Mauzoleum Klementa Gottwalda a objevování balzamovací knihy - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Historické muzeum

Pro školy

Mauzoleum Klementa Gottwalda a objevování balzamovací knihy

pro 9. třídu ZŠ a SŠ

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Program k expozici: Laboratoř mociProgram se věnuje přestavbě Památníku na Mauzoleum Klementa Gottwalda v 50. letech 20. století a skrze setkání s dobovými fotografiemi a dokumenty zve žáky k odkrývání okolností spojených s úmrtím prvního „dělnického“ prezidenta.

Cílenost: 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občan­ství
Klíčová slova: Klement Gottwald, mauzoleum, totalita, komunistická propaganda
Výstupy – žák: reflektuje, interpretuje a chronologicky řadí historické prameny z 50. let 20. století; vlastními slovy obja­sní funkci a využití Národního památníku na Vítkově po roce 1948; učí se nalézání společného konsenzu a spolupráci ve skupině
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909

 

Zpět

Zobrazit výpis článků