Dožínky a posvícení - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy - Historické muzeum

Pro školy

Dožínky a posvícení

Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Prostor: Národopisné muzeum Národního muzea, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5

Program k expozici Česká lidová kultura

Jaké lidové zvyky se pojí s koncem léta a začátkem podzimu? Jak se symbolicky uzavíralo ob­dobí sklizně a co znamená stínat kohouta?
Žáci se prostřednictvím edukačního programu seznámí s lidovými zvyky, které doprovázely slavnosti dožínek a posvícení a s průběhem poutí na vesnici.
Ve výtvarné dílně si děti mohou vyrobit dožínkový věneček či jiný dožínkový předmět.
 
Edukační program Dožínky a posvícení je součástí celoročního vzdělávacího cyklu „Poznej své kořeny“ pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ, jehož cílem je seznámit děti a žáky s nejvýznamnějšími českými a moravskými svátky (dožínky a posvícení: září / říjen, Vánoce a advent: prosinec, masopust: leden / únor, Velikonoce: březen / duben).
 
Cílenost: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: příroda, slavnosti, lidové zvyky, dožínky, posvícení, poutě
Výstupy – žák: zná slavnosti konce léta a začátku podzimu a lidové zvyky spojené s tímto obdobím; vysvětlí pojmy dožínky, posvícení a poutě
Cena: žáci do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, žáci od 6 let 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909

 

 

Zpět

Zobrazit výpis článků