EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

RNDr. Ing. Ivo Macek

Fotografie RNDr. Ing. Ivo Macek Ředitel Přírodovědeckého muzea

Cirkusová 1740, Praha 9

E-mail: ivo_macek@nm.cz

 

Vědecké zaměření:

mineralogie, geologie

Vzdělání:

 • 2005–2010 – Magisterské studium, obor Management a Marketing, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, udělen titul Ing.
 • 2007–2012 – Magisterské studium, obor Geologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, udělen titul Mgr.
 • 2017 – Rigorózní řízení, obor Geologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, udělen titul RNDr. Téma: Studium chemismu pozdních turmalínů z granitických pegmatitů a jejich vztah ke složení okolních hornin

Předchozí působení:

 • 06/2009–06/2011 – Raiffeisenbank, a.s., bankéř
 • 08/2011–11/2015 – Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum, Mineralogicko-petrologické oddělení, výzkumný pracovník
 • 01/12/2015 – jmenován ředitelem Přírodovědeckého muzea 

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • 2010 – Indonésie – 1 měsíc, expedice vedená Ústavem geologických věd, MU v Brně se zaměřením na širší studium geologie ostrovů Jáva, Bali a Lombok
 • 2012 – Madagaskar – 2 týdny, výzkum pegmatitových lokalit centrální části Madagaskaru
 • 2016 – Argentina – 2 týdny, spolupráce s institutem IANIGLA – CONICET (National Scientific and Technical Research Council) ohledně výzkumu selenidové mineralizace v oblasti La Rioja

Granty:

 • GAČR 14-27006S – Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek (2014–2016), spoluřešitel projektu
 • MKČR DF12P01OVV021 NAKI – Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví, 2012–2015, hlavní řešitel
 • MKČR DF12P01OVV031 NAKI – Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů, 2012–2015, člen realizačního týmu
 • MŠMT (CZ.1.07/1.1.00/26.0059) HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech (2012–2014), odpovědná osoba za kapitolu Nerosty
 • Interní grant Národního muzea v Praze pro mladé vědce (2011–2012), spoluřešitel

Muzejní práce:

 • 2015 – výstava Jak se bude jmenovat? Nová budova Národního muzea, člen autorského týmu

Ostatní aktivity:

 • Člen redakční rady Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti
 • Člen výběrové komise pro schvalování projektů pro rok 2012 v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni (Rakousko) v rámci evropského projektu SYNTHESYS (http://www.synthesys.info/)
 • Člen Ediční rady NM
 • Člen Výstavní rady NM

Média:

Hlavní spoluorganizátor mezinárodních konferencí:

 • SGA Student conference, Praha (2011) – cca 80 účastníků
 • 4th International Student Geological Conference, Brno (2013) – cca 160 účastníků
 • Central European Mineralogical Conference, Skalský Dvůr (2014) – cca 80 účastníků

Bibliografie:

 • Škácha, P., Palatinus, L., Sejkora, J., Plášil, J., Macek, I. a Goliáš, V. (2016): Hakite from Příbram, Czech Republic: Compositional variability, crystal structure and the role within the Se – mineralization, Mineralogical Magazine, Vol. 80(6), 1115-1128.
 • Velebil, D., Macek, I., Soumar, J. (2016): Příspěvek k poznání chemismu tetraedritů z českých lokalit: Příbram, Obecnice, Zvěstov, Mníšek pod Brdy, Ratibořské Hory, Stará Vožice, Jáchymov, Kutná Hora a Stříbrná Skalice, Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 24, č. 1, 132-143.
 • Kvaček, J., Bouda, F., Hájek, J., Holec, J., Kment, P., Kuželka, V., Macek, I., Sejkora, J., Šída, O., Šmíd, J., Velemínský, P. (2015): Typové sbírky Národního muzea, Národní muzeum, Praha, ISBN 978-80-7036-464-2
 • Čejka, J., Sejkora, J., Macek, I., Malíková, R., Wang, L., Scholz, R., Xi, Y., Frost, R.L. (2015): Raman and infrared spectroscopic study of turquoise minerals, Spectrochim Acta A, vol. 149, 173-182.
 • Vrtiška, L., Malíková, R., Soumar, J., Macek, I., Čejka, J. (2015): Nový nález gibbsiu z tefritového lomu Hammerunterwiesenthal v Krušných horách (Německo), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 23, č. 2, 247-254.
 • Števko, M., Sejkora, J., Macek, I. (2015): Zaujímavý morfologický typ zlata z bane Rozália, Hodruša-Hámre (Slovenská republika), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 23, č. 1, 26-29.
 • Čejka, J., Sejkora, J., Macek, I., Frost, R. L., López, A., Scholz, R., Xi, Y. (2014): A vibrational spectroscopic study of a hydrated hydroxy-phosphate mineral fluellite, Al2(PO4)F2(OH)7H2O, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 125, 157-163. (IF 2,353/2014)
 • Sejkora, J., Macek, I. (2014): Burgessit, nový mineral jáchomvský rudní revír (Česká republika), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 22, č. 2, 221-226
 • Sejkora, J., Macek, I., Škácha, P., Pauliš, P., Plášil, J. a Toegel, V. (2014): Výskyt asociace Hg a Tl selenidů na opuštěném uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 22, č. 2, 333-345.
 • Sejkora, J., Špalek, J., Macek, I. a Malíková, R. (2014): Fibroferrit z historické lokality Valachov (Skřivaň) u Rakovníka (Česká republika), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 22, č. 2, 371-375.
 • Sejkora, J., Števko, M. & Macek, I. (2013): Příspěvek k chemickému složení tetraedritu z Cu ložiska Piesky, rudní revír Špania Dolina, střední Slovensko. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 21, č. 1, 89-103.
 • Števko, M., Sejkora, J., Litochleb, J., Macek, I. & Bačík, P. (2013): Krutovit a sprievodné minerály z lokality Dobšiná-Teliatko (Slovenská Republika), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 21, 1, 1-14.
 • Novák, M., Škoda, R., Filip, J., Macek, I., Vaculovič, T. (2011): Compositional trends in tourmaline from intragranitic REL-REE pegmatites of the Třebič pluton, Czech republic; electrone microprobe, Mössbauer and LA-ICP-MS study, Canad. Mineralogist. Vol. 49, 359-380.

  Zpět na Organizační struktura Národního muzea

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů