Kelčský stříbrný poklad se zlomky islámských mincí - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Akce Náprstkova muzea

Akce (29.9.2011)

Kelčský stříbrný poklad se zlomky islámských mincí

přednáška v Náprstkově muzeu

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Termín: 29. 9. 2011 v 18:00 hod.

Přednáška představí Kelčský nález, který je důležitým archeologickým fenoménem pro interpretaci ekonomických dějin středoevropského prostoru v ranném středověku. Kelčský stříbrný poklad byl objeven roku 1938 a již tehdy vzbudil velikou pozornost.

Přednášející: Vlastimil Novák
Místo konání: přednáškový sál Náprstkova muzea
Vstupné: 30,- Kč


Poklad poutal odbornou pozornost několika generací badatelů (Katz, Augst, Štěpková, Turek, Kučerovská). Nové poznatky zejména v oblasti islámské numismatiky a skutečnost, že v devadesátých letech minulého století byla na stejné lokalitě detektorově dohledána další významná část kdysi rozchváceného a rozptýleného nálezu, si vyžádaly nutnost revize islámské části nálezu.

Tento proces přinesl značné zpřesnění v atribuci známé části celku (více než trojnásobný nárůst přesného určení zlomků u více než osmi set kusů korpusu) a zcela nové poznatky u více než tří set nově objevených fragmentů. Revidována byla rovněž metrologie a u vybraného vzorku materiálu byla provedena analýza kovu. Díky detailní zprávě nálezce nové části celku byly významně doplněny informace o nálezových okolnostech daného případu. Nově předkládaná publikace (Novák, V. [with excursus by M. Bravermanová], The Kelč Hoard revised: Fragments of Islamic Silver Coins. Prague 2010.) poskytuje kompletní obrazovou dokumentaci všech v současné době známých zlomků islámských mincí z kelčského nálezu.

Nově získané informace přinesly možnost opravené intepretace role nálezu z Kelče v rámci středoevropských dějin na přelomu 10. a 11. století. Svým pro České země neobvyklým složením – denáry a jejich zlomky, fragmenty islámských stříbrných mincí a zlomky stříbrných šperků – poukazuje na širší evropský kontext oběhu stříbra v ranném středověku. Svou polohou se pak váže jako nejjižnější segment na cesty islámského stříbra z Pobaltí do polského vnitrozemí po Odře a Visle. Kelčský nález vykazuje stejnou provenienční a typologickou strukturu jako polské nálezy z Poodří a Povislí. Řada islámských zlomků obíhala velmi dlouho, mince byly na zlomky děleny evidentně mimo český prostor a jejich výskyt spolu s denáry a jejich zlomky, jakož i se zlomkovým šperkovým stříbrem, jednoznačně poukazuje na praxi obchodu ve váženém kovu pro dané teritorium. Islámská složka kromě pro toto období typické elementy (zlomky mincí abbásovských a sámánovských) obsahuje rovněž rovněž řadů raritních zlomků mincí bújovských, hamdánovských či mincí z produkce povolžských Bulghárů, což dokládá vrcholnou a koncovou fázi importu islámského stříbra do evropského prostoru.

Kelčský stříbrný poklad se zlomky islámských mincí Kelčský stříbrný poklad se zlomky islámských mincí
Kelčský stříbrný poklad se zlomky islámských mincí Kelčský stříbrný poklad se zlomky islámských mincí

Zpět

Zobrazit výpis článků