Příběh Benešovy vily - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Historické muzeum

Pro školy

Příběh Benešovy vily

pro 3.–5. třídu ZŠ

Prostor: Vila Hany a Edvarda Benešových, Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí

Interaktivní edukační program realizovaný v areálu Benešovy vily v Sezimově Ústí, jehož prostřednictvím se žáci seznámí s životem Edvarda a Hany Benešových a s historií československého státu od jeho zformování až po jeho těžké chvíle, které jsou s jejich životem spjaty. Žáci se zajímavou a jim srozumitelnou formou seznámí s osobním i veřejným životem manželů Benešových a tím, jak se do jejich života promítly významné historické události.
 
Program probíhá v areálu Vily Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí, žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost: 3.–5. třída ZŠ
Délka: 60–90 min
Návaznost na RVP:  Vzdělávací oblast a obor Člověk a jeho svět, tematický okruh Lidé a čas
Průřezové téma: Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: Benešova vila, Sezimovo Ústí, Edvard Beneš, Hana Benešová, Československá republika
Výstupy – žák: Kriticky hodnotí obdržené informace a interpretuje je; chápe roli příběhů pro národní společenství
Cena: zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: rezervaci lze provést pouze prostřednictvím rezervačního systému nejpozději 7 dní předem. Případné dotazy směřujte na e-mail: benesovavila@nm.cz, tel.: 776 197 628. 
 

Zpět

Zobrazit výpis článků