EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Seznam polských samizdatových periodik ve fondu ČSDS

13 [Trzynastka] : pismo chrześcijańsko-liberalne. - Kraków : [Oficyna Liberum Veto]. - 30 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 2(41),3(42)/85
[Křesťansko-liberální časopis]

Agencja Wschodnia : biuletyn. - Warszawa : GP [Grupa Polityczna] Samostanowienie. - 30 cm.
č. 6,7/89
[Informační agentura o událostech v Polsku, Bělorusku, Litvě a Ukrajině]

Amazonka : niezależne pismo kobiece „Solidarność". - Bydgoszcz : [NSZZ „Solidarność“]. - 30 cm.
č. 5/85
[Nezávislý ženský časopis]

Amnesty International Newsletter : wydanie polskie. - [Warszawa] : Wolność i Pokój. - 30 cm. - Podnázev v tiráži.
č. 10,11,12/86
[Polské vydání časopisu Amnesty International]

Arka : pismo Regionu Łódzkiego NSZZ „Solidarność". - Gdańsk ; Łódź : Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. - 30 cm. - Nečíslováno, pouze měsíc a rok vydání.
[leden]/88
[Dokumenty a aktuality regionálního svazu nezávislých odborů]

Baza : niezależny miesięcznik społeczno-polityczny Klubu Myśli Robotniczej. - [Warszawa] : Terenowy Komitet Oporu Solidarność. - 30 cm. - Pozdější název vydavatele: Terenowy Komitet Oporu Solidarność Region Mazowsze. - Souběžně průběžné číslování.
č. 3(20),7-8(24)/85
[Politicko-společenský měsíčník]

Bez Przemocy. - Gorzów Wielkopolski : [Wolność i Pokój]. - 30 cm.
č. 3/87

Bi NZS : biuletyn informacyjny NZS Gdańsk : informacje, dokumenty, komentarze. - Gdańsk : Wydawnictwo NZS Gdańsk. - 30 cm.
č. 10/[88]
[Informační bulletin gdaňských nezávislých studentů]

BIS : biuletyn informacyjny Solidarności Walczącej Dolny Śląsk. - [Wrocław : Solidarność Walcząca - Agencja Informacyjna]. - 30 cm. - Heslo: Wolni i Solidarni.
č. 72/85
[Dolnoslezské vydání bulletinu organizace Bojující Solidarita (Solidarność Walcząca)]

Biuletyn Informacyjny : pismo Solidarności Polsko-Czechosłowackiej / Anna Šabatová, Jarosław Broda, Mirosław Jasiński, Zbigniew Janas, Wojciech Maziarski. - Wrocław : Ruch Społeczny Solidarność. - Od č. 13/89 tisk: Wydawnictwo Kret. - 21 cm.
č. 10-11-12/88; č. 13,14/89
[Informační časopis o opozici v Polsku i Československu]

Biuletyn Informacyjny Kolejarzy : pismo kolejarzy Węzła Lublin, członków NSZZ Solidarność. - [Lublin : NSZZ Solidarność Kolejarzy]. - 30 cm.
č. 25/88
[Časopis nezávislé odborové organizace pracovníků železnice]

Biuletyn Informacyjny Obozu. - [Warszawa] : Obóz. - 30 cm.
č. 42,43/89
[Aktuality a zprávy ze zemí sovětského bloku]

Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej. - Warszawa : [PPS]. - Tisk: Wydawnictwo im. Olofa Palme. - 30 cm.
č. 9,14/88
[Informační časopis podzemní socialistické strany PPS]

Biuletyn Informacyjny Region Środkowo-Wschodni. - Lublin : NSZZ RI Solidarność Region Środkowo Wschodni. - Různé názvy: Biuletyn Informacyjny NSZZ RI [Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych] Solidarność Region Środkowo-Wschodni. - 30 cm. - Kromě obvyklých čísel vycházela ještě zvláštní čísla a dodatky.
č. 9, wyd. spec. [květen], wyd. spec. [červen], dod. spec. 2 [k č. 5], dod. spec. 3 [k č. 6]/81
[Regionální časopis nezávislých odborů soukromých zemědělců]

Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność FSC Lublin. - Lublin : [Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność FSC]. - 30 cm. - U čísla 34/83 zřejmě nahoře chybí část záhlaví s názvem.
č. 34/83
[Podnikový informační bulletin nezávislých odborů]

