Rizikové faktory: Sbírky kulturní opozice - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (26.9.2018-28.10.2018)

Rizikové faktory: Sbírky kulturní opozice

Nezávislá kultura v zemích střední a východní Evropy před rokem 1989

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Co se z archivních materiálů můžeme dozvědět o opoziční kultuře před rokem 1989? Jak dobové dění ovlivňovalo kulturu a rozličná intelektuální prostředí? Nastavují tyto artefakty a sbírky zrcadlo i nám samotným a naší vlastní době? Výstava Rizikové faktory se vydává po stopách vztahů, aktivit a činů, které byly před rokem 1989 zatlačeny do ilegality nebo na okraj společenského života – jak těch, které se posléze staly trvalou součástí naší kolektivní paměti, tak i těch, které dodnes zůstávají do značné míry zapomenuty.
 
Činorodost, solidarita a ochota riskovat i přijmout zodpovědnost za druhé jsou hlavními předpoklady politických a společenských změn. Výstava proto věnuje zvláštní pozornost iniciativám zdola, komunitnímu životu a tvořivosti. Kultura a politika se v době před rokem 1989 významně prolínaly, a proto je ani dnes nejde prezentovat jako zcela oddělené oblasti. Sbírky uchovávající a dokumentující dědictví kulturní opozice tvoří svého druhu katalogy rozmanitých podob nezávislé činnosti a nástrojů, jejichž pomocí kultura ovlivňovala společnost.
 
Výstava představuje široké spektrum fenoménů souvisejících s nezávislou kulturou a společenským odporem v zemích střední a východní Evropy. Prezentuje jak události a iniciativy zakládající se na otevřeném střetu s režimem, tak rozmanité způsoby alternativního fungování živé kultury (samizdat, bytová divadla, undergroundová produkce). Pozornost je věnována také dobovým subkulturám a různým podobám nezávislých životních stylů. Vystavované předměty pochází z Maďarska, Polska, Česka, Slovenska, Ukrajiny a zemí bývalé Jugoslávie. Exponáty byly vybrány na základě výzkumu uskutečňovaného v rámci mezinárodního projektu COURAGE: Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries.

Zpět

Zobrazit výpis článků