Lektorované vzdělávací programy k výstavě Keltové - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Historické muzeum

Pro školy

Lektorované vzdělávací programy k výstavě Keltové

pro MŠ, ZŠ a SŠ

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Lektorované vzdělávací programy k výstavě Keltové:

Výlet za Kelty

Vydejte se na výlet do pravěku a seznamte se s Kelty. Pomocí příběhů a nejrůznějších úkolů žáci poznají, jak se v tomto období žilo. Prozkoumají způsob, jakým se Keltové oblékali, co jedli a jak bydleli. Zamyslí se nad tím, jaké činnosti zastávali muži a které vykonávaly ženy, a porovnají, zda se to liší nebo podobá životu v současnosti. K tomuto 45 minutovému vzdělávacímu programu, který probíhá ve výstavě, je možné objednat i 45 minutový workshop v edukační místnosti, kde žáci proniknou do tajů archeologické vědy a kde pro ně budou připravené i výtvarné aktivity inspirované keltským uměním. 
 
Cílenost: MŠ + 1. třída
Délka: 45 min./90 min. s archeologickým workshopem
Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět
Výstupy – žák: si uvědomuje rozdíly a podobnosti mezi světem Keltů a dnešním životem, jaký byl vztah tehdejších lidí k přírodě; jaké činnosti tehdy zastávali jednotliví členové domácnosti a seznámí se s uměním a řemesly starých Keltů.
Cena: žáci do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, od 6 let 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: na keltove.rezervace.nm.cz, tel.: 224 497 443
 

Keltové a jejich svět

Interaktivní vzdělávací program přenese žáky do světa Keltů. Prozkoumají způsob, jakým se Keltové oblékali, co jedli, jak bydleli a jejich vztah k přírodě. Zamyslí se nad tím, jaké činnosti zastávali muži a které vykonávaly ženy, a porovnají, zda se to liší nebo podobá životu v současnosti. Prohlédnou si a budou diskutovat o nejzajímavější keltských nálezech z území České republiky a také o předmětech, které se sem dostávaly z nejrůznějších koutů Evropy. K tomuto 60 minutovému vzdělávacímu programu, který probíhá ve výstavě, je možné objednat i 30 minutový workshop v edukační místnosti, kde žáci proniknou do tajů archeologické vědy.
 
Cílenost: 2. – 5. třída ZŠ
Délka: 60 min./90 min. s archeologickým workshopem
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
Průřezová témata: Environmentální výchova, Multikulturní výchova
Výstupy – žák: si uvědomuje rozdíly a podobnosti mezi světem Keltů a dnešním životem, jaký byl vztah tehdejších lidí k přírodě a jaké činnosti tehdy zastávali jednotliví členové domácnosti. Je seznámen s uměním a řemesly starých Keltů a kontakty mezi střední Evropou a Středomořím v době železné. Chápe důležitost záchrany archeologických kulturních památek.
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: na keltove.rezervace.nm.cz, tel.: 224 497 443
 

Jak se žilo za Keltů?

Prostřednictvím interaktivního vzdělávacího programu žáci blíže poznají dobu halštatskou a laténskou. Seznámí se s různými aspekty způsobu života v tomto období, jako například stravování, odívání, pohřbívání, bydlení, umění či řemesla. Také poznají, jak Keltové vnímali přírodní prostředí, které je obklopovalo, a zamyslí se nad tím, co máme s Kelty společného. Prohlédnou si a budou diskutovat o nejzajímavějších keltských nálezech z území České republiky a také o předmětech, které se sem dostávaly z nejrůznějších koutů Evropy. K tomuto 60 minutovému vzdělávacímu programu, který probíhá ve výstavě Keltové, je možné objednat i 30 minutový workshop v edukační místnosti, kde žáci proniknou do tajů archeologické vědy.
 
Cílenost: 6. – 9. třída ZŠ
Délka: 60 min./90 min. s archeologickým workshopem
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura
Průřezová témata: Environmentální výchova, Multikulturní výchova
Výstupy – žák: je schopen chronologicky zařadit dobu halštatskou a laténskou, má představu o podobě života v době železné. Uvědomuje si rozdíly a podobnosti mezi světem Keltů a dnešním životem, jaký byl vztah tehdejších lidí k přírodnímu prostředí a jaké činnosti tehdy zastávali jednotliví členové domácnosti. Je seznámen s uměním a řemesly starých Keltů a kontakty mezi střední Evropou a Středomořím v době železné. Ví, co je náplní práce archeologa, jak získáváme poznatky o minulých kulturách a chápe důležitost záchrany kulturních památek.
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: na keltove.rezervace.nm.cz, tel.: 224 497 443
 

Keltové a my

Tématem vzdělávacího programu je kultura a život Keltů. Žáci se interaktivní formou blíže seznámí s podobou jejich života v době halštatské a laténské. Poznají jeho různé aspekty jako například oblast stravování, odívání, pohřbívání, bydlení, umění či řemesel. Zamyslí se nad odkazem Keltů a nad tím, co s nimi máme společného. Prohlédnou si a budou diskutovat o nejzajímavějších keltských lokalitách a nálezech z území České republiky, ale i o předmětech, které se sem dostávaly z nejrůznějších koutů Evropy. K tomuto 60 minutovému vzdělávacího programu, který probíhá ve výstavě Keltové, je možné objednat i 30 minutový workshop v edukační místnosti, kde žáci proniknou do tajů archeologické vědy.
 
Cílenost:
Délka: 60 min./90 min. s archeologickým workshopem
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura
Průřezová témata: Environmentální výchova, Multikulturní výchova
Výstupy – žák: je schopen chronologicky zařadit dobu halštatskou a laténskou, má představu o podobě života v době železné. Uvědomuje si rozdíly a podobnosti mezi světem Keltů a dnešním životem, jaký byl vztah tehdejších lidí k přírodnímu prostředí a jaké činnosti tehdy zastávali jednotliví členové domácnosti. Pozná vybrané keltské lokality a nálezy. Je seznámen s uměním a řemesly starých Keltů a kontakty mezi střední Evropou a Středomořím v době železné. Ví, co je náplní práce archeologa, jak získáváme poznatky o minulých kulturách a chápe důležitost záchrany kulturních památek.
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: na keltove.rezervace.nm.cz, tel.: 224 497 443
 

Zpět

Zobrazit výpis článků