Vojta Náprstek - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Expozice Náprstkova muzea

Expozice

Vojta Náprstek

součást stálých expozic Náprstkova muzea představuje osobnost Vojty Náprstka

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Na dvanácti panelech se návštěvník seznámí s životem a dílem zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku.

Jednotlivé části jsou věnovány rodině, studiím a revolučnímu roku 1848, americké emigraci, založení knihovny po návratu z USA, vzniku a činnosti Amerického klubu dam, budování průmyslového muzea, kontaktům jak s českou, tak i krajanskou společností, vztahům s cestovateli a následnému vývoji muzea.

Texty jsou doplněny dobovými ilustracemi, fotografiemi a kopiemi archiválií.

Zpět

Zobrazit výpis článků