EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Seznam exilových periodik ve fondu ČSDS

150 000 slov : Texty odjinud / Antonín J. Liehm, Ilja Šetlík. - Köln : Index. - 21 x 15 cm, 144-296 s.; menší formát 15 x 10 cm. - Vychází třikrát ročně, souběžně ve dvou formátech (včetně příloh). - Průběžné číslování.
č. 1-3/82; č. 4-6/83; č. 7-9/84; č. 10-12/85; č. 13-15/86; č. 16-18/87; č. 19-21/88; č. 22-24/89; č. 25/90

Acta : Čtvrtletník Čs. dokumentačního střediska nezávislé literatury : Quarterly of the Documetation Centre for the Promotion of Independent Czechoslovak Literature / Vilém Prečan, Jan Vladislav, Jiří Gruša. - Scheinfeld : Československé dokumentační středisko nezávislé literatury. - 20, 5 x 20 cm, česká verze 32-164 s., anglická verze 36-180 s. - Vycházejí současně v české i anglické verzi. - Průběžné číslování.
č. 1-4/87; č. 5-8/88; č. 9-12/89; anglická verze: č. 1-4/87; č. 5-8/88; č. 9-12/89

Afgánský zápisník : Mezinárodní časopis na podporu bojujícího Afganistanu / Jacek Adam Winkler, Jan Tesař. - Paris : Association Solidarnosc Afghanistan : Wydawnictwo Kontakt. - 20 x 14,5 cm, 120-136 s. - Vychází ve spolupráci s časopisem Dialogy a Nezávislým čs. kulturním střediskem v New Yorku.
č. 1/[87]

Akord : List Pro Cooperatione / Algis Klimaitis. - Gries : Pro Cooperatione. - 15 x 10,5 cm , 16 s. - Průběžné číslování.
č. 1/87

Americké listy : Československo-americký týdeník pro politiku, kulturu a hospodářství : Czechoslovak-Ame rican Political, Cultural and Economics Weekly / František Švehla, Josef Martínek. - Perth Amboy : Universum Sokol Publications. - 44,5 x 28,5 cm, 43,5 x 29 cm, 4-24 s. – Další názvy vydavatele: Universum Publications, Universum Press. – Další podnázvy: Československý americký týdeník (Czechoslovak American Weekly), Jediný československý týdeník na východě Spojených států. - Od r. 1973 má titul evropskou verzi Evropské listy. - Ročníkování od r. 1987 neodpovídá kalendářním rokům. - Každý ročník má dvě pravidelné zvláštní přílohy: K výročí 28. října (obvykle k č. 42 nebo 43) a zvl. vánoční přílohu (u č. 51-52). - Od r. 1987 se nejedná o vánoční přílohu, ale o "Zvláštní vánoční čtení Amerických listů" se stejnou úpravou.
č. 18,21-24,26-35,37-43,45,46,48-52,zvláštní vánoční příloha/71; č. 1-5,7-32,34-50, zvláštní příloha/72; č. 1-2/73; č. 48/79; č. 22,33,36-38/87; č. 39-41,43-46,48,50-52,3,5,16,22,33/88; č. 41,42,48/89

Americké Slovo : Noviny Čechoslováků ve světě : Newspapers of Czechoslovaks / Antonín Bartoš, Alois Čížek, Jožka Staněk, Josef Svačina. - Long Island City : Antonín Bartoš. - 42 x 29 cm, 8 s. - Vychází jako měsíčník od října 1984. - Č. 3/84 má název Vianočné Slovo. - Asi od č. 14/85 podnázev Noviny Čechů a Slováků ve světě (Newspapers of Czechs and Slovaks). - Průběžné číslování. - Příspěvky též ve s lovenštině, polštině a ukrajinštině.
č. 3(vianočné)/84; č. 1,10-15/85; č. 17/86

Amico zpravodaj : Zásilková prodejna knih, gramodesek, magnet. kazet, obrazů / Jan Bartoš. - Vaals : Jan Bartoš. - 21 x 15 cm, 4-8 s.
č. 13/79

Anti-zásadně : Noviny revolučního exilu : Zeitschrift des Revolutionsexils / Bedřich Doubek. - Wien : Bedřich Doubek. - 30 x 21 cm, 21 x 15 cm, 1-8 s.
č. 5/74

Archa : Kulturní revue / Antonín Kratochvil, Josef Němeček. - München : Kulturní referát Československého uprchlického výboru v Mnichově. - 21-19,5 x 15 cm, 24-60 s. - Vychází nepravidelně od r. 1958. - Vydavatel uváděn též jako Českos lovenský uprchlický výbor v Německu nebo Kulturní sekce Čs. uprchlického výboru v Německu. - Další podnázev: Literární revue československého exilu. - Od r. 1960 průběžné číslování i stránkování. - Č. 3/1961 na obalu mylně označeno jako 3/1691.
č. 3/61; č. 7-8/62; č. 9-10/63

Bernský list Slovensko-švajčiarskeho kultúrneho klubu : Bulletin. - Bern : Slovensko-švajčiarsky kultúrny klub. - 30 x 21 cm, 6 s. - Vychází od r. 1977.
č. 7-8/79

Bič : Mensuel humoristique et satirique tchécoslovaque / Alois Čížek, Jan Pavlů. - Gagny : Alois Čížek. - 27 x 21 cm, 30 x 21 cm; 8-12 s. - Název též ve francouzštině (Fouet). - Vychází jako měsíčník od r. 1959.
č. 5,9/79; č. 5,6-7/80

Bod : Nezávislá revue : Uavhengig revue : Independent Revue / Dalibor Veselý, P. Benešová, J. Kadlec, Jiří Kovtun. - Oslo : b. n. - 21 x 15 cm, 44-68 s. - Vychází jako měsíčník od října 1949. - Tiráž též v angličtině a norštině. - Ročníkování neodpovídá kalendářním rokům.
č. 5,6-7/5 0

Brazilské listy : Boletim independente tcheco-brasileiro / Alex Cejnar. - Sao Paulo : [Uniao Recreativa e Cultural Tchecoslovaco-Brasileira]. - 21,5 x 16 cm, 8-12 s. - Navazuje (i číslováním) na časopisy Čecho-Brazilián, Čecho-Evropan. - Další podnázvy: Nezávislý exilní oběžník, později Nezávislý oběžník; Boletim tcheco-brasileiro. - Od r. 1979 vychází nepravidelně jako příloha časopisu Europinion. - Články v češtině, portugalštině a angličtině. - Průběžné stránkování.
č. 46/79

