Příběh krajiny ve službách národa - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Výstavy Historického muzea

Výstava (14.9.2018-30.11.2018)

Příběh krajiny ve službách národa

Panelová výstava

Prostor: Lapidárium Národního muzea, Výstaviště 422, Praha 7 (v areálu Pražského Výstaviště)

Panelová výstava představuje návštěvníkům prostřednictvím bohatých sbírek Národního muzea téma krajiny, jež nabývala ve druhé polovině dlouhého 19. století funkce národního symbolu.
 
V centru pozornosti stojí dvě dvojice krajinných prvků Čech – řeky Vltava/Labe a symbolikou opředené hory Říp/Blaník. Místa paměti české národní identity nabízela v období formování moderního českého národa výrazný mobilizační potenciál. Byla významným inspiračním zdrojem výtvarných, literárních a hudebních umělců, i jevištěm celé řady národních akcí. Krajina se stávala nejen reálným, ale též symbolickým prostorem – místem snů a tužeb české společnosti.

Zpět

Zobrazit výpis článků