Biuletyn Łódzki. - [Łódź : NSZZ „Solidarność“ - Robotniczy Komitet Oporu]. - 30-31 cm, asi od r. 1988: 25 cm. - Redakce: Robotniczy Komitet Oporu NSZZ „Solidarność".
č. 39/84; č. 70,72,81/85; č. 105/87; č. 120,125-127/88
[Regionální bulletin nezávislých odborů]

Biuletyn WiP. - Warszawa : Ruch Wolność i Pokój. - 30 cm.
č. 2/86
[Informační časopis pacifistického hnutí]

Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny „Solidarność". - [Bydgoszcz : NSZZ Solidarność - TKK]. - 30 cm.
č. 8,9/85
[Regionální informační servis nezávislých odborů]

CD Gazeta Wolnych. - Kielce : Komitet Oporu Społecznego. - Titul znám též pod názvy: CDN Gazeta Wolnych Ludzi nebo CD Gazeta Wolnych Ludzi. - Tisk: Zespoły Drukarskie Vega. - 30 cm.
č. 37/88
[Časopis informující o dění v nezávislých odborech regionu]

CDN Głos Wolnego Robotnika : tygodnik. - Warszawa : Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności. - 30 cm. - Titul navazuje na Głos Wolnego Robotnika, který vycházel do roku 1982; znám též jako: Tygodnik CDN Głos Wolnego Robotnika (po sloučení vydavatele s CDN).
č. 99/85; č. 234-235,236,243,245/88; č. 256,259/89
[Informace z varšavské Solidarity a okolí]

Ceglorz : pismo KOS HCP Cegielski. - Poznań : [Koło Oporu Społecznego HCP Cegielski]. - Další údaj v záhlaví: Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży - Poznań. - Heslo: Aby nigdy więcej brat nie strzelał do brata. - 30 cm. - Ve fondu knihovny pouze nečíslované vydání z ledna 1985.
č. [1]/85
[Nezávislý podnikový časopis]

Chrześcijański Informator Kulturalny : pismo poświęcone życiu religijno-społecznemu Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoszczy i okolic. - Bydgoszcz : [b.n.]. - Podnázev pouze v tiráži u č. 4(30),5(31)/88. - 29-31 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 4(8),6(10)/87; č. 4(30)-6(32)/89
[Křesťanský kulturně informační časopis]

Dekada Polska : pismo Ruchu Politycznego Wyzwolenie. - [B.m. : b.n.]
č. 6/88
[Časopis politického hnutí Wyzwolenie]

Elana : pismo NSZZ „Solidarność" przy ZWCh „Elana" Toruń. - Toruń : NSZZ Solidarność przy ZWCh Elana. - 30 cm. - Výtisk ve fondu knihovny je nečíslován.
č. 27.1./84
[Podnikový bulletin nezávislých odborů]

Europa : pismo Instytutu Europy Wschodniej. - Katowice ; Warszawa ; Wrocław : Prawy Margines - Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca. - 19-20 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 1(3),2(4)/88
[Časopis s příspěvky ze zemí Východní Evropy]

Feniks : biuletyn informacyjny RKW „Solidarność" Region Gorzów Wlkp. - [Gorzów Wielkopolski] : Agencja Wydawnicza Feniks. - 30 cm. - Hesla: Być zwyciężonym a nie ulec pokusie (J. Piłsudski); Solidarność żyje, Solidarność walczy, Solidarność zwycięży, mów prawdę, żyj w prawdzie, Solidarność się nie boi.
č. 137/87
[Regionální informační bulletin nezávislých odborů]

Gazeta Niecodzienna. - [Warszawa] : Zespół Do Spraw Kultury NSZZ Solidarność. - 30 cm. - Tisk: Społeczne Wydawnictwo Niezależne. - Vydavatel od č. 3(27)/86 (ve fondu knihovny): Komisja Kultury Niezależnej. - Později také průběžné číslování.
č. 4,5/83; č. 2(7)/84; č. 3(27)/86
[Časopis věnovaný aktuálním otázkám ve společnosti a kultuře]

Gazeta Podlaska : informator NSZZ „Solidarność" Region Mazowsze, oddziały w Siedlcach i Białej Podlaskiej. - [Siedlce ; Biała Podlaska : NSZZ „Solidarność“ Region Mazowsze]. - 30 cm. – Souběžně průběžné číslování. - Tisk: Wydawnictwo Prasowe Myśl.
č. 10(26)-13(29)/88
[Samizdatový čtrnáctideník regionálního odboru NSZZ „Solidarność"]

Gazeta Polska : pismo Konfederacji Polski Niepodległej / Krzysztof Król. - Warszawa : Konfederacja Polski Niepodległej. - 30 cm.
č. 7(38),13(44),17(48)/88
[Samizdatový časopis KPN - Konfederace nezávislého Polska]

Głos Hutmenu. - Wrocław : TKZ NSZZ Solidarność Hutmenu. - 30 cm.
červen/88
[Informační časopis podnikového svazu nezávislých odborů]

Głos Medyka : pismo pracowników Warszawskiej Służby Zdrowia. - [Warszawa : NSZZ Solidarność]. - 30 cm. - Spolupráce: Społeczna Komisja Zdrowia.
č. 12/85
[Nezávislý časopis pracovníků ve zdravotnictví]

Głos Nowy Wybrzeża : pismo niezależne. - B.m. [Wybrzeże] : b.n. - 30 cm. - Výtisk z června 1981 ve fondu knihovny není číslován.
č. [6]/81
[Nezávislý časopis]

Głos Poznańskich Liberałów : pismo Wielkopolskiego Oddziału LDP„N". - Poznań : [Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość]. - 30 cm.
č. 7/89
[Tiskový orgán liberálně demokratické strany LDP„N"]

Grizzly : pismo studentów i absolwentów. - Warszawa : Spółka Prasowa MIŚ. - Tisk: Niezależna Oficyna Wydawnicza. - 30 cm.
č. 6-7/88
[Časopis studentů a absolventů]

Grot : biuletyn związkowy. - Świdnik : NSZZ Solidarność WSK PZL. - 30 cm.
č. 140/88
[Nezávislý odborový časopis]

Hej. - Wrocław : Międzyszkolny Komitet Oporu. - 30 cm.
č. 3/88
[Informace o dění na školách ve Vratislavi a okolí]

Horyzont : pismo organizacji Solidarność Walcząca. - Warszawa : Solidarność Walcząca. - 30 cm.
č. 12,13,14,16,17,19/88
[Časopis organizace Bojující Solidarita (Solidarność Walcząca)]

IBJ Solidarność. - [Otwock-Świerk : TKW NSZZ Solidarność IBJ]. - TKW NSZZ S IBJ = Tymczasowa Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarność Instytut Badań Jądrowych. - 30 cm.
září/88
[Informační bulletin podnikového svazu nezávislých odborů pracovníků Ústavu jaderných výzkumů]

Informacja Komisji Interwencji i Praworządności. - [Warszawa : Komisja Interwencji i Praworządności] NSZZ Solidarność. - 30 cm.
č. 52/88
[Informace o perzekucích a o porušování zákonů vůči občanům ze strany policejních a státních orgánů]

Informator : Solidarność : Region Środkowo-Wschodni. - Lublin : [NSZZ Solidarność] Region Środkowo-Wschodni. - 30 cm.
č. 25,38,39,42,43/82; č. 55,58,60,63/83; č. 87/84; č. 125,126,128,129,131,132/86; č. 134,136,143,146,147/87; č. 149,150,153,154,155,158,160,170/88
[Regionální informační časopis NSZZ Solidarność]

Informator. - Lublin : Biuro Informacyjne Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. - 30 cm; 42 cm (č. 105/81).
č. 6-9,16-21,24-29,32-34,36,38-40,44,45,47,48,49b,49c,51,52,54-72,73a,73b,74,75,76a,76b,77-85,87-100,102-129,131-134,137-140,142,145,146/81
[Regionální časopis nezávislých odborů]

Informator Międzyzakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność". - Świnoujście : [MKR NSZZ „Solidarność“]. - 30 cm.
č. 6/81
[Regionální informační časopis mezipodnikového výboru nezávislých odborů]

Jutro Polski : organ Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) : wydanie krajowe. - Warszawa : PSL. - 30 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 5(782)/88
[Časopis agrární Polské lidové strany (PSL)]

Komunikat : pismo Zarządu Uniwersyteckiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. - Wrocław : [Zarząd Uniwersytecki NZS UWr]. - 30 cm.
č. 3/83
[Nezávislý časopis vratislavských studentů]

Kontakty : pismo Solidarności pracowników oświaty. - Gdańsk : [NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty]. - 30 cm. - Podnázev u ročníku 1988: pismo środowiska oświaty.
č. 29/86; č. 48,57/88
[Nezávislý časopis pracovníků ve školství a vzdělávání]

Kontra : pismo NSZZ „Solidarność" Regionu Toruńskiego. - [Toruń : NSZZ „Solidarność“ Regionu Toruńskiego]. - 30 cm.
č. 79,80/84
[Regionální časopis NSZZ „Solidarność“]

Kontur / Mirosław Jasiński, Marek Andrzejak, Jarosław Broda, Andrzej Dobrowolski, Tadeusz Kuranda, Maciej Niemiec, Mirosław Spychalski. - Wrocław : Spółdzielnia Wydawnicza Profil. - 30 cm. - Dvojčíslo 2-3/89 má podnázev: czeska literatura niezależna - je věnováno české nezávislé literatuře a bylo vydáno s přispěním obč. iniciativy Solidarność Polsko-Czechosłowacka. - Na vydávání se podílel také Ruch Społeczny Solidarność.
č. 2-3/89
[Nezávislý literární časopis]

KOS. - [Warszawa] : Komitet Oporu Społecznego Solidarność. - Od roku 1987 v tiráži znak: Wydawnictwo Społeczne KOS. - 30 cm. - Heslo: Ogromne wojska, bitne generały, / Policje - tajne, widne i dwu-płciowe - / Przeciwko komuż tak się pojednały? - / Przeciwko kilku myślom... co nie nowe!... (C. K. Norwid). - Tisk: Wydawnictwo Krąg. - Od roku 1987 průběžné číslování souběžně s číslováním podle ročníků.
č. 7/82; č. 29,31,34,35,44-45/83; č. 46-49,51-53,56,59,60,62,64/84; č. 71,83,84/85; č. 102,104,108/86; č. 3(111),18(126),21(129)/87; č. 1(131),2(132),8(138)-20(150)/88; č. 1(151)-5(155)/89
[Dokumenty a aktuality nezávislého odborového svazu]

Kultura Niezależna : miesięcznik Komitetu Kultury Niezależnej / Marta Fik, Andrzej Kaczyński, Zyta Oryszyn, Andrzej Oseka, Janusz Sławiński, Jan Walc. - Warszawa : Przedświt. - Vydavatelem od č. 50/89 ve fondu knihovny je Wydawnictwo Pomost. - 14-15 cm (do č. 52/89); 19-21 cm (od č. 54/89 ve fondu knihovny). - Titul spjat s uskupením Komitet Kultury Niezależnej.
č. 11-12,15/85; č. 50,52,54-56/89; č.57-62/90
[Časopis o kultuře a společnosti]

Kurier Akademicki : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów. - Warszawa : [Niezależne Zrzeszenie Studentów]. - 30 cm.
č. 13/88; č. 20/89
[Akademický bulletin nezávislého svazu studentů NZS]

Kurier Okrągłego Stołu. - Warszawa : Grupy Oporu Solidarni. - 30 cm.
č. 2,3,4,7,10/89
[Aktuality ze zákulisí jednání „u kulatého stolu"]

Mała Polska : pismo niezależne. - Kraków : Polowe Archiwum Prasowe. - 30 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 13(100)/85
[Aktuální informace z domova]

Między Przystankami 1956 1968 1970 1976 1980 : biuletyn informacyjny TKZ NSZZ „Solidarność" MPK Łódź. - Łódź : [TKZ NSZZ „Solidarność“]. - 30 cm.
č. 12,15/88
[Regionální bulletin nezávislých odborů lodžské městské dopravy]

Miesięcznik : opinie, komentarze, analizy : niezależne pismo. - [Lublin] : NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni. - 30 cm. – Nečíslované vydání (zřejmě č. 2) vyšlo v červnu-červenci 1982.
č. [2] czerwiec-lipiec/82
[Společensko-politický měsíčník]

Myśl Niezależna. - [Warszawa : b.n.]. - 30 cm.
č. 4/85; č. 6/[85?]
[Nezávislý časopis]

Nasz Czas : niezależne pismo członków i sympatyków NSZZ „Solidarność". – Gdańsk : NSZZ „Solidarność“. - 30 cm.
č. 32,34/84; č. 61/86
[Samizdatový časopis nezávislých odborů]

Niepodległość : miesięcznik polityczny Organizacji Liberalnych Demokratów. - Warszawa : Grupa Pisma Niepodległość. - Tisk: Zakł. Graf. im. Obrońców Wujka. - 30 cm.
č. 77,80/88
[Měsíčník liberálně-demokratické strany Niepodległość]

Nowa Republika : miesięcznik polityczny / Jan Kosiński, Marek Woliński. - [Wrocław] : Ruch Społeczny Solidarność. - 30 cm.
č. 2/84
[Politický měsíčník]

Obserwator Wielkopolski. - [Poznań] : NSZZ Solidarność. - U č. 22/82 v záhlaví: Warszawa. - 30 cm.
č. 9,11,21,22,23,37/82
[Časopis nezávislých odborů Velkopolska]

Okienko : niezależne pismo dzieci. - [B.m. : b.n.]. - U pozdějších čísel je vydavatelem Wydawnictwo Społeczne KOS, Warszawa (Katalog zbiorów Archiwum Opozycji, Karta 2001). - 30 cm.
č. 12/87
[Časopis pro děti s informacemi, jaké v oficiálních časopisech nenašly]

Opinia : pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. - [Warszawa : Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela]. - 30 cm.
č. 3/77
[Časopis hnutí za lidská a občanská práva ROPCiO]

Orientacja Na Prawo : pismo Warszawskiego Oddziału Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość". - [Warszawa : b.n.]. - 30 cm. - Tisk: Wydawnictwo Niepodległość.
č. 29/88; č. 37,39/89
[Časopis liberálně demokratické strany Niepodległość ve Varšavě]

Pismo Ruchu Wolność i Pokój. - Szczecin : [Wolność i Pokój]. - 30 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 1(4)/88
[Časopis pacifistického hnutí Wolność i Pokój]

Placówka : Niezależny Ruch Chłopski. - [B.m.] : Niezależny Ruch Chłopski. - 30 cm.
č. 7(3)/79
[Nezávislý časopis rolnického hnutí]

PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe]. - [Warszawa : PPN]. - 30 cm.
č. 20,27/78
[Časopis PPN]

Prawa Człowieka : biuletyn / Marek A. Nowicki, Danuta Przywara, Stefan Starczewski. - Warszawa : Komitet Helsiński w Polsce : Oficyna Wydawnicza Pokolenie. - 20 cm.
č. 6/89
[Periodikum Helsinského výboru v Polsku]

Praworządność / Janusz Grzelak, Marek A. Nowicki, Danuta Przywara, Stefan Starczewski. - [Warszawa] : Wydawnictwo Społeczne KOS. - 21 cm. - Souběžně průběžné číslování. - U čísla 2(21)/89 je v záhlaví pod názvem uvedeno: Komitet Helsiński w Polsce. - Titul začal vycházet v roce 1984 a byl spjat s opoziční organizací Komitet i Fundusz Ochrony Praworządności.
č. 2(21)/89
[Časopis monitorující případy porušování lidských a občanských práv]

Promieniści. - Kraków : [b.n.]. - 42 cm. - Soběžně průběžné číslování.
č. 16(110)/88
[Krakovský politicko-kulturní časopis]

Przegląd Pomorski : miesięcznik członków i sympatyków NSZZ „Solidarność". - Toruń : [b.n.]. - 21 cm.
č. 7,8/87
[Časopis členů a příznivců nezávislých odborů]

Refleksy : pismo studentów UW. - [Warszawa : NZS UW]. - NZS UW = Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
č. 4/[87]
[Časopis nezávislých studentů Varšavské univerzity]

Region : dwutygodnik RKW NSZZ „Solidarność" Dolny Śląsk / Adam Krzycki. – Wrocław : Koordynacja Wydawnicza RKW. - 30 cm. - Redakce: Ruch Społeczny „Solidarność". - Tisk: Niezależne Warsztaty Wydawnicze Ogniwo.
č. 4,12,13,18,19,22/88
[Regionální samizdatový informační čtrnáctideník nezávislých odborů]

Rezonans : pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego. - Olsztyn : [NSZZ „Solidarność“ Regionu Warmińsko-Mazurskiego]. - 30 cm.
č. 31,50-53/84
[Samizdatový časopis regionálního odboru NSZZ „Solidarność"]

RIS Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej : biuletyn podporządkowany RKW NSZZ „S". - [Katowice] : RKW NSZZ „Solidarność“. - 30 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 3(75)/85
[Regionální časopis nezávislých odborů]

Robotnik : pismo Członków Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności" : wyd. C. - [Warszawa : Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności]. - 30 cm.
č. 83/85; č. 120,130/87
[Časopis členů MRKS]

Robotnik : pismo współpracujące z NSZZ „Solidarność" Region Mazowsze. - [Warszawa : b.n.]. - Podnázev až od č. [73/81]. - U č. 76/81 podnázev: pismo współpracujące z NSZZ „Solidarność" regionów Mazowsze, Małopolska, Świętokrzyski, Jelenia Góra, Toruń. - 30 cm.
č. 16/78; č. 63-64/80; č. 73,76/81
[Informace o opozici a o dění ve výrobních podnicích]

Robotnik : centralny organ PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej]. - [Warszawa : PPS]. - 30 cm. - Č. 140/[89] má podnázev: centralny organ PPS-RD; č. 10(142)/89 s podnázvem: od listopada 1987 pismo centralne krajowej PPS; vydavatel: Wiedza Warszawa. - Tisk: Wydawnictwo Prasowe Myśl.
č. 136/88; č. 140/[89]; č. 10(142)/89
[Samizdatový tiskový orgán Polské socialistické strany PPS]

Rola Katolicka : nieregularny tygodnik diecezjalny. - Przemyśl : Kuria Biskupia. - 31 cm (do č. 5/88); 43 cm (od č. 6/88).
č. 4-6/88
[Vnitrocírkevní týdeník]

Rozwaga i Solidarność. - [Gdańsk] : Stocznia Gdańska. - 30 cm. - Tisk: Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej.
č. 103,104/88
[Časopis nezávislých odborů Gdaňských loděnic]

Ruch Wolność i Pokój. - Łódź : [Wolność i Pokój]. - 30 cm.
č. bez ozn./88
[Časopis hnutí Wolność i Pokój]

Rzeczpospolita : pismo Komitetu Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu / Ryszard Perzyński, Marian Piłka, Wojciech Ziembiński. - Warszawa : [Komitet Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu]
č. 1/79
[Nezávislý orgán občanské iniciativy Komitet Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu]

Samorządna Rzeczpospolita : dwutygodnik NSZZ „Solidarność". - Warszawa : [NSZZ „Solidarność“]. - 30 cm. - Některá čísla (8,9,10,15/88) s poznámkou v záhlaví: edycja Dolny Śląsk; obsah totožný, tištěno na jiné tiskárně.
č. 6(61)-11(66),13(68),15(70)/88; č. 3(75)/89
[Nezávislý odborový čtrnáctideník]

Sektor : pismo Terenowego Komitetu Oporu „Solidarność" Reg. Mazowsze. - Warszawa : Terenowy Komitet Oporu „Solidarność“ Reg[ion] Mazowsze. - 30 cm. - Asi od č. 94/85 je místem vydání Pruszków. - Vydavatel uváděn též pod zkratkou TKO „S".
č. 66/84; č. 86,91,94,105/85
[Samizdatový týdeník nezávislých odborů]

Serwis Informacyjny Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska - SI. - [Kraków : Regionalny Komitet Solidarności Małopolska]. - Původní název: Serwis informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej Solidarność Małopolska (asi do č. 79/84). - 30 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 12(90)/84
[Aktuální zprávy a sdělení regionálního výboru nezávislých odborů]

Serwis Informacyjny Społecznego Komitetu Nauki. - [Warszawa : Społeczny Komitet Nauki]. - 21 cm.
č. 60/88
[Informační časopis vědeckých pracovníků]

Solidarność : pismo Regionu Gdańskiego. - Gdańsk : [NSZZ „Solidarność“ Region Gdański]. - 30 cm. - Heslo: Bez strachu, ale z rozwagą.
č. 17(118[i.e.119]),19-20(121-122),22(124)/84; č. 3(130),4-5(131-132),12(139)/85
[Časopis gdaňské organizace NSZZ „Solidarność“]

Solidarność Chemików : biuletyn informacyjny MKK „Solidarność" Chemitex, Polifarb, Superfosfat. - Wrocław : MKK „Solidarność“ Chemitex, Polifarb, Superfosfat. - 30 cm. - Starší vydání uvádějí jako vydavatele TKZ NSZZ „Solidarność“ zmíněných chemických závodů. - Souběžně průběžné číslování.
č. 1(30/49)/88
[Podnikový bulletin nezávislých odborů]

Solidarność Grzegórzecka : pismo zakładów pracy dzielnicy Grzegórzki : dwutygodnik. - Kraków : NSZZ „Solidarność“ Region Małopolska. - 30 cm. - Heslo: ...państwo ma służyć człowiekowi, a nie panować nad nim... (I KZD NSZZ „Solidarność“). - Souběžně průběžné číslování.
č. 2(75)/86
[Regionální čtrnáctideník nezávislých odborů]

Solidarność Nauczycielska : pismo pracowników oświaty i wychowania. - Lublin : Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność. - Č. 74/88 má podnázev: pismo pracowników oświaty i wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. - 30 cm.
č. 64-65/87; č. 69,70,72,74/88
[Časopis nezávislých odborů pracovníků ve školství a vzdělávání]

Solidarność Podziemna. - Warszawa : [b.n.]. - 30 cm.
č. 172-174/85
[Komentáře k starším i aktuálním událostem]

Solidarność Trwa : biuletyn informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność" w Rzeszowie. - Rzeszów : [RKW NSZZ „Solidarność“]. - 30 cm.
č. 106/88
[Zprávy a sdělení regionálního výboru NSZZ „Solidarność“]

Solidarność Walcząca : pismo organizacji Solidarność Walcząca : wydanie A. - [B.m.] : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. - Pozdější místo vydání: Wrocław. - 30 cm.
č. 18/84
[Časopis organizace Solidarność Walcząca]

SPIS - Słowem Prawdą i Solidarnością : międzyzakładowe pismo NSZZ „Solidarność" Jastrzębie. - Jastrzębie : [NSZZ „Solidarność“]. - 30 cm.
č. 3/88
[Regionální časopis nezávislého odborového svazu]

Spotkania : niezależne pismo młodych katolików / Zdzisław Bradel, Janusz Krupski, Józef Buszar. - [Warszawa ; Lublin ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Spotkania]. - 30 cm.
č. 8/79
[Čtvrtletník mladých katolíků]

Toruński Informator Solidarności : pismo RKW „Solidarność" Regionu Toruńskiego. - Toruń : [RKW „Solidarność“ Regionu Toruńskiego]. - 30 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 2(122 [i.e.121]),3(122)/85
[Toruňský informační bulletin nezávislých odborů]

Tu Teraz : pismo oświaty niezależnej. - Warszawa : [NSZZ Solidarność Nauczycielska]. - 30 cm. - Tisk: Wydawnictwo Społeczne KOS.
č. 33,34,36/85; č. 59/87; č. 67,68,70,72/88; č. 73/89
[Nezávislý odborový časopis učitelů]

Tumult. - Kraków : [Wydawnictwo] X. - 30 cm.
č. 1/88
[Politicko-společenský a kulturní časopis]

Tygodnik Mazowsze : Solidarność. - [Warszawa : NSZZ Solidarność Region Mazowsze]. - 30 cm; 21 cm (č. 186/86). - Heslo: „Solidarność" nie da się podzielić ani zniszczyć. - Lech Wałęsa - I KZD. - Kromě běžných čísel vycházely ještě přílohy: ve fondu knihovny je také ilustrovaná příloha (dodatek ilustrowany) č. 2 z června 1986 o zatčení Z. Bujaka; a také fotografická příloha (fotoaneks) č. 4 z 8.-14.6.1987 o návštěvě Jana Pavla II. v Polsku. - Per. příl.: č. 2/86 ; č. 4/87.
č. 9-13,18,20,28,32,36/82; č. 38,39,41,43,44,49-51,55,64,68-72/83; č. 73-79,82-84,91,94,101,106,108-110/84; č. 111-114,122-126,137,142,148,149/85; č. 162,163,167,172-174,176,186-189,191/86; č. 194-197,201-203,209-213,216,218-223,225-232/87; č. 233-249,251-258,260-274/88; č. 276-281,283,284/89
[Týdeník nezávislého odborového svazu v regionu Mazovsko]

Tygodnik Wojenny. - [Warszawa] : NSZZ „Solidarność“ [Region Mazowsze]. - 30 cm. - Časopis měl několik regionálních mutací.
č. 40,43,44-46/82; č. 48,62/83; č. 75,76/84
[Týdeník nezávislých odborů]

Uczeń Polski : niezależne pismo młodzieży szkolnej. - [Gdańsk : b.n.]. - 30 cm. - Heslo: Milsza mi niebezpieczna wolność, niż niebezpieczna niewola. (Rafał Leszczyński, XVI w.)
č. 13/80
[Nezávislý časopis školní mládeže]

