EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

RNDr. Jana Kocourková, CSc.

Výzkumný a vývojový pracovník a kurátor lichenologického herbáře Mykologického oddělení (PRM)


Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, tel. +420 224 497 257
e-mail: jana_kocourkova@nm.cz


Vědecké zaměření:

Lichenologie, mykologie - taxonomie, biodiversita a ekologie
bližší specializace - taxonomie a biodiversita lichenikolních hub

Vzdělání:
vysokoškolské, Přírodovědecká falulta UK Praha
ukončeno 1985- diplomová práce: „Příspěvek k ekologii zástupců čeledi Peronosporaceae se zvláštním zřetelem k jarním druhům“ 155 pp., Supervisor: Doc. V. Skalický, CSc.
1987- rigorosum, titul RNDr.
2001- obhajoba doktorandské práce, titul CSc., Supervisor: Dr. Zdeněk Pouzar, disertace: „Lichenikolní houby České republiky (Lichenicolous fungi of the Czech Republic)", speciální část publikována in Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 55 [1999] (3-4): 59-169.
2009- habilitace, titul Doc.

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
1987- Rakousko (Virgen, Hohe Tauern), mezinárodní výzkum v rámci BLAM, Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa a studijní pobyt Karl-Franzenz-Universität, Graz (pozvání Prof. J. Poelt)
1995- Německo (Regensburg), mezinárodní výzkum v rámci BLAM, Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa
1996- The 3rd IAL Symposium ( International Association of Lichenology), Progress and Problems in Lichenology in the Nineties a účast na předkongresové exkurzi (výzkumu) IAL - Excursion „On the trail of Ferdinand Arnold in Tyrol“
1997- Botanische Institut Karl-Franzenz-Universität, Graz (spolupráce na pozvání Prof. J. Hafellner) do při Karl-Franzens-Universität
1998- Botanische Institut Karl-Franzenz-Universität, Graz (spolupráce na pozvání Prof. J. Hafellner)
1999- Slovensko, Vysoké Tatry, mezinárodní výzkum v rámci BLAM, Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa
2002- Itálie (Southern Alps of Veneto and South Tyrol), mezinárodní výzkum v rámci BLAM, Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa a studijní pobyt v Rakousku, Karl-Franzenz-Universität, Graz (spolupráce na pozvání Prof. J. Hafellner)
2003- Slovinsko (Julské Alpy), mezinárodní výzkum v rámci BLAM, Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa a studijní pobyt v Rakousku, Karl-Franzenz-Universität, Graz (pozvání Prof. J. Hafellner)
2004- Německo (Drážďany), evropská konference Natura 2000: International workshop Crossing Borders: Natura 2000 in the light of EU Enlargement
2004- The 5th IAL Symposium (International Association of Lichenology) a účast na předkongresové exkurzi (výzkumu) v Rusku (Ladožské jezero) a Estonsku (jižní Estonsko)
2004- Německo (Füssen, Allgäu), mezinárodní výzkum a konference v rámci BLAM, Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa
2005- výzkum v Bavorsku a studium herb. položek Botanische Staatssamlung München, spolupráce s Prof. Döbbelerem
2005- Grónsko, konference a exkurze Nordické lichenologické společnosti a následná specializovaná výzkumná expedice v jižním Grónsku, na pozvání prezidenta společnosti Dr. V. Alstrupa (Kodaň)
2006- SYNTHESIS, TAF-Copenhagen, Naturhistoriske Museum, stáž, projekt na zpracování materiálu z expedice v Grónsku
2007- Kalifornie, University of Riverside, na pozvání K. Knudsen, výzkum lichenikolních hub v jižní Kalifornii pro přípravu podkladů pro kongresové exkurze IAL 8 v r. 2008
2007- Španělsko, Madrid, The Yellow House a Facultad de Farmacia Universidad Complutense de Madrid. Pozvání Prof. D.L. Hawksworth, spolupráce na popisu nového rodu a druhu lichenikolní houby

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • Biodiversita lichenikolních hub České republiky Lichenoflóra Prahy
 • Monitoring ohrožených druhů lišejníků v České republice
 • Výzkum biodiversity chráněných krajinných oblastí (Křivoklátsko, Jizerské hory, Moravský kras)
 • Biodiversita a taxonomie lichenikolních hub a lišejníků jižního Grónska (2005)
 • Biodiversita a taxonomie lichenikolních hub Evropy s těžištěm ve střední Evropě
 • Biodiversita a taxonomie lichenikolních hub Bavorska (2003-2006)
 • Výzkum biodiversity lišejníků v chráněných územích a am. vojenských prostorech Bavorska
  (2003-2006; 6 etap výzkumu)
 • Biodiversita a taxonomie lichenikolních hub Kalifornie (od 2007)

Granty:
1993-1995- člen řešitelského týmu: The Rescue of M.Braun´s Area by Kuks. An Analysis of Damaging Causes and Suggestion of Conservation and Rehabilitation Possibilities
(CEU, nositel VŠCHT)
1994-1996- člen řešitelského týmu: Využití radiačních analytických metod pro stanovení kontaminace životního prostředí
(GAčR 202/94/0868, nositel FJFI)
1996-1998- spoluřešitel: Některé faktory prostředí kritické pro společenstva půdních roztočů v extrémních podmínkách (mikromycety, lišejníky, mechy)
(GAČR 526/96/0250, nositel: PřF UK Praha)
1996-1998- řešitel: Biodiversita lichenikolních hub České republiky s přihlédnutím k evropským druhům
(GAČR 206/96/0709)
2001-2004- řešitel: Biodiverzita lišejníků a lichenikolních hub CHKO Křivoklátsko (MK ČR RK01P03OMG003)
1998-2004- člen řešitelského týmu: Biodiversita lišejníků a lichenikolních hub vybraných Národních parků a CHKO České Republiky s přihlédnutím k evropským druhům
(VZ F02/98: NMPM00001)
2005-2011- člen řešitelského týmu: Vědecké zhodnocení a obohacení přírodovědeckých sbírek Národního muzea, grant Přírodovědeckého muzea: Taxonomie a biodiversita lichenikolních hub
(VZ MK00002327201)
2008-2011- řešitel: Biodiverzita lišejníků a lichenikolních hub CHKO jizerské hory
(MK ČR, DE08P04OMG003)

Pedagogická činnost:
od 1995- semináře a vedení diplomových prací studentů Přírodovědecké fakulty UK, Praha
1998-2004- semináře, terénní cvičení PedF UK, Praha
2004- terénní cvičení, přednášky: Úvod do lichenologie, Lišejníky a lesní ekosystémy Fakulta Lesnická a environmentální ČZU, Praha)
1995-2003- výuka pedagogů biologů základních a středních škol
od 1990- vedení exkurzí: průbežně pro tuzemské i zahraniční vědecké společnosti
od 1995- vedení prací středoškolské odborné činnosti

Muzejní práce:
2003- Voda a Život (spoluřešitel část lišejníky), Národní muzeum
2006- Lišejníky CHKO Český kras, Muzeum Beroun, výstava
od 2006- Lišejníky CHKO Křivoklátsko, trvalá expozice ve Středisku Lesů Křivoklát, Lesy České Republiky, s.r.o.
2006-2007- Kouzlo polárního světa - Konference a výzkum Nordické Lichenologické Společnosti v jižním Grónsku, 2005, Chodovská tvrz, výstava fotografií
2007- Expedice Grónsko 2005, Krkonošské muzeum Správy KRNNAP, Vrchlabí, výstava fotografií
2007- Expedice Grónsko 2005, Moravské Zemské Muzeum, Brno, výstava fotografií

Ostatní aktivity:
1997- Oponentury grantů: GAČR, AVČR, GAUK Praha
1999- Člen redakční rady Sborníku Národního muzea
2000- Oponentury vědeckých prací zahraničních i českých časopisů včetně impaktovaných
2004- člen Komise pro státní rigorózní zkoušky na PřFUK
2004- člen Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na PřFUK
1985- člen České Botanické společnosti, ČBS
1987- člen České vědecké společnosti pro mykologii, ČVSM
1996- člen International Assotiation for Lichenology, IAL
1995- člen Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa, BLAM
2002- člen BLS, British Lichen Society
2004- člen NLS, Nordic Lichen Society
2007- člen Californian Lichen Society, CAL
2006- člen vědecko-pedagogického týmu Celostátního kola Biologické Olympiády

Bibliografie:

Počet prací v impaktovaných časopisech: 5

1989
 • Horáková, J., Skalický, V. (1989): Contribution to the ecology of Peronospora violacea Berk. - Čes. mykol., Praha, 43: 13-29.
1992
 • Lisická, E., Horáková, J. (1992): Physcia opuntiella Buschardt et Poelt (Flechten, Physciaceae) neu für die Tschechoslowakei. - Preslia, Praha, 63 (3-4): 189-191.
1994
 • Horáková, J. (1994a): Catapyrenium pilosellum Breuss, nový druh lichenoflóry ČR a klíč k určování druhů s podobnou stélkou (r. Catapyrenium, Endocarpon, Psora) vyskytujících se v ČR a SR. - Bryonora, Praha, 13: 13-16.
 • Horáková, J. (1994b): Arthonia pragensis spec. nov. (Ascomycetes, Arthoniales), a new lichenicolous fungus from the Czech Republic. - Czech Mycol., Praha, 47 (2): 139 - 143.
 • Horáková, J., Alstrup, V. (1994): Phaeospora arctica, a new lichenicolous fungus. - Graphis Scripta, Stockholm, 6: 61-63.
1998
 • Horáková, J. (1998): The genus Thelocarpon Nyl. in the Czech Republic. IAL 3 - Proceedings. - Sauteria 9: 151-158.
 • Kocourková-Horáková, J. (1998a): Records of new, rare or overlooked species of lichens from the Czech Republic. - Czech Mycol., Praha 50 (3): 223-239.
 • Kocourková-Horáková, J. (1998b): Distribution and ecology of the genus Thelocarpon in the Czech Republic. - Czech Mycol. 50 (4): 271-302.
1999
 • Kocourková, J. (1999): Lichenicolous fungi of the Czech Republic. 1. Weddellomyces xanthoparmeliae Calatayud et Nav.-Ros. - Czech Mycol. 51(2-3): 179-184.
 • Kocourková, J., Berger, F. (1999): Polycoccum minutulum (Dothideales, Ascomycetes), a new lichenicolous fungus on Trapelia placodioides. - Czech Mycol. 51(2-3): 171-177.
 • Kocourková, J., Smrž, J. (1999): Mites communities of two epiphytic lichen species (Hypogymnia physodes and Parmelia sulcata) in the Czech Republic. - Pedobiologia 43 (5): 385-390.
2000
 • Kocourková, J. (2000): Lichenicolous fungi of the Czech Republic. (The first commented checklist). - Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B., Hist. Nat., 55[1999](3-4): 59-169.
2001
 • Kotlaba, F., Kocourková, J. (2001): První nález velmi vzácné břichatky mnohokrčky dírkované v Čechách. - Mykol. listy, Praha, 75: 1-4.
2003
 • Palice Z., Czarnota P., Kukwa M., Kocourková J., Berger F., Guttová A., Halda J., Pexa O., Uhlík P., Svoboda D. (2003): Lišejníky zaznamenané během 9. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce konané v hajnici v zadním lese (CHKO Třeboňsko, 11.-14.iv. 2002). Lichens recorded during the 9th spring meeting of the Bryological-Lichenological Section in Hajnice near Mirochov, South Bohemia. - Bryonora 32: 7-17.
2004
 • Kocourková J. (2004): Lišejníky (Lichenes). - In: Jóža M. et Vonička P., Jizerskohorská rašeliniště, p. 44-45, Liberec.
 • Hafellner J., Kocourková J. & W. Obermayer (2004): Records of lichenicolous fungi from the northern Schladminger Tauern (Eastern Alps, Austria, Styria). - Herzogia 17: 59-66.
 • Kocourková J. (2004): Lišejníky. - In: Jóža M. et Vonička P., Jizerskohorská rašeliniště, p. 44-45, Liberec.
 • Kocourková J. (2004): Biodiversity of lichens and lichenicolous fungi in the Křivoklátsko Biosphere Reserve in the Czech Republic. Book of Abstracts of the 5th IAL Symposium: Lichens in Focus. - University of Tartu.
2005
 • Alstrup V., Zavarzin A. A., Kocourkova J., Kravchenko A. V., Fadeeva M. A. & U. Siefelbein (2005): Lichens and lichenicolous fungi found in Northern Ladoga Area (Republic of Karelia) during The International fieldtrip in August 2004, prior to The fifth Congress of International Lichenological Association: Preliminary report. - Biogeografia Karelii 7: 3-16.
 • Aptroot, A., Czarnota, P., Jüriado, I., Kocourková, J., Kukwa, M., Lohmus, P., Palice, Z., Randlane, T., Saag, L., Sérusiaux, E., Sipmann, H. J. M., Sparrius, L. B., Suija, A. & Thüs, H. (2005): New or interesting lichens and lichencolous fungi found during the 5th IAL Symposium in Estonia. - Folia Cryptog. Estonica 41: 13-22.
 • Kocourková J., van den Boom P.P.G. (2005): Lichenicolous fungi from the Czech Republic II. Arthrorhaphis arctoparmeliae sp. nov. and some new records for the country. - Herzogia 18: 23-35.
 • Kocourková J. & von Brackel, W. (2005): Einige für Bayern neue Flechtenbewohnende Pilze - Beitrag zu einer Checkliste I. - Berr. Bayer. Bot. Ges. 75: 3-10.
2006
 • Brackel W. v., Kocourková J. (2006a): Endococcus karlstadtensis sp. nov. und weitere Funde von flechtenbewohnenden Pilzen in Bayern - Beitrag zu einer Checkliste II. - Ber. Bayer. Bot. Ges. 76: 5-32.
 • Brackel W. v., Kocourková J. (2006b): Einige für Bayern neue oder bemerkenswerte Flechten und flechtenähnliche Pilze. - Herzogia 19: 85-110.
 • Kocourková J. (2006): Lišejníky. - Nika 1: 7-8.
 • Šoun J., Halda J., Kocourková J., Liška J., Palice Z., Peksa O., Slavíková-Bayerová Š., Svoboda D., Uhlík P. & Vondrák J. (2006): Lišejníky zaznamenané během 16. bryologicko-lichenologických dnů v Kameničkách (CHKO Žďárské vrchy, 2.-5. 10. 2003) [Lichens recorded during the 16th Bryological and Lichenological Days in Kameničky (PLA Žďárské vrchy, Czech Republic) in 2003]. - Bryonora 38: 39-47.
 • Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. et J. Liška (2006): New and noteworthy lichens in the Czech Republic - genus Rinodina. In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens - diversity and threat, p. 109-118. Mycotaxon Ltd., Ithaca.
2007
 • Kocourková J. (2007): Roselliniella microthelia, a new lichenicolous fungus for North America. – Evansia 24: 113-115.
 • Kocourková J. & Knudsen K. (2007): Noteworthy Collections: New Records of Lichenicolous F ungi from California. – Crossosoma 33 (2): 70-73.
 • Diederich P., Kocourková J., Etayo J. & Zhurbenko M. (2007): The lichenicolous Phoma species (coelomycetes) on Cladonia. – Lichenologist 39: 153-163.
 • Etayo J., Kocourková J. & Knudsen K. (2007): New Records of Lichenicolous Fungi for California - Bull. California Lich. Soc. 14 (2): 37-39.
 • Halici M.G., Kocourková J., Diederich P. & Aksoy A. (2007): Endococcus variabilis, a new species on Staurothele areolata. – Mycotaxon 100: 337-342.
 • Knudsen K. & Kocourková J. (2007): Noteworthy Collections: New Records of Lichenicolous Fungi from California. – Crossosoma 33 (1): 39-40.
 • Peksa O., Bouda F., Halda J., Kocourková J., Liška J. , Müller A., Palice Z., Slavíková-Bayerová Š., Svoboda D. & Vondrák J. (2007): Lišejníky zaznamenané během 19. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku, 21.-24. 9. 2006. Lichens recorded during the 19th Bryological-Lichenological Days in Kokořínsko Protected Landscape Area, 21.-24. 9. 2006. – Bryonora 39: 12-20.
 • Søchting U., Alstrup V., Kocourková J., Vondrák J. & Larsen R. S. (2007): Additions to the lichen and lichenicolous flora of Denmark VII. – Graphis Scripta 19: 40-47.
 • Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 79: 163-184.
 • Vondrák J., Kocourková J., Slavíková-Bayerová, Š., Breuss, O., Sparrius L. & Hawksworth D. L. (2007): Noteworthy lichens, lichenicolous and other microfungi recorded in Bohemian Karst, Czech Republic. Pozoruhodné lišejníky, lichenikolní houby a jiné mikrohouby Českého krasu. – Bryonora 40: 31-40.
2008
 • Kocourková J. (2008): Fuscopannaria leucophaea, Normandina pulchella, Pseudosagedia byssophila, Toninia taurica. – In: Peksa O. (ed.), Zajímavé lichenologické nálezy III. – Bryonora 41: 21–24.
 • Kocourková J. (2008): Cetraria islandica, Cetrariella commixta, Flavoparmelia caperata, Melanelia glabra, Melanelia panniformis, Melanelia subargentifera, Melanelia subaurifera, Parmelia omphalodes, Parmelia submontana, Parmelina tiliacea, Xanthoparmelia mougeotii, Xanthoparmelia protomatrae, Xanthoparmelia tinctina. – In: Peksa O., ed.: Zajímavé lichenologické nálezy IV. (Parmeliaceae). – Bryonora 42: 30–37.
 • Kocourková J., Hawksworth D. L. (2008): Acaroconium punctiforme gen. sp. nov., a new lichenicolous coelomycete on Acarospora species and Sarcogyne regularis. – Lichenologist 40(2): 105–109 (2008).
 • Kocourková J., Knudsen K. (2008): Four new Lichenicolous Fungi from North America. – Evansia 25(2): 62–64.
 • Knudsen K., Kocourková J. (2008): A study of lichenicolous species of Polysporina (Acarosporaceae). – Mycotaxon 105: 149–164.
 • Knudsen K., Owe-Larsson B., Elix J. A., Lendemer J. C., & J. Kocourková (2008): Lichens and Lichenicolous Fungi of the Santa Monica Mountains, Part 3: Additions and Corrections to the Annotated Checklist. – Opuscula Philolichenum 5: 53-60. 2008.
 • Lendemer J., Kocourková J. & Knudsen J. (2008): Studies in lichens and lichenicolous fungi: notes on some taxa from North America. – Mycotaxon 105: 379–386.
 • Vondrák J., Kocourková J. (2008): Some new non-lichenized species of Opegrapha from Europe, lichenicolous on Caloplaca. – Lichenologist 40(3): 171–184 (2008).
2009
 • Kocourková J. (2009): Observations on the genus Neolamya, with the description of the new species N. xanthoparmeliae (Ascomycota, genera incertae sedis). – Opuscula Philolichenum 6: 137–148.
 • Kocourková, J., Knudsen, K.: Gelatinopsis acarosporicola (Helotiaceae), a new lichenicolous fungus on Acarospora socialis from western North America. – The Bryologist 112 (2): 363-367.
 • Kocourková J., Knudsen K., Lendemer J. C. & Fryday A.M. (2009): New California records of lichens and lichenicolous fungi. – Crossosoma 34[2008](1): 19–23.
 • Knudsen K., Kocourková J. (2009): Noteworthy Collections: New records of lichens and lichenicolous fungi from California. – Crossosoma 34[2008](1): 37–39.
 • Knudsen K., Kocourková J. (2009): The Lichens and Lichenicolous Fungi of the Point Loma Conservation Area, San Diego, California, USA. - Evansia, 26(1): 24-28.
 • Knudsen K., Kocourková J. & Etayo J. (2009): A New Species of Sphaerellothecium (Mycosphaerellaceae) on Placidium lacinulatum. – Opuscula Philolichenum 6: 41–44.
Poznámky:
Taxony popsané jako nové pro vědu

Acaroconium punctiforme Kocourk. et D. Hawksw. (in press)
Arthonia pragensis Horakova (1994)
Phaeospora arctica Horakova et Alstrup (1994)
Polycoccum minutulum Kocourk. et Berger (1999)
Arthrorhaphis arctoparmeliae Kocourk. et v.d. Boom (2005)
Endococcus karlstadtensis Kocourk. et Brackel (2006)
Phoma cladoniicola Diederich, Kocourk. et Etayo (2007)
Phoma foliaceiphila Diederich, Kocourk. et Etayo (2007)
Endococcus variabilis Halici, Kocourk. et Diederich (2007)
Acaroconium Kocourk. & D. Hawksw. (2008)
Acaroconium punctiforme Kocourk. & D. Hawksw. (2008)
Opegrapha hellespontica Vondrák & Kocourk. (2008)
Opegrapha vulpina Vondrák, Kocourk. & Tretiach (2008)
Gelatinopsis acarosporicola Kocourk. & K. Knudsen (2009)
Neolamya xanthoparmeliae Kocourk. (2009)
Sphaerellothecium breussii K. Knudsen, Kocourk. & Etayo (2009)

Nové kombinace

Polysporina subfusescens (Nyl.) K. Knudsen & Kocourk. (2008) Polysporina arenacea (H. Magn.) K. Knudsen & Kocourk. (2008) Sarcogyne lapponica (Ach. ex Schaer.) K. Knudsen & Kocourk. (2008)

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů