Tajemství muzea - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Historické muzeum

Pro školy

Tajemství muzea

pro 5. třídu a 2. stupeň ZŠ

Prostor: Národopisné muzeum Národního muzea, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5

Program k expozici Česká lidová kultura


 
Žáci se interaktivní a zábavnou formou seznamují s rolí a významem muzea ve společnosti a na základě vlastního zacházení s předměty si vyzkouší práci kurátora. Program probíhá v ex­pozici a slouží také jako vhodná příprava k návštěvě výstav a expozic. Výstupy své kurátorské práce si mohou žáci odnést do školy.

 
Cílenost: 5. třída ZŠ, 2. stupeň ZŠ
Délka: 120 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčová slova: muzeum, výstava, expozice, exponát, kurátor
Výstupy – žák: využívá sbírek muzeí jako informačních zdrojů, chápe význam muzea a práce kurátora pro společnost
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909


Tajemství muzea
Tajemství muzea

Zpět

Zobrazit výpis článků