EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Jana Kunešová

zástupkyně vedoucího

Národní muzeum, Oddělení starších českých dějin, Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1, 110 00, Praha 1
tel.: +420 224 497 372
e-mail: jana_kunesova@nm.cz
sbírka grafiky
sbírka fotografie
sbírky skla, keramiky a porcelánu
sbírka historických lékáren

Vědecké zaměření:
výtvarné umění v českých zemích 16.-19. století se zvláštním zaměřením na problematiku barokního malířství, grafiky a uměleckého řemesla
 
Vzdělání:
Univerzita Palackého v Olomouci, FF, obor Dějiny výtvarných umění

Výzkumné projekty:
 • 2012-2015 spoluřešitel projektu „Daguerrovo rejsování světlem“ – nové metody a postupy pro ochranu, péči a zpřístupnění kulturního dědictví v daguerrotypii (program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity /NAKI/ č. DF12P01OVV038, garant: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze)
Pedagogická činnost:
Pouze sporadická, na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze
 
Výstavní činnost (autorská):
 • Výstava „The Story of Bohemian Glass“ (Příběh českého skla), Korejské národní muzeum, Soul, Korejská republika, 10. 2. – 26. 4. 2015 /hlavní autorka a komisařka/, pořádáno v autorské spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
 
Bibliografie:
 • Jana Kunešová, Architekt a stavitel Alois Daut(h) ze Žatce. Kunešová, Jana, in: Zprávy památkové péče. Časopis státní památkové péče 67, č. 4, 2007, s. 333-335.
 • Jana Kunešová – Martin Mádl, Malířská výzdoba jezuitské rezidence a kostela sv. Františka Xaverského v Opařanech, in: Památky jižních Čech 2, České Budějovice 2009, s. 87-120.
 • Jana Kunešová, heslo: Okenní terč s motivem pelikána, in: Jan Pánek (ed.), Rožmberkové;. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, kat. č. XIII.6, s. 265.
 • Jana Kunešová, Mezinárodní vědecká konference Karel Škréta (1610-1674): Doba a dílo, in: Bulletin Uměleckohistorické společnosti 23, č. 1, 2011, s. 26-27.
 • Jana Kunešová, Porcelán, in: Martina Miláčková (ed.), Arcibiskup Theodor Kohn (1893-1904): neklidný osud talentovaného muže [kat. výst., Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Zámecká galerie, Kroměříž, 31. května - 30. září 2012], Olomouc 2012, s. 141-145.
 • Jana Kunešová, The Painting Decoration of the Jesuit Residence and the Church of St. Francis Xavier in Opařany: Contribution to the Iconography of the Saint in Baroque Ceiling Painting in Bohemia, in: Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích, Olomouc 2014, s. 108-123.
 • Romana Kozáková – Michela Knížová – Jana Kunešová – Zuzana Zlámalová Cílová, Šárka Msallamová, Restaurování vitráže s motivem upálení mistra Jana Husa - ukázka komplexního přístupu, Sklář a keramik, roč. 64, č. 11-12, 2014, s. 257-262.
 • Michaela Knězů Knížová, Romana Kozáková, Martin Fořt, Jana Kunešová, Restaurování vitráže s motivem apoštola z kostela sv. Jakuba Většího v Žebnici, in: Fórum pro konzervátory-restaurátory: Konference konzervátorů-restaurátorů, Brno 2015, s. 47-53.
 • Jana Kunešová (ed.), The Story of Bohemian Glass (exhibition catalogue), Seoul 2015, 255 s.
 • Jana Kunešová, [6 katalogových hesel], in: Martin Musílek a kol., Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415-2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, Praha 2015, s. 48-49, č. kat. II.3, s. 80-81, č. kat. IV.2., s. 84-85, č. kat. IV.5, s. 86-87, č. kat. IV.6, s. 88-89, č. kat. IV.7, s. 120-121, č. kat. V.5. 
 • Karel Nesměrák – Jana Kunešová, Farmaceutická historie kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech. Část I., Klášterní lékárna, in: Česká a slovenská farmacie. Časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti, roč. 64, č. 3, 2015, s. 79-94.
 • Karel Nesměrák – Jana Kunešová, Farmaceutická historie kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech. Část II., Kapucínský balzám (Balsamum capucinorum), in: Česká a slovenská farmacie. Časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti, roč. 64, č. 3, 2015, s. 95-99.
 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů