EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Dis. Filip Šír

Koordinátor digitalizace zvukových dokumentů
Oddělení digitalizace a nových médií
 
České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00  Praha 1
tel. 605473483
e-mail:filip_sir@nm.cz

Vědecké zaměření:
Problematika zvukových dokumentů

Vzdělání:
FF UK, Informační studie a knihovnictví (Bc. 2013- )
VOŠIS, Služby knihoven (DiS. 2007-2011)

Grantové projekty / Research grants
 • 2016 VISK 1: Gramatika etiket gramofonových desek : pomůcka pro katalogizaci historických desek z let 1900-1946 (projekt NM, VISK 1, 2. kolo, č. proj. 2/2016) – hlavní řešitel
 • 2016 VISK 1: Principy péče o zvukové dokumenty: mezinárodní standard a jeho aplikace v praxi v paměťových institucích České republiky (projekt MZK, VISK 1, č. proj. 3/2016) – hlavní řešitel
 • 2014 VG 2014:Výzkum produkce českých zvukových nosičů se zaměřením na gramofonovou firmu ESTA do roku 1946 (projekt Vnitřní granty FF UK pro rok 2014) – hlavní řešitel
 • 2012 VISK 3: Digitalizace gramofonových desek a úprava Krameria 4 pro jejich zpřístupňování (projekt MZK, VISK 3, č. proj. 349/2012) – člen řešitelského týmu 

Členství v odborných společnostech / Membership

 • Association for Recorded Sound Collections (ARSC) – člen od 2015
 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) – člen od 2014
 • International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) – člen od 2012
 • Předseda/Chair of Discography Committee – 2015-2018
Ocenění / Award
 • 2016 – Cena INFORUM 2016 (ocenění Virtuální národní fonotéky) za nejvýznamnější a nejlepší český produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou oblast
   
Monografie / Monographs
 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Gramatika etiket gramofonových desek: pomůcka pro katalogizaci historických desek z let 1900-1946. Praha: Národní muzeum, 2016. 80 stran. ISBN 978-80-7036-517-5.
 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Recorded Sound in Czech Lands 1900-1946. 1. edition. Brno: The Moravian Library, 2016. 205 stran. ISBN 978-80-7051-218-0.
 • GÖSSEL, Gabriel – ŠÍR, Filip, (eds.). Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930-1946. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7051-203-6.
Certifikované metodiky
 • ŠÍR, Filip – ŽABIČKA, Petr. Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek a dalších zvukových dokumentů pro paměťové instituce. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. [online]. Dostupné z WWW: http://goo.gl/kt0sr5.
Studie a články / Studies and articles
 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. The Catalogues of Record Companies of the Early 20th Century. The Grey Journal (TGJ) : An international journal on grey literature; GreyNet International, Grey Literature Network Service. Amsterdam: TextRelease, 2017. 51-55. ISSN 1574-180X (PDF).
 • HOROVÁ, Iva – NOVOTNÁ, Helena – ŠÍR, Filip. Za málo peněz hodně muziky aneb co se děje v oblasti zvukových dokumentů u nás i v zahraničí. In: INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 24.-25. května 2016 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2016. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2016/cs/sbornik/. ISSN 1801–2213.
 • HOROVÁ, Iva – MORAVČÍKOVÁ, Veronika – ŠÍR, Filip. Zvukové dokumenty nejen v paměťových institucích – náš společný problém. In : Informačné technológie a knižnice. [online]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2015/4/zvukove-dokumenty-nejen-v-pametovych-institucich-nas-spolecny-problem.html?page_id=3075. ISSN 1336-0779
 • HOROVÁ, Iva – ŠÍR, Filip. Zachraňme naše zvukové dědictví aneb co můžeme nabídnout našim uživatelům? In: Knihovny současnosti : 8. - 10. září 2015, Olomouc. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2015/clanek/sbornik/.
 • HOROVÁ, Iva – ŠÍR, Filip. Kulturní dědictví ČR na zvukových nosičích: hrozby a příležitosti v 21. století. In: Infos 2015 : 39. medzinárodné informatické sympózium : 14.–17. apríla 2015, Stará Lesná. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2015, 524 s. Dostupné z: http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/infos-2015/zbornik-infos-2015.html.
 • ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka aneb starý zvuk nerezaví. In: Duha [online]. 2015, roč. 29, č. 2. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/virtualni-narodni-fonoteka-aneb-stary-zvuk-nerezavi. ISSN 1804-4255.
 • ŠÍR, Filip. Terénními projekty k Virtuální národní fonotéce. In: Inflow [online]. 22.7.2015. Dostupné z: http://www.inflow.cz/terennimi-projekty-k-virtualni-narodni-fonotece.
 • GÖSSEL, Gabriel – HOROVÁ, Iva – INDRÁK, Michal – ŠÍR, Filip – ŠKOPÍK, Michal – ŽABIČKA, Petr. Návrh Koncepce pro ochranu a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR. 2015. Dostupné z: http://goo.gl/sH5D50.
 • ŠÍR, Filip. Research on the Production of Czech Sound Recordings to 1946 Focusing on the Gramophone Company ESTA. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2014, 6(1). ISSN 1804-2406.         
 • ŽABIČKA, Petr – ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka jako projekt Moravské zemské knihovny v Brně. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 3. ISSN 1804-4255.
 • ŠÍR, Filip – ŽABIČKA, Petr. Virtuální národní fonotéka. Knihovna plus [online], 2014, 10(2). ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus142/sir.htm.
 • ŠÍR, Filip – VOJÍŘOVÁ, Kateřina. Projekt Digitalizace dlouhohrajících desek v Městské knihovně v Praze. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014, 66(2), s. 54-58. ISSN 0011-2321.
 • ŠÍR, Filip – ŽABIČKA, Petr. Virtual National Phonotheque in Czech Republic. Poster prezentovaný na konferenci IASA 2014 Annual Conference, Cape Town, South Africa, 2014. Dostupné z: http://2014.iasa-web.org/virtual-national-phonotheque-czech-republic.html.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů