Svět ve vitríně - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Náprstkova muzea

Výstava (1.12.2017-28.10.2018)

Svět ve vitríně

Drobné krátkodobé výstavky obohatí Náprstkovo muzeum a představí rozmanitost jeho sbírek

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Náprstkovo muzeum připravilo do konce roku pravidelné měsíční výstavky a doprovodné programy, které budou představovat zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu Náprstkova muzea. Mnohočetnost a různorodost je hlavní devízou muzea a návštěvníci se tak mohou těšit na výstavky zaměřené na Asii, Afriku, Ameriku a další oblasti.

Program:

  • prosinec – Počátky křesťanství v Egyptě a koptská kultura
  • leden–únor – Egyptské cesty bratří Leopolda a Bedřicha Berchtoldových
  • březen – Slečny učitelky na cestách – počátky ženské turistiky
  • od dubna – České průmyslové museum

 Vstupné a otevírací doba:
 
v rámci běžného vstupného do objektu viz Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kulturPOČÁTKY KŘESŤANSTVÍ V EGYPTĚ A KOPTSKÁ KULTURA
prosinec 2017
V rámci turbulentních společenských změn pozdního starověku byl Egypt jednou z prvních částí římské říše, kde pevně zakořenilo křesťanství. Původní staroegyptská kultura postupně vymizela, ale byla nahrazena novou koptskou kulturou, která již byla ovlivněná křesťanstvím, ale stále čerpala z místních, ale i řeckořímských vzorů a tradic. Výstava představuje reprezentativní výběr koptského umění, ale i předmětů denní potřeby, které ilustrují kontinuitu i novou realitu koptského Egypta.
 
EGYPTSKÉ CESTY BRATŘÍ LEOPOLDA A BEDŘICHA BERCHTOLDOVÝCH
leden–únor 2018
Berchtoldové z Uherčic patřili k nejvýznamnějším českým rodům. Několik jeho členů na konce 18. a v průběhu 19. stoletím projevovalo nemalý zájem o země Orient a Severní Afriky. Nejvýznamnějšími z nich byli bratři Leopold a Bedřich Všemír. Výstavka představí cesty bratří Berchtoldových po severní Africe a jiných částech mimoevropského světa a také jejich vědeckou činnost a vztah k Národnímu muzeu.
 
SLEČNY UČITELKY NA CESTÁCH - počátky ženské turistiky
březen 2018
V druhé polovině 19. století se jako první ženy bez doprovodu vydávají na cesty slečny učitelky. Členky Amerického klubu dam pod vlivem Vojty Náprstka touží poznat nové kraje, nové lidi i zvyklosti, ale jsou omezovány především společenskými normami, které osamělou cestovatelku odsuzují. Mnohé z cestovatelek své zážitky popsaly a vznikl nové fenomén - ženský cestopis.
 
ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ MUSEUM
od dubna 2018
Výstava představí historii vzniku Českého průmyslového muzea, důvody jeho založení i proměny v Náprstkovo muzeum tak, jak ho známe dnes. Ukázány budou především technické novinky, které Vojta Náprstek přivezl ze světové výstavy v Londýně a které měly ulehčovat práci ženám v domácnosti.
 

Pohled na výstavku Student Vojta Náprstek
Pohled na výstavku Student Vojta Náprstek
Nový výstavní program představí i chov bource morušového, který má v Nárpstkově muzeu velkou tradici

Zpět

Zobrazit výpis článků