Unia. - Łódź : [b.n.]. - 30 cm.
č. 1/88
[Časopis lodžských opozičních uskupení sjednocených do organizace Unia]

Victoria : pismo ELWRO, FADROMA, FAT, HUTMEN i inni. - Wrocław : Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Grabiszynek. - 30 cm. - Heslo: Wolność stale trzeba zdobywać (Jan Paweł II).
č. 59,60,63/86; č. 98,100,102,103/88
[Regionální časopis nezávislých odborů]

Wiadomości „Wolnych Związków" : pismo NSZZ „Solidarność". - Bydgoszcz : [NSZZ „Solidarność“]. - 30 cm.
č. 4(15)/89
[Regionální informační časopis NSZZ „Solidarność“]

Wiatr od Morza : miesięcznik. - Gdańsk : Solidarność - Sekcja Oświaty Wychowania. - 30 cm.
č. 16/[88]
[Osvětově-publicistický měsíčník nezávislých odborů]

Wielka Gra : młodzieżowe pismo oświaty niezależnej. - Warszawa : Wydawnictwo Społeczne KOS : ON [Oświata Niezależna]. - 30 cm.
č. 9,10/88
[Nezávislý časopis mládeže]

Wola : pismo Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego. - Warszawa : KRS Wola. - Od roku 1986 má titul podnázev; vydavatelem je MKK Wola. - 30 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 1(84)-4(87),8(91),13(96)-15(98)/84; č. 13(139),16(142),17(143),37(163)-39(165)/85; č. 6(172),39(205),40(206)/86; č. 4(210),5(211),18(224)/87; č. 8(245),14(251)-16(253),18(255)-26(263)/88; č. [1](265),3(267)/89
[Časopis nezávislých odborů]

Wolna Myśl : pismo społeczno-polityczne środowisk akademickich Wybrzeża Gdańsk - Sopot - Gdynia. - Gdańsk ; Sopot ; Gdynia : [b.n.]. - 30 cm.
č. 16/86
[Společensko-politický časopis studentů Gdaňského pobřeží]

Wolna Trybuna : pismo Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności „Unia". - [Warszawa : Międzyzakładowe Porozumienie Solidarności „Unia“?]. - 30 cm.
č. 13/83
[Časopis nezávislých odborů]

Wolne Związki : pismo NSZZ Solidarność. - Bydgoszcz : [NSZZ Solidarność]. - 30 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 1(26)/88
[Regionální časopis nezávislých odborů]

Wolność : biuletyn informacyjny. - [Jastrzębie] : KZ NSZZ Solidarność: KWK Jastrzębie i KWK Krupiński. - 30 cm.
č. 7/88
[Informační bulletin závodních nezávislých odborů]

Wolny Głos Nauczycielski. - Wrocław : NSZZ Solidarność Nauczycielska. - 30 cm.
č. 60/88
[Regionální bulletin nezávislých odborů učitelů]

Wolny Robotnik. - [Radom] : TKM NSZZ Solidarność Ziemia Radomska. - 30 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 3(20)/85
[Regionální informační bulletin nezávislých odborů]

Wolny Strzelec. - Wrocław : Inicjatywa Walki Czynnej - Oddział Wrocław. - 30 cm.
č. 1,2/88
[Samizdatový časopis iniciativy IWC]

Wyzwolenie : niezależny miesięcznik polityczny. - [Warszawa] : Ruch Polityczny Wyzwolenie. - 30 cm.
č. 4-5/84
[Nezávislý politický měsíčník hnutí Wyzwolenie]

Z Dnia na Dzień : serwis informacyjny RKS NSZZ Solidarność Dolny Śląsk : Wrocław - Wałbrzych - Legnica - J[elenia] Góra - Kłodzko - Dzierżoniów - Świdnica - Bolesławiec. - Wrocław : RKS NSZZ Solidarność regionu Dolny Śląsk. - 30 cm. - Souběžně průběžné číslování.
č. 10(466),11(467),13(469)-17(473),20(476),22(478)/88
[Regionální informační servis nezávislých odborů]

Zomorządność. - Kraków : NSZZ Solidarność Koło Oporu Społecznego 241 Region Małopolska. - 30 cm.
č. 95/85
[Nezávislý společensko-politický časopis]

Zpět na Československé dokumentační středisko


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů