EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Oddělení

 • Oddělení základní knihovny

  Oddělení základní knihovny shromažďuje, uchovává a ochraňuje knižní fondy, jejichž celkový počet činí již více než 1,6 milionu svazků. Již od počátku bylo programem knihovny vytvoření bohemikální sbírky od rukopisů až po současnou tištěnou produkci a shromažďování literatury všech oborů, které jsou ve sbírkách Národního muzea zastoupeny. Více informací…

 • Oddělení rukopisů a starých tisků

  Oddělení rukopisů a starých tisků spravuje nejvzácnější fondy Knihovny Národního muzea. Jedná se o sbírku rukopisů, která obsahuje v současné době přes 6 000 svazků, sbírku inkunábulí a starých tisků a dvě palácové knihovny, Nostickou a Kinských. Součástí tohoto oddělení je i konzervační dílna, kterou pro své potřeby využívají i jiná oddělení Národního muzea.  Více informací…

 • Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea

  Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea má pracoviště, studovnu a depozitáře v místodržitelském letohrádku v Královské oboře, kterému se obecně říká také "zámeček ve Stromovce" a je to vzácná pražská stavební památka, pozoruhodná svou architekturou, historií a umístěním. Bylo sem přestěhováno se svazky novin a časopisů v roce 1946 z hlavní budovy Národního muzea na Václavském náměstí. Více informací…

 • Oddělení zámeckých knihoven

  Oddělení zámeckých knihoven vzniklo v roce 1954 s úkolem shromažďovat informace o zámeckých knihovnách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zajišťovat jejich zpracování a vědecké využití. Knihovny jsou ve vlastnictví různých institucí, Národního muzea, památkových úřadů, archivů, muzeí i soukromých osob. Veškeré výpůjčky i další agendu zajišťuje Knihovna Národního muzea. Oddělení dále zpřístupňuje sbírky formou výstav, katalogů a vědeckých soupisů apod.  Více informací…

 • Oddělení knižní kultury

  Myšlenka založit samostatné oddělení knižní kultury, které by se zaměřovalo především na sbírání dokladů neknižní povahy 19. a 20. století, se objevila krátce po založení Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou v roce 1957. Za hlavního iniciátora této myšlenky je možno považovat dr. Miloslava Bohatce. K samotnému založení oddělení došlo v roce 1969, do jehož čela se postavil dlouholetý pracovník KNM dr. Karel Bezděk. Sbírky oddělení byly rozděleny do několika sbírkových fondů podle jejich obsahu. Více informací…

 • Oddělení služeb Knihovny Národního muzea

  Oddělení služeb Knihovny Národního muzea vzniklo k 1. dubnu 1992 vyčleněním studovny a výpůjčního protokolu z oddělení základní knihovny a připojením fotolaboratoře (dnes digitalizační pracoviště). Knihovna Národního muzea je veřejně přístupná a půjčuje své sbírky ke studiu prezenčně do studoven v Nové budově NM a Ústředním depozitáři Národního muzea v Terezíně. Badatelé mohou užívat studovnu po zaplacení registračního poplatku a vystavení legitimace. Ve studovně v Nové budově NM jsou od září 2011 zpřístupněny na základě objednávek pouze zrevidované sbírky knihovny. Pro studium sbírek uložených v ÚDT II. v Terezíně je přímo v budově nově otevřena studovna (viz hlavní stránka Knihovny NMVíce informací…

 • Oddělení mezinárodní výměny publikací

  Toto oddělení se zabývá akvizicí odborné literatury. Bylo nazváno podle zdroje doplňování, který se na získávání literatury podílí největší měrou - tj. výměna publikací. Odborné publikace pro základní knihovnu a pro odborné knihovny jednotlivých oddělení Národního muzea však získává nejen výměnou, ale též koupí a darem. Jde o publikace z těchto oborů: historie (včetně umění), přírodní vědy (zejména literatura taxonomická), knihovnictví, knihověda (rukopisy, staré tisky, knižní kultura), muzeologie.  Více informací…


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů