročí založení Muzea B. Smetany). Praha: Národní muzeum, 2006. ISBN 80-7036-195-6.
Führbach, František – Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana. Ema Destinnová a Bedřich Smetana, Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2011. ISBN 978-80-86791-90-6.
Plecitá, Jana. K rodu skladatele Bedřicha Smetany (1824-1884) aneb výstava o jeho potomcích v Národním muzeu v Praze. Genealogické a heraldické listy, roč. 36, 2/2016.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů