Půjdem spolu do Betléma… - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Historické muzeum

Pro školy

Půjdem spolu do Betléma…

pro MŠ, 1. stupeň ZŠ

Prostor: Národopisné muzeum Národního muzea, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5

Program k expozici Česká lidová kultura

Jak vypadaly Vánoce našich praprababiček a jak se na ně připravovaly? Povídání o Vánocích a adventu, vánočních zvycích a sym­bolech. Žáci se dozvědí, kdo je to
svatá Barbora a svatá Lucie, od kdy je kapr součástí štědrovečerní večeře a od kterých dob zdobíme vánoční stromeček. Zahrají si s loutkami příběh o narození Ježíška.
Na závěr je pro děti připravena výtvarná dílna, kde si mohou vyrobit různé vánoční předměty.
 
Edukační program Půjdem spolu do Betléma… je součástí celoročního vzdělávacího cyklu „Poznej své kořeny“ pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ, jehož cílem je seznámit děti a žáky s nejvýznamnějšími českými a moravskými svátky (dožínky a posvícení: září / říjen, Vánoce a advent: prosinec, masopust: leden / únor, Velikonoce: březen / duben).
 
Cílenost: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: advent a Vánoce, adventní a vánoční lidové zvyky a tradice, příběh o narození Ježíška
Výstupy – žák: dokáže vlastními slovy vyprávět příběh o narození Ježíška; zná adventní a vánoční zvyky a tradice; je schopen vysvětlit význam Vánoc
Cena: žáci do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, žáci od 6 let 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909
 

 

Zpět

Zobrazit výpis článků