Od Mnichova po Ležáky - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Historické muzeum

Pro školy

Od Mnichova po Ležáky

pro 9. třídu ZŠ a SŠ

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Byla Mnichovská dohoda zradou nebo záchranou míru? Byl atentát na zastupujícího říšského protektora projevem hrdinství nebo hazardem se životy nevinných lidí? Nechte promluvit před­měty, zapojte svoji hlavu a udělejte si vlastní názor na klíčové otázky českých dějin. Lektorovaný pořad se věnuje období 1938–1942, využívá pracovních listů a prvků tvořivé dramatiky.
 
Cílenost: 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství
Klíčová slo­va: Mnichovská dohoda, Hitler, sabotáž, uzavření vysokých škol, stanné právo, atentát, Heydrich, Anthro­poid, Lidice, Libuše, Ležáky
Výstupy – žák: se orientuje v posloupnosti jednotlivých událostí a v je­jich souvislostech; dokáže nezaujatě hodnotit a zamyslet se nad motivy a důsledky činů
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909
 

Pracovní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách v sekci: Pracovní listy

Zpět

Zobrazit výpis článků