EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Ing. Jindřiška Drozenová

Vedoucí Oddělení preventivní konzervace


Národní muzeum, Oddělení preventivní konzervace, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420-224-497-242
e-mail: jindriska.drozenova@nm.cz

Vědecké zaměření:
Ochrana, resp. preventivní konzervace sbírkových předmětů, výzkumné a vývojové práce s tím související, sledování mikroklimatických podmínek ve vybraných depozitářích a expozicích Národního muzea, zpracování a vyhodnocení získaných dat, servisní, poradenská a metodická činnost v oblasti preventivní péče o sbírkové fondy a jejich uchovávání v rámci celého Národního muzea.

Vzdělání:
1988-92 Vysoká škola chemicko – technologická Praha Fakulta technologie ochrany prostředí , Ústav Energetiky
1991-92 VŠCHT - Pedagogické minimum
2005-06 AMG Muzejní propedeutika
od 2006 Vysoká škola chemicko – technologická Praha Fakulta chemické technologie, Ústav chemické technologie restaurování památek ( Konzervování – restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů)

Granty: MK ČR RK99P03OMG007 - Preventivní ochrana archeologických kovových předmětů a nové metodické postupy při konzervaci muzejních sbírek 1999-2002

Pedagogická činnost:
2000 VOŠIS Praha Klimatologie Od 2000 VOŠIS Praha Základy péče o sbírky 2006 SŠ, VOŠT Brno Přednášky - Péče o sbírky

Muzejní práce (výstavy):
Voda a život (2002-3) – příprava podkladů pro část týkající se chemických a fyzikálních vlastností vody

Ostatní aktivity:
People for Europe – vypracování části, týkající se osobností Jaroslava Heyrovského, Karla Čapka a Jaroslava Seiferta

Bibliografie:
1. Drozenová J.: Vliv klimatických podmínek na sbírkové předměty v expozici prehistorie Národního muzea; Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů Pardubice 2002; Technické muzeum v Brně; Brno 2002; ISBN 80-86413-04-7; str. 78-80
2. Drozenová J.: Vliv návštěvnosti na klima v hlavní budově Národního muzea; Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů Brno 2003; Technické muzeum v Brně; Brno 2003; ISBN 80-86413-12-8; str. 46-48
3. Drozenová J.:Solution to the Environment Issues in the National Museum; European Research on Cultural Heritage; State of the Art Studies 2; Drdácký M. (ed.); ITAM Praha 2004; ISBN 80-86246-23-X; str. 359-367
4. Štefcová P., Drozenová J.:Klimatické parametry depozitáře – teorie a praxe; Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů Plzeň 2005; Technické muzeum v Brně; Brno 2005; ISBN 1801-1179; str. 112-117
5. Josef J., Drozenová J.: Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami; Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů Plzeň 2005; Technické muzeum v Brně; Brno 2005; ISSN 1801-1179; str. 118-124
6. Drozenová J.:Průzkum klimatických podmínek v hlavní budově Národního muzea v Praze s ohledem na preventivní ochranu sbírkových předmětů; Ochrana kultúrneho dedičstva VIII Fórum konzervátora, Zborník príspevkov z odborného seminára Martin 2005; Slovenské národné múzeum Bratislava, Slovenská národná knižnica Martin; Bratislava 2006; ISBN 80-8060-179-8; str. 121-124
7. Drozenová J., Štefcová P.:České muzeum hudby - mikroklima; Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů 5.-7.9.2006 Cheb; Technické muzeum v Brně; Brno 2006; ISSN 1801-1179; str. 23-25
8. Drozenová J., Štefcová P., Josef J.: Klimatizované depozitáře Národního muzea; CD ze semináře Praha 2006
10. Drozenová J.: Staletí s hedvábím – Pět tisíc let čínského textilu; Sborník ze semináře Textil v muzeu Prezentovat, ano či ne? Technické muzeum v Brně; Brno 2006; ISBN 80-86413-36-5; str. 54-56
11. Drozenová J.:Preventivní konzervace parametry způsobující poškození sbírek; Sborník z kolokvia Bezpečné muzeum Brno 2004; (v tisku)
12. Drozenová J,: Návštěvnost v NM 1988-2005; Sborník z muzeologického semináře Výzkum návštěvnosti v muzeích Pradubice 2005; (v tisku)

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů