EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea

 

foto_ Budova ve které sídlí odd. časopisů Knihovny Národního muzeaKontakty

Adresa: Královská obora 56, 170 76 Praha 7

Vedoucí: Marcela Halabrínová
tel.: 233 324 671
tel. a fax: 233 323 289
e-mail: marcela_halabrinova@nm.cz

Studovna odd. časopisů:
tel. 233 323 289
e-mail: casopisy@nm.cz

Studijní den pro veřejnost:
čtvrtek: 9.00–18.45 hod.
V době letních prázdnin je zavřeno.
 
Lístkový katalog oddělení periodik do roku 2006 naleznete na: nris.nkp.cz , on-line katalog oddělení na portaro.eu/nmcentral/
 
Fotografie badatelů ve studovně 

Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea se nalézá v Místodržitelském letohrádku v Královské oboře v Praze 7, obecně nazývané Stromovka. Jsou zde odborná pracoviště, studovna a depozitáře. Budova, jíž se lidově říká zámeček, je vzácná pražská stavební památka, pozoruhodná svou architekturou, historií i umístěním. Její současná romantická novogotická přestavba pochází z počátku 19. století a je první tohoto druhu v Praze a jednou z prvních na území Čech.

Svazky novin a časopisů z fondu Knihovny Národního muzea sem byly přestěhovány v roce 1946 z hlavní budovy Národního muzea na Václavském náměstí kvůli nedostatku prostor v hlavním depozitáři knihovny. Současně byly zřízeny pracovny a posléze i studijní prostor. Tak byl položen základ pro vznik samostatného oddělení periodik, která byla doposud součástí základního fondu knihovny.

V depozitářích je uložena téměř úplná konzervační sbírka bohemikálních periodik, tj. novin a časopisů i jiných, nejméně dvakrát do roka vycházejících tisků, které byly a jsou vydávány na území Čech, Moravy a Slezska. Ve sbírce jsou zastoupena také periodika (s výjimkou let 1939­-1944) vydávaná na Slovensku před rokem 1993, v letech 1919-1938 byl fond obohacován novinami a časopisy z Podkarpatské Rusi. Zvláště významné jsou téměř kompletní řady českého i německého denního tisku různého politického zabarvení z 19. a první poloviny 20. století. V oddělení jsou uložena bohemika dle místa vydání, tedy vycházející v zemích patřících v různých obdobích k našemu státu, psaná nejen česky, ale i slovensky, německy, latinsky, polsky, ukrajinsky, maďarsky i mnohými dalšími jazyky. Ve fondu je možno najít i mnoho unikátních periodik jinde nedochovaných. Rozličnými způsoby se dostalo do sbírky i množství jednotlivých zahraničních novin z celého světa v nejroztodivnějších jazycích, které zajímavým způsobem dokreslují celý soubor periodik.

Fotografie novin Nowiny Czeske   fotografie Extraordinary Wochentliche Postzeitung

Obr. č. 1                                                                              Obr. č. 2

První česky psané noviny u nás se objevily v Praze na počátku 18. století. Jmenovaly se Český postilion neboližto Nowiny české (obr. č. 1), od 4. února roku 1719 je vydával pražský knihtiskař Karel František Rosenmüller. Vycházely dvakrát týdně a dočteme se v nich o událostech v zahraničí i o životě pražské společnosti. Knihovna Národního muzea opatruje řadu ročníků nejstarších českých novin, včetně toho nejvzácnějšího prvního.

Nejstarší noviny uložené v oddělení časopisů pocházejí z druhé poloviny 17. století a jsou jimi Extraordinary Wochentliche Postzeitung z roku 1664 (obr. č. 2).

Sbírka novin a časopisů Knihovny Národního muzea je živá. Datace nejmladších periodických tisků je vždy "dnes" a posunuje se každým novým dnem. Knihovna Národního muzea má od roku 1946 ze zákona právo povinného výtisku, tj. obdržet od vydavatelů v České republice jeden exemplář každého vydání úředně evidovaného titulu periodika. Sbírka se rozrůstá každý den s příchodem poštovních zásilek. Časopisecké oddělení ochraňuje více než 300 000 svazků periodického tisku. Ročně přibývá ve sbírce okolo 5000 položek - tj. dalších svazků novin a časopisů. Již před několika desetiletími nebyla budova zámečku schopna pojmout obrovské množství svázaných ročníků periodik a orientace při vyhledávání byla již od poloviny 80. let minulého století obtížná, v některých místech depozitáře i nemožná. Mezníkem bylo proto získání a následná moderní rekonstrukce Ústředního depozitáře v Terezíně, kam byla z oddělení časopisů přemístěna slovacika, a kde jsou ukládány všechny tisky vydané po roce 2001 včetně.

Sbírka periodik je konzervační, jejím úkolem je uchovat všechny noviny a časopisy v dobrém stavu pro budoucí generace. Jako ostatní sbírky Národního muzea patří k národnímu kulturnímu dědictví. Novinový papír titulů vydávaných od druhé poloviny 19. století však vlivem vysoké "kyselosti" křehne, rozpadá se a v mnoha případech hrozí, že své obsahové sdělení neudrží déle než v časovém horizontu několika let. Z toho důvodu je nutné podnikat opatření k ochraně ohrožených ročníků, nebo alespoň kroky k obrazovému záznamu listů, které podléhají destrukci nejrychleji a současně jsou i badateli nejčastěji žádány ke studiu. Knihovna Národního muzea je od roku 2005 zapojena do reformátovacího programu Kramerius, koordinovaného Národní knihovnou ČR, jehož úkolem je převést všechna ohrožená periodika do digitální podoby a umožnit k nim přístup co nejširší veřejnosti. Knihovna Národního muzea si klade za cíl vybudování vlastního digitalizačního pracoviště, které by posílilo dosud existující centra v republice.
 

Digitalizace novin je jedna z cest, jak zachovat z originálního tisku alespoň jeho obraz.

Digitalizace novin je jedna z cest, jak zachovat z originálního tisku alespoň jeho obraz.

Noviny a časopisy jsou významné a tudíž velmi žádané historické prameny, bezprostředně slovem současníků zaznamenávající události jednotlivých dnů naší minulosti. Veřejnosti je fond přístupný ke studiu jen jeden den v týdnu, a to jednak kvůli ochraně fyzického stavu periodik (konzervační fond), jednak kvůli vytíženosti zaměstnanců zpracováním povinného denního přírůstku do podoby využitelné badateli. V návštěvní den (čtvrtek 9.00 - 18.45) se na místo ve studovně musí někdy i čekat. Přesto badatelé považují služby oddělení za jedny z nejlepších mezi knihovnami, které sbírky periodik spravují. Bez nadstandardního servisu zaměstnanců by např. těžko mohl vzniknout Lexikon české literatury v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, různé bibliografie osobností, např. Karla Čapka, Karla Poláčka, Jaroslava Haška, bibliografie tematické, např. Česky psané časopisy pro děti (1850-1989), či souborné, především několikasvazková Česká retrospektivní bibliografie periodik do roku 1945 (CERBI).
 
 
fotografie Objektu, ve kterém sídlí odd. časopisů Knihovny NM
  

 Aktuality

  • Preventivní opatření
    Z důvodu kritického stavu některých titulů (lámavost papíru, opotřebení vazby atd.)
    je omezen přístup a manipulace s některými svazky z našeho fondu.
    O expedici poškozených svazků do studovny rozhodují aktuálně pracovníci knihovny.
  • Periodika dostupná on-line v systému Kramerius nebudou z důvodu ochrany distribuována do studovny.

Odkazy

 

Zpět na Oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů