Požární taktické cvičení Národního muzea - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky

Novinka (7.2.2006)

Požární taktické cvičení Národního muzea

Požární taktické cvičení Národního muzea a Hasičského záchranného sboru proběhlo dne 7. 2. 2006.

Účastnilo se ho více než 200 pracovníků Národního muzea a 40 příslušníků HZS. Od posledního podobného cvičení uplynulo 28 let, což je opravdu dlouhá doba vzhledem k tomu, že budova je ve velmi špatném technickém stavu a nachází se v ní řada vysoce hořlavých látek. Hlavní budova Národního muzea ochraňuje statisíce sbírkových předmětů značné kulturní hodnoty, proto bylo z hlediska NM úkolem prověřit:

  • Plán prevence a ochrany s důrazem na záchranu nejvzácnějších sbírkových předmětů
  • Požární evakuační plán s detailní simulací evakuace a záchrany osob a sbírek při vzniku požáru, se zaměřením na prověření stavu a délky únikových cest
  • Připravenost odpovědných osob a sbírek při mimořádné události
  • Možnost zásahu při nefunkčních požárních hydrantech

Z hlediska Hasičského záchranného sboru bylo úkolem prověřit:

  • Přípravu jednotek nezdolávání požáru včetně prověření nástupních ploch (v některých místech hrozí propadnutí těžké požární techniky)
  • Záchranné práce při mimořádné události v historické a značně specifické budově
  • Prověření časové a prostorové náročnosti zásahu

Inicializace požárního hlásiče proběhla za účasti generálního ředitele NM PhDr. Michala Lukeše v 10:00. Následně velín volá Hasičský záchranný sbor a vyhlašuje evakuaci zaměstnanců a některých sbírek. V 10:05 přijíždí první záchranné jednotky hasičů. 12 minut po vyhlášení poplachu hasiči vstupují do budovy. Záchranná akce obsahuje také simulovaný nácvik osoby ze střechy Národního muzea. Taktické cvičení jako celek proběhlo úspěšně jak z hlediska vedení Národního muzea tak i vedení Hasičského záchranného sboru, přesto ukázalo řadu problémů. Jde především o možnost zasahovat pouze ze dvou stran budovy a nemožnost vjezdu požární techniky do dvora. Zásah záchranných jednotek je dále komplikován nefunkčností požárních hydrantů. Podrobnější informnace o požárním cvičení NM

Zásah HZS v Knihovně Národního muzea
Zásah HZS v budově Národního muzea
Zásah HZS v Národním muzeu pohled z parku Národního muzea
Zásah HZS v Národním muzeu - simulace záchrany osob z vyšších pater budovy pohled od Vinohradské ul.
HZS v parku u Národního muzea

Zpět

Zobrazit výpis článků