EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.

 

Národní muzeum, Historické muzeum, Oddělení správy, evidence a péče o sbírky

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

tel.:+420 416 782 370
e-mail:
 martina_ohlidalova@nm.cz

Specializace:
chemická technologie restaurování památek, chemická analýza historických materiálů

Vzdělání:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav chemické technologie restaurování památek

Vědecko-výzkumné projekty:

2011-2012 Interní grant VaV NM: Chemicko-technologický průzkum organických zbytků významných archeologických nálezů z doby bronzové (hlavní řešitel)

2005-2011 projekt MK00002322103 - Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (řešitel)

2007-2009 GA103/07/1091 - Vliv protipožárních nátěrů na korozi historického dřeva (řešitel)

Členství v odborných společnostech:

Komise konzervátorů a restaurátorů AMG

Pedagogická činnost:

Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Katedra chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické-technologie, Ústav chemické technologie restaurování památek - externě

Bibliografie (výběrová):

TISUCKÁ M.; OHLÍDALOVÁ M.: Luxus ze vzdálených zemí. Jantar doby bronzové ze sbírky Národního muzea. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae, no. 18, Národní muzeum, 2013.

SVOBODOVÁ E., BOSÁKOVÁ Z., OHLÍDALOVÁ M., NOVOTNÁ M., NĚMEC I.: The use of infrared and Raman microspectroscopy for identification of selected red organic dyes in model colour layers of works of art. Vibrational Spectroscopy, 63, 2012, 380–389.

DŘEVÍKOVSKÁ J., OHLÍDALOVÁ M.: Metodika průzkumu a konzervace iluminací středověkých rukopisů. Certifikovaná metodika, Národní knihovna ČR, 2012.

OHLÍDALOVÁ M.: Stěhování Historického muzea. Muzeum – muzejní a vlastivědná práce, Národní muzeum, 2, 2012, 49–53.

OHLÍDALOVÁ, M.; et al. Srovnání vlivu kationtů kovů na poškození usní a pergamenů. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (3), 86–95. ISSN 0452-599X.

VÁVROVÁ P.; OHLÍDALOVÁ M.: Umístění knihovních fondů do obalů ze speciálních folií bez přístupu vzduchu jako možnost ochrany před degradačními vlivy – ano či ne? In. Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek, Národní knihovna ČR, 2011, 37-53. ISBN: 978-80-7050-603-5

OHLÍDALOVÁ M., PILNÁ V.: Kynžvartské střevíce z předbělohorského období. Zprávy památkové péče, Národní památkový ústav, 6, 2011, 428 – 432.

OHLÍDALOVÁ M., TISUCKÁ M.: Nálezy usní z mohylových pohřebišť střední doby bronzové. In Doba popelnicových polí a doba Halštatská, Hornické muzeum Příbram, 2011, 187-191. ISBN: 978-80-86869-13-1

OHLÍDALOVÁ M.; VÁVROVÁ P.: Monitorování vlivu světla na sbírkové předměty v expozicích – „světelný životopis“. Muzeum – muzejní a vlastivědná práce, Národní muzeum, 2010, 48 (2), 10-18. ISSN: 1803-0386

KUČEROVÁ I., NOVOTNÁ M.; OHLÍDALOVÁ M.; MICHALCOVÁ A.: Koroze historických krovů retardéry hoření na bázi amonných solí. In: Sborník workshopu „Poškození dřeva historických konstrukcí“, STOP, 2010, 4-17.

KUČEROVÁ I., OHLÍDALOVÁ M.: Koroze dřeva protipožárními nátěry na bázi amonných solí. Koroze a ochrana materiálu, 53, 2009, 1-8.

VÁVROVÁ P., OHLÍDALOVÁ M.: Can Vacuum Packing of Archival and Library Documents in Special Foil Jackets be a Storage Solution? Engel P. (ed.): Research in Book and Paper Conservation in Europe – a State of the Art. Verlag Berger Horn/Wien, 2009, 241-254.

OHLÍDALOVÁ M., VÁVROVÁ P., JONÁŠOVÁ Š., BROŽOVÁ L.: Vakuové balení jako alternativní možnost dlouhodobého uložení novodobých papírů - ano či ne?! In: Sborník z konference Seminář konzervátorů a restaurátorů v Hradci Kralové, Technické muzeum v Brně, Brno 2009, 89-92.

KUČEROVÁ I., OHLÍDALOVÁ M.; ŠTEMBEROVÁ E.: Koroze historických krovů retardéry hoření na bázi amonných solí. In: Sanace dřevěných konstrukcí a staveb 2009, WTA CZ, 2009. ISBN: 978-80-02-02175-9.

HAVLÍNOVÁ B., OHLÍDALOVÁ M., PETROVIČOVÁ M., MARUŠICOVÁ B.: Effect of accelerated ageing properties of parchment. Chemické Listy, 99, 2008, 1234 – 2345.

ŠKRDLANTOVÁ M.; KUČEROVÁ L., OHLÍDALOVÁ M.: Možnosti identifikace barviv na textilu. In: Textil v muzeu, Technické muzeum v Brně, 2008. ISBN 978-80-86413-52-5

DŘEVÍKOVSKÁ J. OHLÍDALOVÁ M, BOLAN K.: Srovnání vzácných iluminovaných rukopisů připisovaných Mistru Šelmberské bible. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů v Příbrami, 9-11.9.2008, Technické muzeum v Brně, 61-67.

KUČEROVÁ I.; OHLÍDALOVÁ M.; NOVOTNÁ M.; MICHALCOVÁ A.: Wood degradation caused by ammonium phosphates and sulphatebased fire retardants. In: Eurocorr 2008 The European Corrosion Congress, Edinburgh, Dechema 2008.

KUČEROVÁ I., OHLÍDALOVÁ M, NOVOTNÁ M.: Poškození dřeva historických krovů v důsledku aplikace protipožárních nátěrů. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů v Příbrami, 9-11.9.2008, Technické muzeum v Brně, 36-41.

OHLÍDALOVÁ M., KUČEROVÁ I.: 3.3. Koroze a degradace usní a pergamenů. Kolektiv autoru (ed.): Koroze materiálů pro restaurátory. Učební text studijního programu Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl. VŠCHT, Praha 2007.

OHLÍDALOVÁ M.: Book Review - Microanalysis of parchment. Studies in Conservation, 52 (1), 2007, 76-77.

KUČEROVA I., LEHMANN E., OHLÍDALOVÁ M., NOVOTNÁ M.: Observing penetration of acrylic solutions into wood with neutron radiography and Raman spectroscopy. Townsend J., Toniolo L., Cappitelli F. (ed.): Conservation science 2007, Archetype Publications, 2008.

OHLÍDALOVÁ M.: Specifické podmínky vhodné pro depozitní uložení předmětů z usní. Sborník odborného semináře „Depozitáře – obecné zásady“, STOP, Praha, s. 20-22.

OHLÍDALOVÁ M.: Degradace kolagenových materiálů. In: Sborník z Konference konzervátorů a restaurátorů v Plzni, 6-8. 9. 2005, Technické muzeum v Brně, 30-32.

OHLÍDALOVÁ M., Kučerová I., Novotná M.: Identification of Acrylic Consolidants in Wood by Raman Spectroscopy. Journal of Raman Spectroscopy, 37, No. 10, p. 1179-1185.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů