EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Ing. Jitka Vykouková

Národní muzeum, Historické muzeum, Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Historického muzea 
Depozitář Terezín II, Prokopa Holého, 411 55 Terezín  

tel.:+420 416 782 825

e-mail: jitka_vykoukova@nm.cz

Specializace:

restaurování a konzervování kovů

Vzdělání:

Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta chemické technologie, obor Makromolekulární chemie

Členství v odborných společnostech:

Komise konzervátorů a restaurátorů AMG

Bibliografie:

VYKOUKOVÁ, J.; a kol.: Studie o unikátních náramcích ze starší doby bronzové. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Brno, 2008, s. 86-93.

VYKOUKOVÁ, J.; a kol.: Náramky z Turska-Těšiny. Několik pohledů na unikátní šperk únětické kultury, Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, s. 205–225.

SLABINA, M.; VYKOUKOVÁ, J.: Hrob 14/1 z Bylan u Českého Brodu, Archeologické výzkumy v Jižních Čechách 19, 2006, s. 91-100.

VYKOUKOVÁ, J.; ŠVECOVÁ, B.; ŠÍMOVÁ, V.: Removal ferric sediments from the museum alkoholic reptile specimens using Chelaton 3. In: Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 173 (1-4), 2004, p. 91-96.

VYKOUKOVÁ, J.; ŠVECOVÁ, B.; ŠÍMOVÁ, V.: Odstraňování korozních nárůstů z herpetologických alkoholových preparátů. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře, Liberec, 2004, s. 147-149.

VYKOUKOVÁ, J.: Korozní produkty železa, Desalinace roztokem kyseliny askorbové a vyluhováním v destilované vodě. In: Sborník z workshopu 4.-5.11. 2002 v Technickém muzeu v Brně – Stabilizace železných archeologických předmětů, Brno 2003, s. 13-15, 44-48.

BRYCH, V; KADEŘÁBKOVÁ, J; VYKOUKOVÁ, J.: Kovy. In: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Praha (Národní muzeum) 2000, str. 41.

ČEJKOVÁ, J.; DROBERJAR, E.; VYKOUKOVÁ, J.: K využití elektronového rastrovacího mikroskopu při konzervaci spon z doby římské, Archeologie ve středních Čechách 3/1, Praha, 1999, s. 193-203.

VYKOUKOVÁ, J.: Conzervation of Bronze Strigils, In: Studia Hercina, Pragae 1998, str. 88.

MATOUŠEK, V.; VRÁNA K.; VYKOUKOVÁ, J.: Snímání a konzervace krasových souvrství. In: Metodický list komise konzervátorů a preparátorů při AMG, Brno, 1996, s. 12-21.

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů