Lektorované vzdělávací programy k výstavě Indiáni - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Náprstkovo muzeum

Pro školy

Lektorované vzdělávací programy k výstavě Indiáni

pro ZŠ a SŠ

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Přihlaste svou třídu na vzdělávací programy k výstavě Indiáni v Náprstkově muzeu.

Putování Severní Amerikou

Zajímá vás, jak by mohl vypadat reálný život knižního Vinnetoua? Přijďte se i se studenty podívat na novou výstavu Indiáni. V této části výstavy se zaměříme na oblasti severně od Mexika a seznámíme se s jednotlivými areály od Velkých plání přes oblasti severovýchodu a severozápadu až po Arktidu obývanou kmeny Inuitů a Aleutů. Seznámíme se tak s mnohými indiánskými kmeny a jejich zvyky. Výklad je vždy přizpůsoben věku návštěvníků a celý program je doplněn o výtvarnou část, během které si studenti vyzkouší zacházení s drobnými korálky, které severoameričtí Indiáni používali k dekorování svých textilních výrobků. Sami si vyšijí korálkovou ozdobu, kterou si poté odnesou s sebou.
 
Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 
 
Cílenost: 1. a 2. stupeň ZŠ
Délka: 1,5 hod.
Vzdělávací obor: Člověk ve společnosti, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět 
Výstupy – žák: se seznámí s přírodním prostředím v různých oblastech Severní Ameriky, s různorodostí místních etnik, má představu o běžném životě vybraných kmenů a uvědomuje si rozdíly
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz, tel.: 224 497 511
 

Putování Jižní Amerikou

Náprstkovo muzeum Vás zve na prohlídku druhé poloviny výstavy Indiáni, na které křížem krážem projdeme Jižní Amerikou. Prohlídku začneme v oblasti deštných pralesů a dostaneme se tak do Patagonie, odkud opět zamíříme na sever a prohlídku zakončíme na samotných vrcholcích And. Studenti si vyzkouší, jaké je to být objevitelem a odkrývat dosud nepoznaná tajemství neznámého kontinentu, seznámí se s běžným životem jihoamerických Indiánů, jejich rituály i pohřebními zvyky. Na závěr prozkoumáme pozůstatky kdysi mocné říše starobylých Inků. Výklad je vždy přizpůsoben věku návštěvníků. Program je doplněn o výtvarnou část, během které se studenti naučí základy jedné z nejstarších technik tkaní a budou si moci utkat vlněný náramek nebo náhrdelník. Potřebovat budou pouze šikovné prsty a trochu trpělivosti.
 
Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 
 
Cílenost: 1. a 2. stupeň ZŠ
Délka: 1,5 hod.
Vzdělávací obor: Člověk ve společnosti, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět
Výstupy – žák: se seznámí s přírodním prostředím v různých oblastech Jižní Ameriky, s různorodostí místních etnik, má představu o běžném životě vybraných kmenů a uvědomuje si rozdíly
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz, tel.: 224 497 511
 

Indiánské dobrodružství – Severní Amerika

Zažijte v srdci Prahy pravé indiánské dobrodružství a přijďte si s žáky prohlédnout první polovinu výstavy Indiáni, která se zaměřuje na kultury Severní Ameriky. S dětmi budeme postupně procházet výstavou, povídat si o severoamerických kulturách a zajímavostech a zastavíme se u vybraných předmětů, které nejlépe ilustrují určité části života domorodých obyvatel. Děti si navíc během prohlídky budou moci vyzkoušet, jaké to je být indiánským stopařem - ve výstavě na ně budou čekat ukryté úkoly, které děti po správném vyřešení dovedou k drobné odměně na památku.  
Lektorovaný program je určen pro děti z mateřských škol a mladší žáky 1. stupně ZŠ. 
 
Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 
 
Cílenost: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 1 hod.
Vzdělávací obor: Multikulturní výchova, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Výstupy – žák: Žák se seznámí se základními rysy místních domorodých kultur a okolní přírody, uvědomuje si rozdílné nebo podobné jevy vůči evropské kultuře
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz, tel.: 224 497 511
 

Indiánské dobrodružství – Jižní Amerika

Navštivte s dětmi na krátkou chvíli exotické oblasti Jižní Ameriky, kam se budeme moci podívat díky druhé polovině výstavy Indiáni. Postupně si spolu projdeme výstavou, popovídáme si o místních kulturách i přírodě, prohlédneme si pro nás netradiční předměty a děti si navíc vyzkouší, jaké nástrahy čekají cestovatele v deštném pralese nebo na vrcholcích And – ve výstavě na ně budou čekat ukryté úkoly, jejichž splnění je dovede k zasloužené drobné odměně na památku.  
Lektorovaný program je určen pro děti z mateřských škol a mladší žáky 1. stupně ZŠ. 
 
Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 
 
Cílenost: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 1 hod.
Vzdělávací obor: Multikulturní výchova, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Výstupy – žák: Žák se seznámí se základními rysy místních domorodých kultur a okolní přírody, uvědomuje si rozdílné nebo podobné jevy vůči evropské kultuře
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz, tel.: 224 497 511
 

Kultury Severní Ameriky

Pojďte zjistit, jak moc se lišil život Indiánů v různých oblastech Severní Ameriky. Zastavíme se např. u Inuitů v chladných arktických oblastech nebo u farmářů z jihozápadních puebel a projdeme tak Severní Amerikou křížem krážem od severu na jih i z východu na západ. Během výkladu se zaměříme na určité exponáty, které nejlépe ilustrují některé z neodmyslitelných součástí indiánského života a zkusíme i debatu na vybrané téma z okruhu problematiky vztahů domorodých Indiánů a Evropanů. 
Lektorovaný program je určen zejména pro studenty SŠ, případně starší žáky 2. ročníku ZŠ.
 
Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 
 
Cílenost: SŠ, 2. stupeň ZŠ
Délka: 1 – 1,5 hod.
Vzdělávací obor: Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Výstupy – student: Zná základní rysy severoamerických kultur, uvědomuje si problematiku osidlování Ameriky a dopady na evropské společnosti
Cena: 80 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma
Počet studentů: max. 30 studentů
Objednávky: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz, tel.: 224 497 511
 

Kultury Jižní Ameriky

Jižní Amerika poskytuje velmi pestré přírodní prostředí, ve kterém se vyvinuly kultury perfektně přizpůsobené tomu, co okolní příroda nabízela. Během prohlídky této části výstavy Indiáni se budeme moci s těmito kulturami seznámit prostřednictvím jejich hmotné kultury, ujasnit si základní rozdíly mezi nimi a ukázat si, čeho všeho dokázaly místní civilizace dosáhnout. Studenti si také vyzkouší debatu na vybrané téma z okruhu problematiky vztahů domorodých Indiánů a Evropanů.
Lektorovaný program je určen zejména pro studenty SŠ, případně starší žáky 2. ročníku ZŠ.
 
Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 
 
Cílenost: SŠ, 2. stupeň ZŠ
Délka: 1 – 1,5 hod.
Vzdělávací obor: Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Výstupy – student: Zná základní rysy jihoamerických kultur a civilizací, uvědomuje si problematiku osidlování Ameriky a dopady na evropské společnosti
Cena: 80 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma
Počet studentů: max. 30 studentů
Objednávky: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz, tel.: 224 497 511
 

 

 

 

Zpět

Zobrazit výpis článků