Umělecká podoba Národního památníku na Vítkově - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Historické muzeum

Pro školy

Umělecká podoba Národního památníku na Vítkově

pro 8. a 9. třídu ZŠ, ZUŠ, SŠ a SUŠ

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Umění pro politiku, umění pro pietu. K čemu sloužila a byla programově předurčena umělecká výzdoba Národního památníku na Vítkově? Jací významní umělci První republiky se podíleli na dotvoření obrazu o československém národu? Program představí žákům Národní památník na Vítkově v širších kulturně-historických souvislostech od vzniku Československa až po součas­nost. Prostřednictvím umělecké výzdoby Památníku se žáci seznámí se základními pojmy z dějin umění a díky interdisciplinárnímu přesahu také s politickým a literárním kontextem stavby.

 
Cílenost: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výtvar­ná výchova, Výchova k občanství, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: vznik Českoslov­enska, umění 20. století, architektura, malířství, sochařství Jan Štursa, Max Švabinský
Výstupy – žák: porozumí významu umělecké výzdoby Národního památníku na Vítkově jak jeho reprezentační, tak pietní části
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909

 

Zpět

Zobrazit výpis článků