Od pražského jara po sametovou revoluci - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Historické muzeum

Pro školy

Od pražského jara po sametovou revoluci

pro 9. třídu ZŠ a SŠ

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Program k expozici Křižovatky české a československé státnosti


 

Jaké události předcházely pádu komunismu v Československu? Co se skrývá pod pojmy normalizace, samizdat, disent? Proč si připomínáme 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii? Program je zaměřený na příčiny a průběh sametové revoluce v roce 1989 i dění bezprostředně následující. Žáci využívají sbírkových předmětů. Program probíhá v expozici a žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost: 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občanství
Klíčová slova: normalizace, disent, Charta 77, sametová revoluce, vznik ČR
Výstupy – žák: se prostřednict­vím sbírkových předmětů NM seznamuje s událostmi spojenými s pádem komunistického režimu v Českoslov­ensku, promýšlí jejich příčiny, souvislosti a důsledky
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909

 

Pracovní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách v sekci: Pracovní listy


Zpět

Zobrazit výpis článků