Bulletin : Úradný orgán Svetového kongresu Slovákov : Official Organ of the Slovak World Congress / Emanuel T. Böhm, Eduard J. Behunčík, Štefan Blaško, Ján Denďúr, Pavol Gerdelán, Agneša Gundová-Jergová, J. Hvasta, Jaroslav J. Krupa, Jozef Paučo, John C. Scíranka, Ján Okáľ, Ján Beliansky, František Chajma, Arvéd Grébert, Eva Jankovičová, Jozef M. Kirschbaum, Félix Litva, Ján Loydl, Eugen Löbl, Jozef Staško, Jozef Suchý, Dušan Tóth, Jozef Zvonár-Tieň, František Braxátor, Vladimír Bútora, Margita Dvorská, Imrich Kružliak, Kurt K. Neumann, An ička Roman, Juraj Virsik, Justine Wesnak, Jozef Zelina, Ladislav Beňačka, Krištof Greiner, Jozef Kolmajer, Ernest Mašát, Andrej Gajdoš, Milan Fischer, Ján Karch, John Soganich, M agda Želinská-Ferl. - Toronto : Svetový kongres Slovákov : Slovak World Congress. - 28 x 22 cm, 16-56, 104 s. - Vychází od r. 1971 jako čtvrtletník, asi od r. 1980 dvouměsíčník, asi od r. 1993 opět čtvrtletník. - Průběžné číslování. - Další podnázvy: Štvrťročník Svetového kongresu Slovákov (Quarterly Review of the Slovak World Congress; Revue Trimestriel le du Congres Mondial des Slovaques; Vierteljahrschrift des Weltkongress der Slowaken); Dvojmesačník Svetového kongresu Slovákov (Review of the Slovak World Congress). - Příspěvk y ve slovenštině a angličtině.
č. 47/81; č. 73/86; č. 74-77/87; č. 78-81/88; č. 82-85/89; č. 86/90

Bulletin Mensuel Colonie Tchéque de France Volontaires Tché ques - Paris : Colonie Tchéque de France Volontaires Tchéques. - 27,5 x 22 cm, 25,5 x 16 cm, 16 s. - Vychází jako měsíčník od r. 1916. - V r. 1917 název Bulletin de la Coloni e Tchéque de France Volontaires Tchéques. - Ročníkování neodpovídá kalendářním rokům. - V rámci ročníků průběžné stránkování. - Na titul navazuje Bulletin Mensuel de l'Union de la Colonie Tchécoslovaque.
prosinec/16

Buran / V. Vrba, C. Hrubá. - [Wien] : b. n. - 30 x 21 cm, 25-26 s. - Vychází od r. 1984. - Průběžné číslování. - S amizdat vídeňského undergroundu. - Titul patrně vydával Miroslav Skalický.
č. 2/84; č. 3/85

Čas Čechoslováků ve světě : Periodický list Čechoslováků ve s ětě / František Klátil. - Chicago : František Klátil. - 24-25 x 18,5 cm, 30 x 23 cm, 21 x 14 cm, 12-23 s. - Vychází od ledna 1949. - Do č. 3/51 název Čas Čechoslováků v Anglii. - Asi do r. 1952 bez podnázvu. - Název v tiráži zkrácen na Čas. - Podnázev pouze v tiráži, č. 1/55 má podnázev List Čechoslováků ve světě. - Do č. 1/52 místem vydání Londýn.
< i>č. 1-5/49; č. 1,2/50; č. 1-6/51; č. 1-3/52; č. 1-4/53; č. 1,2/54; č. 1/55

Časové úvahy - Chicago : Sdružení českých exulantů v Chicagu. – 21,5 x 14 cm, 24 s.
č. 1/[56]

Čechoslovák : Nezávislý týdeník : The Czechoslovak Independent Weekly / Josef Josten, Jarmila Kracíková, J. Pavlů, K. Zeman. - London : FCI - Svobodná československá tisková společnost. - 33 x 20,5 cm, 28-29 x 21,5-22,5 cm, 31-32 x 20 cm, 2-8 s. – Další názvy a podnázvy: Čechoslovák v zahraničí, podnázev The Czechoslo vak Abroad, Weekly; "The Czechoslovak" weekly; Zvláštní vydání pro čs. tisk a rozhlas; Zprávy týdeníku Čechoslovák, podnázev Nezávislý týdeník. - Asi od r. 1953 do č. 15/61 prav idelná příloha Poslední zprávy Čechoslováka s občasnou knižní nabídkou. - Titul byl personálně i tematicky spjat s FCI - Features and News from Behind the Iron Curtain, některá vydání přílohy FCI Free Czechoslovak Press Limited byla zároveň přílohou Čechoslováka. - První číslo samostatného Čechoslováka bylo č. 7/51; do té doby jako česká řada Informati on Service of Free Czechoslovakia. - Číslování i ročníkování navazovalo na Information Service of Free Czechoslovakia (FCI). - Č. 782/67 je poslední pravidelné číslo Čechoslovák a, od té doby byl vydáván nepravidelně, číslování zřejmě střídavě s Features (FCI). - U některých čísel r. 1951 vydavatel označen jako Informační služba svobodného Československ a. - Čísla 41,44/53; 18/54; 30,31/55; 11,18/56; 5,29/59; 13,27,43/60; 16,17/63; 2,38-49/64 chybně číslována.
č. 37/51; č. 3,4,7/52; č. 37,39-43,45-48/53; č. 1-4,6,17-19, 21,22,26-28,33,zvl.č.34a,35-38,40-48/54; č. 1-48/55; č. 1-25,27-38,40-48/56; č. 1-8,12-27,29-45,47/57; č. 1-8,13,37-41,43-49/58; č. 1-48/59; č. 1-7,11-16,16a,17-33,35-42,44-48/ 60; č. 1-15,17-23,25-36/61; č. 16-30,32-45,47,48/62; č. 1-8,10,11,15,22-33,35-39,41-48/63; č. 1-17,19,29-49/64; č. 1-37,39,41-47/65; č. 1-9,11-18,20-44/66; č. 1-27,zvl.č.782(+2 příl.),783,785,794/67; č. 815/68

Čechoslovák v Norsku : List Sdružení čs. demokratických uprchlíků v Norsku / František Třešňák, Vladimír Krajina, Jozef Lettri ch, Božena Houdková, Josef Kalvoda. - Oslo : Sdružení čs. demokratických uprchlíků v Norsku. - 30 x 21 cm, 10-16 s. - Vychází od dubna 1949.
č. 1-9/49; č. 1-8/50
br>Čechoslovák ve Skandinávii : Informační leták : Časopis čs. exilu / František Heřman. - Lund : Sdružení svobodných Čechoslováků v jižním Švédsku. - 30 x 21 cm, 9-33 s. - Vychází jako dvouměsíčník od října 1972.
č. 2/73

České listy ; Tschechische Blätter ; Czech News ; El Periódico Checo ; Il Giornale Checcho ; Le Journal T chéque : List exulantů a starousedlíků / Miloš Svoboda, Jiří Brada, Zdeněk Sládeček, Antonín Vlach, Jaroslav Myslivec, Rudolf Kopecký, Vladimír Chaloupka. - München : Miloš Svoboda. - 43 x 30,5 cm, 30,5 x 21,5 cm, 4-8 s. - Vycházejí jako měsíčník od června 1960. - Titul navazuje na České listy vydávané Českým národním výborem v Londýně. - Od r. 1969 změna vydavatele na České sdružení a Český Národní Výbor, od č. 5/69 pouze Český Národní Výbor.
č. 11/69

České slovo : Noviny československého exilu / František Meloun, Josef Pejskar, Jiří Parma, A. Beneš, Jan Zlatník, Josef Růžička, Anna Pejskarová, Anna Benešová; redakce přílohy Kvítko Filip Fajt. - München : Anna Benešová. - 45-47 x 30,5-32 cm, 42-43,5 x 30 cm, 4-12 s. - Časté změny vydavatele: do č. 4/61 Josef Pejskar, od č. 5/61 Jiří Parma, od č. 5/63 A. Beneš, od č. 6/67 Jan Zlatník, od č. 4/71 Josef Růžička, od č. 8-9/73 Anna Pejskarová, od č. 4/79 Anna Benešová. - Č. 12/90 je poslední, jím vydávání Českého slova končí. - Per. příl.: Kvítko: humoristický a satirický časopis exilu.
č. 1/65; č. 2/66; č. 2,4,8/69; č. 1-5,8,10/70; č. 1-6/71; č. 1/73; č. 12/74; č. 1,2,4-8/77; č. 10-12/78; č. 1,3-12/79; č. 1-3,5-12/80; č. 1-3,5-9,11-12/81; č. 1-12/82; č. 1-12/83; č. 1-12,kalendář/84; č. 1-12/85; č. 1-12, kalendář/86; č. 1-12/87; č. 1-12/88; č. 1-12/89; č. 1-12/90

Československá cesta : Orgán Československé federální rady : Orgán Československej federálnej rady / Jiří Kotas. - Ottawa : Československá federální rada v zahraničí. - 21,5 x 14 cm, 26-154 s. - Vychází jako dvouměsíčník od r. 1981. - Asi od č. 3-4/82 též průběžné číslování. - Č. 1-3/83 má samostatně stránkovanou přílohu Vývoj konceptu svobody a demokracie od starověkých Athén do americké a francouzské revoluce konce 18. století. - V č. 1-6/86 článková bibliografie Československé cesty z let 1981-1985 (s. 115-121).
č. 1-4/81; č. 3-4/82; č. 1-3/83; č. 1-6/86

Československé noviny : List Čechů, Slováků a Podkarpatských Rusínů / František Klátil. - New York : Pracovní sbor Rady svobodného Českosl ovenska. - 28,5-27,5 x 22-21 cm, 16-20 s. - Vychází jako měsíčník od listopadu 1955. - V tiráži podnázev Měsíčník Pracovního sboru Rady svobodného Československa. - V č. 8-9/ 57 jako vydavatel uveden František Klátil s red. radou.
č. 1/55; č. 2,9-12/56; č. 1,3-9/57

Československý přehled / Ferdinand Peroutka, Pavel Korbel, Egon Hostovský, Jiří Vlasák, Zdeněk Eliáš, Pavel Uhlíř. - New York : Free Europe Press, Free Europe Committee. - 21,5 x 14 cm, 28-80 s. - Navazuje na měsíčník Zpráva o Českos lovensku. - Vychází měsíčně od března 1954. - Název v tiráži též anglicky (Czechoslovak Review). - Název vydavatele u č. 1/54: Czechoslovak Section of the Free Europe Press, National Committee for a Free Europe, od č. 2/54 do č. 7-8/57 Czechoslovak Section of the Free Europe Press, Free Europe Committee.
č. 1-10/54; č. 1-12/55; č. 1-12/56 ; č. 1-12/57; č. 1-6/58

Československý Sokol v zahraničí : Časopis Ústředí československého Sokolstva v zahraničí / Anton Hřebík, Juraj Slávik, Vojtěch Nev lud Duben, Marie Provazníková, Jan Waldauf, Rudolf Fiala. - Mississauga : Ústředí československého Sokolstva v zahraničí : Central Committee of the Czechoslovak Sokol Abroad . - 19,5-24 x 14,5-16 cm, 21 x 14,5 cm, 12-200 s. - Vychází jako měsíčník od ledna 1951. - V r. 1951 název Sokol v exilu (v tiráži též anglický název Sokol in Exile), podnáz ev Časopis Ústředí Československého Sokolstva v exilu. - Č. 1/52 má podnázev Časopis Československého Sokolstva v zahraničí. - V r. 1951 název vydavatele Ústředí Českosloven ského Sokolstva v exilu (Central Committee of the Czechoslovak Sokols in Exile). - U č. 1/51 místem vydání Perth Amboy. - Příspěvky též ve slovenštině a angličtině. - Od r. 1952 v rámci ročníku průběžné stránkování. - Volně navazuje na Sokolské listy. - U ročníku 1951 patrně omylem 2 čísla označena jako 4/51 (místo 5/51?). - Č. 9/57 chybně ozna čeno jako č. 10/57, taktéž u č. 4/58 chybné číslování jako 9/58.
č. 1-4,6-10/51; č. 1-10/52; č. 1-10/53; č. 1-10/54; č. 1-10/55; č. 1-10/56; č. 1-10/57; č. 1-9/58

Čs. skaut-exulant : Měsíčník skautů, skautek, vlčat a světlušek v zahraničí : Zpravodaj Čs. dálkové školy / J. K. Baby, Cookie, Pirátka, Pak, Hanka, Milada, B allo, Dan, Dušana, Zrzek, Akela, Beruška, Lída. - Stuttgart : Československá dálková škola. - 21 x 15 cm, 4-40 s. - Vychází jako měsíčník od r. 1953. - Časté střídání názvu na obálce, v záhlaví i v tiráži: Čs. Skaut-Junák v zahraničí, Skaut-exulant, Čs. skaut-junák v exilu, Čs. skaut-junák v zahraničí, Čs. skaut-junák-exulant, Skautská stezka, J. K. Baby naší čs. mládeži v zahraničí, J. K. Baby naší čs. mládeži v exilu a v zahraničí v r. 1975. - Další podnázvy: Časopis dětí čs. dálkové školy a skautů, skautek, vlč at a světlušek z ČSR, Měsíčník skautů, skautek, světlušek a vlčat (z ČSR) v exilu, Časopis naší mládeže z Československa v zahraničí a v exilu, zvláště skautů a skautek, vlč at i světlušek, ale i Sokolů a Orlů, Skautská stezka čs. skautek, skautů, vlčat a světlušek v zahraničí a v exilu, Časopis naší mládeže v exilu. - V rámci ročníků průběžné s tránkování. - J. K. Baby vlastním jménem Josef Kratochvil. - Cookie vlastním jménem Karel Kukal. - Dan vlastním jménem Jiří Kraus. - Pirátka vlastním jménem Dana Seidlová. - Zrzek vlastním jménem Zbyněk Brzoň. - Akela vlastním jménem Čeněk Pražák. - Pak vlastním jménem Rudolf Probst.
č. 4,5/89

Čtení z prérie : Krajanský dvojměsíčník v Edmontonu / Jiří Valtr, Jozef Németh, Rastislav Nathaniel Royko. - Edmonton : Jiří Valtr. - 21,5 x 17,5 cm, 15 s. - Navazuje na Nezávislý hlas. - Příspěvky v češtině a slovenštině.
č. 1/91

Demokracie a socialismus : List Československé sociální demokracie / Václav Holub, Adolf Mokrý. - London : Ústřed ní výkonný výbor Československé sociální demokracie v exilu. - 22,5 x 18 cm, 25 x 20,5 cm, 10-36 s. - Průběžné číslování. - Příspěvky v češtině a slovenštině. - Č. 43/62 m á samostatně stránkovanou přílohu s názvem Socialistická alternativa pro střední a východní Evropu.
č. 1-4,5(kopie),6-12/50; č. 13-21/51; č. 22,23(kopie),24/52; č. 2 5-27/53; č. 28-30/54; č. 31-33/55; č. 34/56; č. 35-37/57; č. 38-39/58; č. 40,41/60; č. 42/61; č. 43/62; č. 44/64

Demokracie v exilu : Tschechoslowakische Exilzeitschrift für Christliche Demokratie : Czechoslovak Exiles' Bulletin for Christian Democracy : Bulletin des Exilés Tchecoslovaques pour une Démocratie Chrétienne / Jaroslav Kusý, Jana Gregorová, Luděk Růžička, Jan Kuncíř, Václav Portáš, Stanislav Smrek, Václav Staněk, J. Lachová, I. Kosová, P. Tesař, V. Blanická, Karel Brož, Jan Ko zina, Ľ. Kriváň, R. Vítová, Ľudovít Bystrica, Rudolf Krempl. - München : Jaroslav Kusý. - 33-34 x 24,5 cm, 6-8 s. - Od č. 6/80 nebo 1/81 změna anglického podnázvu na Czec hoslovak Exiles' Bimonthly for Christian Democracy. - Některá čísla vycházela se slovenským názvem Demokracia v exile. - Příspěvky též ve slovenštině. - Od č. 5/90 je pra videlnou součástí Demokracie v exilu příloha s názvem Stráž demokracie: Zpravodaj pro členstvo Československé strany lidové. - Jan Kozina vlastním jménem Jan Strakoš.
č. 5,6/70; č. 2-6/71; č. 1-3/72; č. 1-6/75; č. 1,2,4-6/76; č. 1-6/77; č. 1-6/78; č. 1-6/79; č. 1-6/80; č. 1-6/81; č. 1-6/82; č. 1-3,5,6/83; č. 2-6/84; č. 1-6/85; č. 1 -6/86; č. 1-6/87; č. 1-6/88; č. 1-6/89; č. 1-6/90

Dialog : České a slovenské knihy, které vyjdou : Czech and Slovak books in preparation / Václav Hora. - Frankfurt/M. : Dialog. - 42 x 30 cm, 30 x 21 cm, 21 x 15 cm, 21 x 10 cm, 2-60 s. - Ediční plány českého knihkupectví Dialog apod.
č. 8/81

Dialogy : Nekomerční svobodný tisk ve službách československé revoluce / Jan Tesař. - Paris : Jan Tesař. - 21 x 15 cm, 20 x 14,5 cm, 64-180 s. - Vychází nepravidelně. - Titul n avazuje na samizdatový časopis Dialogy.
č. 3-6/84; č. 7-8/85

Doba : Nezávislý časopis / Emil Ransdorf, Ivan Herben, Jiří Horák, František Bregha, Jiří Vlasák, Karol Belák-Berger, Jiří Mestenhauser, Jaroslav Zich, Ľudovít Linczenyi, Pavel Tigrid, František Kovárna. - Ludwigsburg : Ústřední svaz československého studentstva v exilu. - 30 x 21 cm, 33 x 20,5 cm, 12-28 s. - Vychází jako čtrnáctideník od prosince 1948. - Od č. 4/49 další podnázev Nezávislá revue. - V prosinci 1949 samostatně vyšla Literární příloha. - Per. příl.: Literární příloha 26.12.1949.
č. 1/48; č. 10,literární příloha/49; č. 1-2,3/50

Doklady a rozpravy - Londýn : Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium. - Č. 3/52 - Sychrava, Lev ml.: Volební řády. - Č. 4/52 - Diskuse o programovém náčrtu z řad demokratické oposice v Československu. - Č. 5/52 - Stránský, Jaroslav: K Slovenské otázce v Československu. - Č. 7-8/52 - Betts, R. R. - Fichelle, Alfred: Tři stati o hnutí husitském v Čechách. - Č. 9/52 - K Slovenské otázce v Československu II. - Č. 13/53 - Boj Čechů a Slováků za osvobození ve světové válce 1914-1918. - Č. 15/54 - Lisický, Karel: Československá cesta do Mnichova. - Č. 16/54 - Stránský, Jaroslav: Politický doslov a úvod. - Č. 18/54 - Lisický, Karel: Poměr Česko-Slovenský a problém Česko-Německý. - Č. 22-23/55 - Beneš, Edvard: Mnichovské dny. - Č. 24/55 - Stránský, Jaroslav: K otázce Česko-Německé 1. díl. - Č. 26/56 - Smutný, Jaromír: Němci v Československu a jich odsun z republiky. - Č. 27/56 - Lisický, Karel: Československá cesta do Mnichova III. - Č. 28/57 - Smutný, Jaromír: Únorový převrat 1948. - Č. 20 a 27/58 - Lisický, Karel: Československá cesta do Mnichova - část II. a III. - Č. 29/58 - Lisický, Karel: Československá cesta do Mnichova IV. - Č. 30/58 - Úvahy k čtyřicátému výročí republiky.
č. 3,4,5,7-8,9/52; č. 13/53; č. 15,16,18/54; č. 22-23,24/55; č. 26,27/56; č. 28/57; č. 20+27,29,30/58

Evropské listy : Československý týdeník - Evropské vydání : Tschechoslowakische Wochenzeitung - Europäische Ausgabe / Josef Martínek, František Švehla; evropská redakce: Václav Hora, Miroslav Fišera. - Perth Amboy : Universum Sokol Publications. - 44,5 x 28 cm, 8-16 s. - Titul je evropským vydáním časopisu Americké listy. - Sídlem evropské redakce je Zürich, od r. 1975 Frankfurt/M. - Vycházejí jako týdeník, prvním číslem této evropské mutace je č. 3/73. - Do r. 1975 vycházejí s názvem Americké listy. – Další podnázvy: Československo-americký týdeník pro politiku, kulturu a hospodářství (Czechoslovak-American political, cultural and economic's weekly), Československo-americký týdeník (Czechoslovak-American weekly). - Od č. 41/75 název Americké listy/Evropské listy; bez podnázvu. - Č. 29/73 má samostatnou zvláštní přílohu. - Č. 43/73 má samostatnou přílohu s názvem Příloha ku 28. říjnu. - Č. 14/76 má samostatnou přílohu s názvem Sto let Tomáše Bati. - Per. příl.: Zvláštní vánoční příloha Amerických listů 1973, 1974 ; Zvláštní vánoční příloha Evropských listů 1975 ; Zvláštní příloha Sto let Tomáše Bati 1976.
č. 3-24,26-50/73; č. 1-16/74; č. 15-18,20-31,33-52,/75; č. 1-36,38-43/76

Evropský informační bulletin / Jiří Bertl. - London : Jiří Bertl. - 33 x 20,5 cm, 30 x 21 cm, 10-16 s. - Vychází jako měsíčník od r. 1951.
únor/54

Exil : Tribuna myšlenek a zpráv / Jan Osman, Ludvík Rohlíček, Miloslav Zlámal. - Murnau : b. n. - Asi 29 x 21 cm, asi 20 s. - Jan Osman vlastním jménem Jaromír Netík.
č. 1-5/50

FCI - Features and News from behind the Iron Curtain : Weekly News and Feature Release / Josef Josten. - London : FCI News Agency. - Občasné chyby v číslování (roč. 1955). - Od č. 20/56 do cca 1966 s přílohou Free Rumanian Press Agancy - F.R.P., s podnázvem Features and news from Rumania, redigoval Ion Ratiu, samostatně číslováno od. č. 1. - Další přílohy: Tibetan News Agency, Free Czechoslovak Press Limited - nepravidelné, vlastní číslování.
č. 2,4-9/51; č. 3,4,7/52; č. 20/54; č. 7,9-48/55; č. 1-23,26-48/56; č. 2-18,20-27,29-41,43-48/57; č. 1-8,13,37-49/58; č. 1-48/59; č. 1-3,5-7,10-33,35-41,43-48/60; č. 1-14,16-27,29-36/61; č. 16-30,32-48/62; č. 1-19,21-30,32-47/63; č. 1-19,22-49/64; č. 1-18,20-37,39-47/65; č. 1-9,11-23,25-31,34-46/66; č. 1-44,44a/67; č. 1-12,15-26,29,31-36,38,39/68; č. 2-5,7-10,12-15/69; č. 2,5,11,12,13,19/74; č. 38/75; č. 28-30,31,32-34,35/76; č. 1-3,7-9,10-12,13-15,31-33/77

Fechenheimská drbna ; Fechenheimer Klatschbase : Nezávislý literární občasník pro kulturu a jiné zbytečnosti / Vladimír Šetina. - Frankfurt/M. : Běžná stolice svobodné vesnice Fechenheim. – 21 x 15 cm (obálka), 29,5 x 21 cm, 18 s. - Vychází jako týdeník (s přestávkami) od r. 1976. - Česky a německy. - Vladimír Šetina vystupoval také pod pseudonymem Jan Ryba.
č. 86; č. 87

Forum Norge-Tsjekkoslovakia / Karel Babčický, Radek Doupovec, Michael Konůpek, Lubo Mauer, Vladimír Blažek, Jiří Judl, Vilém Vanke, Eva Lyngaas, Lenka Ridzon, Olga Portheim, Libuše Jevnakerová. - Oslo : Forum Norge-Tsjekkoslovakia. - 30 x 21 cm, 4-16 s. - Průběžné číslování. - Česky, slovensky a norsky.
č. 1/90; č. 2/91

Frankfurtský kurýr : List Čechů a Slováků ve Frankfurtu nad Mohanem : Informationsblatt für die Tschechen und Slowaken in Frankfurt am Main / Václav Hora, Vladimír Šetina, V. Svatobor, P. Vinohrad. - Frankfurt/M. : Václav Hora. - 30 x 21 cm, 2-48 s. - V tiráži též německý název Frankfurter Kurier. – Další podnázvy: Informační list pro Čechy a Slováky ve Frankfurtu, Nezávislý informační list pro Čechy a Slováky ve Frankfurtu (Unabhängiges Informationsblatt für Tschechen und Slowaken in Frankfurt/Main), List Čechů a Slováků, List pro Čechy a Slováky v exilu (Informationsblatt der Tschechen und Slowaken im Exil). - Od r. 1973 též průběžné číslování, navazující na počátek vydávání titulu. - Společně s č. 7-8/72 a 9-10/72 byly rozesílány Oběžníky č. 1 a 2 obsahující informace o finanční situaci související s vydáváním Frankfurtského kurýra. - Jako příloha č. 10/74 vyšel Index k významnějším článkům a zprávám ročníků I až IV/1969-1974. - Vladimír Šetina vystupoval také pod pseudonymem Jan Ryba. - Per. příl.: Třináct dnů šokujících Kreml, zvláštní příloha FK II/1 ; Nejlepší spojenec Hitlera, příloha FK 2.
č. 1/69; č. 2-8/70; č. 1-10/71; č. 1-10/72; č. 1-7/73; č. 8-10/74

Hlas Bohemie ; Stimme der Bohemia : Zeitschrift in tschechischer Sprache. - Köln : Bohemia - Čs. kulturní a sociální sdružení ve Spolkové republice Německo. - 21 x 14,5-15 cm, 30 x 21 cm, 18-60 s. – Další názvy a podnázvy: Hlas Bohemia, List čs. kulturního a sociálního sdružení Bohemia ve Spolkové republice Německo (Blatt des tschechoslow. Kultur und Sozialverbandes Bohemia in der Bundesrepublik Deutschland), podnázev z tiráže: Československého kulturního a sociálního sdružení, (Tschechoslowakischer Kultur- und Sozialverband), List Bohemie, československého kulturního a sociálního sdružení ve Spolkové republice Německo, Nezávislý časopis Čechů a Slováků v Německu. - Vycházel nepravidelně od roku 1978. - Vydávání předcházel titul Věstník Bohemia, který vycházel v letech 1974-77, na jehož ročníkování navazuje. - Číslo 3/92 je poslední, jím vydávání Hlasu Bohemie končí.
č. 4/78; č. 1-5/79; č. 1-6/80; č. 1-5/81; č. 1-6/82; č. 1-6/83; č. 1-7/84; č. 1-8/85; č. 1-4/86; č. 1-3,4(leden 88)/87; ročenka 88(leden/89); zvl.mimoř.č.prosinec/89; zvl.mimoř.č.leden,2,3,5/91; č. 1-3/92

Hlas Československa / Juraj Slávik, Matej Josko. - Washington : Rada svobodného Československa : Rada slobodného Československa. - 27-27,5 x 20-21,5 cm, 25,5 x 19,5 cm, 15-40 s. - Sídlem redakce New York. - Vycházel jako měsíčník od září 1951 do března 1955. - Příspěvky v češtině a slovenštině, zřídka též krátké příspěvky v angličtině. - Též průběžné číslování.
č. 2-3/55

Hlas domova : Československé noviny : Free Czechoslovak Newspaper / Josef Rýpar, František Váňa, Václav Michl, Karel Wendt; Michal Cigler, R. Toman, Karel Janovský. - Melbourne : František Váňa. - 26 x 20,5 cm, 7-34 s.; 34,5-38 x 27-28 cm, 6-24 s. - Titul začal vycházet v Melbourne, první čísla roč. 1950 vydával Josef Rýpar za spolupráce Informační služby svobodného Československa (FCI). – Další podnázev: Zprávy pro Čechy a Slováky v Austrálii a na Novém Zélandě. - Příspěvky též ve slovenštině a angličtině. - Hlas domova vychází od ledna 1950.
č. 11/78; č. 11,12,15-17,21-24/79

Hlas národa ; Voice of the Nation : Týdeník, věnovaný zájmům amerických Čechů, čs. exilu a potřebám našich drahých doma / Vojtěch Vít, Dušan Hladík, Roger Dvořák, Petr Krpec, Františka Uhlířová, Adéle Vacek, Maurus Ladislav Pouček, Jiří Sůva, Jan Uhlíř. - Chicago : Velehrad, českoamerické kulturní středisko : Czech-American Heritage Center. - 35,5 x 29 cm, 41 x 29 cm, 37-38 x 28-29 cm, 43 x 29 cm, 16-36 s. - Vychází jako týdeník od r. 1976, pak čtrnáctideník a měsíčník. - Příspěvky též v angličtině a slovenštině. - Titul je personálně i tematicky spjat s Hlasy národa.
č. 45/87

Hlas nových : Oběžník "Klubu nových přistěhovalců českého a slovenského původu v Kanadě" / Jan Belan, Jan Doubrava, Antonín Doležel, Vladimír Foltýn, Richard Hanzlík, Karel Hora, Evžen Hutka, Lydia Kaluzhnová, Vladimír Matuš, Marie Nešporová, Věra Uhercová, A. Mareková, D. Mareková, Marta Hergeľová, Eva Eliašová, Ján Grajcar. - Toronto : [Klub nových] : [Newcomers' Club] : [Club of Newcomers]. - 35,5 x 21,5 cm, 28 x 22 cm, 2-13 s. - Vychází od května 1967 jako čtrnáctideník, od října 1967 změna na měsíčník. - Na tento titul navazují Kanadské listy. - V červenci a srpnu 1968-70 Hlas nových nevyšel. - Do léta 1971 jednotlivá čísla označována názvy měsíců, od září 1971 současně číselné označení. - V listopadu 1971 časopis přetiskl zvláštní přílohu Telegramu s názvem 5 let Klubu nových : Poznámky k jednomu výročí. - Č. z 15. května 1967 má dvě nestránkované přílohy, označené jako Příloha I, Příloha II. - Č. z 1. srpna 1967 má přílohu s názvem Adámku náš... - Č. říjen-prosinec 1967 mají samostatně stránkované přílohy, bez názvu. - Č. duben/68 má přílohu s názvem Účastníkům Kongresu ČSNS na Batawě!, č. květen/68 má přílohu s názvem Informace pro nově příchozí - recepce v Torontě. - Jan Doubrava vlastním jménem Mirko Janeček.
1. svazek: 12.6.1966-15.10.1968; JEDNOTLIVÁ ČÍSLA: listopad 1971

Hlas sv. Cyrila a Metoda : Seelsorgebrief / Karel Fořt, Pavel Kučera. - München : Tschechische Katholische Delegatur. - 30 x 21 cm, 4-10 s. - Vychází čtvrtletně. - Hlásek je dětská příloha, obvykle samostatná, v několika případech je neoddělitelnou součástí titulu. - Titul je personálně i tematicky spjat s titulem Z Mnichova do Mnichova.
léto/88

Hlasatel : Americas Leading Czechoslovak Weekly. - Cicero : Denní Hlasatel Printing and Publishing Company. - 37 x 29 cm, 12-16 s. - Časopis spjat s tituly Denní hlasatel a Nedělní hlasatel. - Podnázev v tiráži: Časopis věnovaný zájmům lidu československého v Americe.
č. 6,7,11,14/79

Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii : Fortnightly for Czechs and Slovaks in Australia / Petr Rada, Pavla Radová. - Blacktown : P&P Studio. - 30 x 21 cm, 8-24 s. – Změny vydavatele: Czechoslovak Publishers se sídlem v Box Hill, od r. 1982 změna vydavatele na P&P Studio, od r. 1986 změna sídla vydavatele na Seven Hills, pak Blacktown. - Vychází čtrnáctidenně od března 1980.
č. 2,7,8,13/80; č. 18,24-25/82; č. 20/84

Horizont : Slovenský nezávislý mesačník / Ladislav Beňačka, Ivan Fiala, Imrich Kružliak; odpovědní redaktoři Horizontu mladých Ján Bernadič ml., Juraj Matejovský. - München : Verein der Freunde Horizont's. - 42 x 29,5 cm, 43 x 30,5 cm, 2-16 s. - Vychází jako měsíčník od r. 1972. - Asi do konce r. 1983 vydavatelem Polana, Zürich. - Příspěvky též v němčině. - V tiráži též německý a anglický podnázev: Slowakische Unabhängige Monatszeitschrift; Independent Slovak Monthly. - List má pravidelnou rubriku Horizont mladých. - Od r. 1984 vychází po dvojčíslech.
č. 7-8/81; č. 1-4/82; č. 5-6,9-12/83; č. 2,4-6/84; č. 1,3-6/85; č. 1,2,5,6/86; č. 3-6/87; č. 1-6/88; č. 1-6/89; č. 1-6/90; č. 1/91

Hovory s pisateli : Z odkazu Přemysla Pittra / Přemysl Pitter, Olga Fierz. - Affoltern am Albis : Přemysl Pitter. - 30 x 21 cm, 21 x 15 cm, 2-20 s. - Od č. 81/76 vydávala Olga Fierz. - Průběžné číslování. - Kompletní.
1. svazek: č. 1/62; č. 2-6/63; č. 7-12/64; č. 13-18/65; č. 19-24/66; č. 25-30/67; č. 31-36/68; č. 37-39/69; 2. svazek: č. 40-42/69; č. 43-49/70; č. 50-55/71; č. 56-61/72; č. 62-67/73; č. 68-73/74; č. 74-78/75; č. 79-83/76; č. 84-88/77; 3. svazek: č. 89-94/78; č. 95-100/79; č. 101-106/80; č. 107-112/81; č. 113-117/82; č. 118-121/83; č. 122-125/84; č. 126-129/85; č. 130-134/86; č. 135-138/87; č. 139-141/88; č. 142-144/89; č. 145/90; č. 146/90-91

Husopas : Časopis : Zeitschrift / Jaroslav Kučera. - Eggenfelden : Freie Presseagentur. - 30 x 21 cm, 12-16 s. - Tiráž též v němčině. - Vychází jako čtvrtletník od r. 1981. - Průběžné číslování.
č. 2,3,4/81; č. 5-8/82; č. 9-10/82-83, č. 11/83

Info over Charta 77 / Dáša Nedorostková, Nico Sjoer, Peter Moreé, Jonatan Tomeš, Sybe Visser, Edgar de Briun, I. V. Bruža, Derk Boonstra, Vladimir Bina, Jana Danielová, Daniela Hutka. - Utrecht : Stichting Informatie over Charta 77. - 30 x 21 cm, 24 x 17 cm, 21x 24 cm, 12-24 s. - Do r. 1985 titul vycházel pod názvem Informatie over Charta 77. - Ročníkování neodpovídá kalendářním rokům. - Titul vycházel v nizozemštině.
č. 4,5-6/81, č. 1,2,3/86, č. 4-8,1,2/87, č. 3-6,1,2/88, č. 3-6,2/89, č. 3-4,5/90, č. 6/91

Informace - London : Rada svobodného Československa ve Velké Británii. - 33 x 20,5 cm, 8-12 s. - Příspěvky v češtině a slovenštině.
leden,únor,září,říjen,listopad-prosinec/55; leden-prosinec/56; únor-srpen/57

Informační materiály : Časopis československých revolučních socialistů / D. Fölster. - Berlin : ISP-Verlag. - 21 x 15 cm, 29,5 x 21 cm, 15 x 10,5 cm, 21 x 15 cm, 31-65 s. - Do r. 1973 je jako sídlo redakce souběžně s Berlínem uváděna též Paříž. - Průběžné číslování. - Další podnázev: Opozice československých revolučních socialistů. - U části nákladu č. 32/79 vyšla zvláštní příloha, týkající se zásahu čs. orgánů proti signatářům Charty 77 a členům VONS. - Č. 36/80 je označeno jako polské číslo.
č. 2/71; č. 3-5/72; č. 8-9/73; č. 10,12-14/74; č. 15-18/75; č. 19-21/76; č. 22-25/77; č. 26-31/78; č. 32-34/79; č. 35-36/80; č. 37-40/81; č. 41/82

Informační oběžník / Libuše Drobílková. - Newark : Ústřední výkonný výbor mladých národních socialistů v exilu. - 28 x 22 cm, 6-11 s. - Vydavatel je součástí Československé strany národně socialistické v exilu. - Pravděpodobně navazuje na Mladé proudy.
č. 3/[54?]; č. 5/[55?]

Information - London : Regional Board of the Council of Free Czechoslovakia in Great Britain. - 33 x 20,5 cm, 6-14 s. - Titul pravděpodobně spjat s časopisem Informace (vydávala česky Rada svobodného Československa ve Velké Britanii), není to však jiná jazyková mutace téhož titulu, obsah jednotlivých čísel je odlišný od českého periodika. - Anglicky.
č. 7-11/55; č. 1-5,7,10/56; č. 1,2,4/57

Informátor : Časopis Sdruženia demokratických Slovákov v exile / Jozef Ponc, [Karol Belák-Berger, Peter Toma, Ľudovít Šebesta, Emil Jurisa]. - Ludwigsburg : Sdruženie demokratických Slovákov v exile. - 29,5 x 21 cm, 8-9 s. – Další názvy: Informátor Sdruženia demokratických Slovákov v exile, asi do č. 26/49 jako Týždeník Sdruženia demokratických Slovákov v exile. - Vydavatel znám též jako Združenie demokratických Slovákov v exile. - Vycházel jako čtrnáctideník od r. 1948. - Titul je personálně spjat s časopisem Hlas.
č. 16-21,24,25,26/49

Inprekor : Informační a analytická revue vydávaná sjednoceným sekretariátem čtvrté internacionály / Petr Uhl, Adam Novák. - Montreuil : PEC - Presse-Edition-Communication. - 21 x 15 cm, 30 x 21 cm, 25-79 s. - Vychází nepravidelně, v několika jazykových mutacích. - Průběžné číslování. - Do r. 1987 není uváděn rok vydání.
č. 4-5,6-7/[87]; č. 12/91

International Bulletin - Ludwigsburg : National Union of Czechoslovak Students in Exile. - Titul vycházel v angličtině.
č. 1-2/50

K-231 : Časopis Klubu bývalých politických vězňů v exilu / Zdeněk Otruba, František Otta, Eda Ottová, Lumír Salivar, Zdeněk Slavík. - Scarborough : K-231 - Klub bývalých československých politických vězňů v exilu. - 27 x 21 cm, 9-20 s. – Další podnázvy: Zpravodaj Klubu bývalých československých politických vězňů v exilu, Časopis Klubu bývalých československých vězňů v exilu, Časopis Konfederace politických vězňů Československa. - Číslování podle ročníků, nový ročník začíná obvykle v červenci a končí v květnu následujícího kalendářního roku. - Vychází jako dvouměsíčník od roku 1985. - Též průběžné číslování.
č. 1-4/85; č. 5,6,1-3/86; č. 4-5,1-3/87; č. 4-6,1,3/88; č. 4-6,2,3/89; č. 4/90

Kanadské listy : Independent Monthly in Czech and Slovak Languages / Mirko Janeček, Monica Janeček, Jana Janečková-Bayerová. - Toronto : Mirko Janeček. - 35,5 x 21,5 cm, 43 x 28 cm, 42 x 25,5 cm, 41,5-43 x 28-29 cm, 4-8 s. - Titul navazuje na Hlas nových, který vycházel do konce roku 1972. - První 4 čísla vydával ještě Klub nových, od května 1973 vydavatelem M. Janeček. - Podnázev až od č. 6/80. - Další verze podnázvu: Independent Monthly in Czech and English Languages, Independent Monthly in Czech, Slovak and English Languages, Independent Monthly in Czech Language, Independent Publication in Czech Language. - Od r. 1991 místem vydání Mississauga. - Kromě nepravidelných obrazových příloh vyšla ještě mimořádné monotematická příloha v prosinci 1974.
1. svazek: 1977-1980; 2. svazek: 1991-2000; JEDNOTLIVÁ ČÍSLA: č. 1 (obrázková příloha),4-7,11-12/73; č. 1-12, příloha-12/74; č. 1-12/75; č. 1-12/76; č. 1-5,12/77; č. 1-12/78; č. 1-12/79; č. 1-5/80; č. 1/81; č. 11/82; č. 6,9/83; č. 1,6-9,12/84; č. 2-5,9,11,12/85; č. 1-12/86; č. 1-12/87; č. 1-12/88; č. 1-12/89; č. 1/90; č. 1,2/95; č. 9-10,11-12/2003; č. 1-2,11-12/2004

Korespondence / Přemysl Janýr, Radomír Luža, Eduard Táborský, Jiří Horák. - Wien : Kruh československých sociálních demokratů v zahraničí. - 19,5-21 x 13,5-14,5 cm, 8-15 s. - Vychází nepravidelně. - Průběžné číslování.
č. 1/85; č. 2,3/86; č. 5/87; č. 6,7/88; č. 8,9/89

Kosmas : Journal of Czechoslovak and Central European Studies / John N. Bradley, Karel B. Absolon, Jiří Nehněvajsa, Leopold Pospíšil, Miloslav Rechcígl, Zdenek L. Suda. - New York : SVU - Společnost pro vědy a umění : Czechoslovak Society of Arts and Sciences. - 21,5-23 x 13,5-15 cm, 122-259 s. - Anglicky.
č. 1,2/82; č. 1/83; č. 1/84; č. 2/84-1/85; č. 2/85; č. 2/86; č. 1,2/87; č. 1-2/88

Krajanský list : Měsíčník Československého klubu v Queenslandu / Pavel Forman, Alois Rada, Boris Halama, Pavel Jacko, Tomáš Novotný, Vladimír Vlasák, Connie Danhoffer, Z. Knopová, T. Valena. - Burbank : Československý klub v Queenslandu. - 21 x 15 cm, 19-20 s.; 26 x 20,5 cm nebo 32-33 x 20,5 cm, 1-5 s.; 30 x 21 cm, 6-10 s. - Vychází jako měsíčník. – Další podnázev: Oběžník Čs. klubu v Queenslandu.
prosinec/87; leden/88

Kriváň : La revue d'informations indépendantes. - Neuchatel : Spoločnosť Kriváň - Rutli : Association Krivan - Rutli. - 30 x 21 cm, 4-8 s. - Další podnázvy: Bulletin Spoločnosti Kriváň – Rutli, Bulletin (v tiráži Bulletin Spoločnosti pre kultúru a informácie), vydavatelem Spoločnosť pre kultúru a informácie (Association pour la culture et informations). - Vychází od r. 1976.
č. 1-3/76

Krtek : Alternativní levicově opoziční časopis / Jaroslav Suk. - Uppsala : b. n. - 14,5 x 10,5 cm, 41-43 s.
č. 1,2/84

Kulturní informace / Oskar Leo Krause. - Zürich : Galerie Krause. - 21 x 15 cm, 21 x 10 cm, 16-20 s.
č. 1-4/77

Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku : Informační bulletin / Přemysl Janýr, Zuza na Richterová, Helena Baslerová. - Wien : Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku : Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich. - 21 x 15 cm, 30 x 21 cm, 4-91 s. – Časté změny názvu i podnázvu: Kulturní klub, podnázev Měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku; v tiráži podnázev Informační bulletin (Informationsbulletin); Klub, podnázev: Kulturní měsíčn ík Čechů a Slováků v Rakousku; Informační měsíčník (Informationszeitschrift), Informační časopis. - Vychází měsíčně od roku 1981. - Příspěvky v češtině a slovenštině, zřídka též v němčině. - V lednu 1985 vyšlo zvláštní vydání, předcházející opožděné lednové číslo.
č. 3/81; č. 7-12/82; č. 1-7,9-12/83; č. 3-5,7-10/84; č. 2-10,zvláštní vydání (9/2)/85 ; č. 1-4,6-9,zvláštní vydání (8/2)/86; č. 1,4,6,9,10,7/2/87; č. 1-10/88; č. 1-10,1/2/89; č. 1-6/90; č. 2,3,6/91

Kulturní zprávy : Kulturně informační list čs. k rajanů ve Spolkové republice Německo / Rostislav Netopil, Jan Ryba. - München : Rostislav Netopil. - 21 x 15 cm, 8-12 s. - U č. 1/80 jako vydavatel uveden Čs. kulturní klub pro a udiovizi (Ts. Kulturclub für Audiovision). - Vychází čtvrtletně od srpna 1980. - Součástí každého čísla je nabídka titulů vydaných českým exilovým nakladatelstvím Dialog. - Jan R yba vlastním jménem Vladimír Šetina.
č. 1/80; č. 2/81

Kus řeči : Nepravidelné periodikum / Jan Pelc. - Champigny : Jan Pelc. - 15 x 11 cm, 22-24 s.
. 1/82; č. 3,5/[83]

Listy : Časopis československé socialistické opozice / Jiří Pelikán, Zdeněk Hejzlar, Milan Horáček, Vladimír Horský, František Janouch, Cyril John, Karel Kaplan, Jiří Kosta, Antonín J. Liehm, Artur London, Zdeněk Mlynář, Adolf Müller, Josef Pokštefl, Michal Reiman, Milan Schulz, Radoslav Selucký, Jan Skála, Lubomír Sochor, Ota Šik, Vladimír Tosek, Karel Kyncl, Dušan Havlíček, Ruth Tosková, Zdena Tominová, Čestmír Vejdělek, Daniel Strož, Zdeněk Pochop, Olga Šulcová, Jan Dus, Eduard Goldst ücker, Bohumír Janát, Erazim Kohák, Miroslav Kusý, Jan Štern, Karel Teissig, Jiří Vančura, Sergej Machonin, Klement Lukeš, Eduard Novák, Ilja Šetlík, Jiřina Šiklová, Jiří Sláma, Karel Bartošek, Heřman Chromý, Petr Pospíchal, Zuzana Szatmáryová, Martin M. Šimečka, Václav Žák, Alena Wagnerová, Anna Šabatová, Vladimír Kolmistr, Pavel Dostál, Jiří Kantůrek , Petr Uhl, Ivan Dejmal, Václav Trojan, Václav Příhoda, Libuše Vančurová, Milan Znoj, Miloš Bárta, Jan Jařab, Tomáš Rychlý, Jaroslav Šebek, Karel Skalický, Jan Keller, Grigorij Mesežnikov, Martin Profant, Karel Štindl. - Roma : Jiří Pelikán. - 24 x 17 cm, 15-321 s.; menší formát 15,5-17 x 11-12 cm. - Vychází jako dvouměsíčník od r. 1971. – Další pod názvy: Nezávislý dvouměsíčník, Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog, Časopis pro politickou kulturu a občanský dialog, Časopis pro politickou kulturu a dialog. - Od č. 2/90 vycházejí v Praze, od č. 2/90 do č. 2/91 je jako pražský vydavatel uváděn Václav Kocourek. - Od r. 1998 jako vydavatel uvedena Economia, a. s. - Zřídka též příspě vky ve slovenštině. - Vydávání předcházela dvě zvláštní vydání formátu 46 x 31,5 cm z února (k výročí smrti Jana Palacha) a srpna (k výročí okupace Československa) 1970; bez v ydavatelských údajů, s hlavičkou pražských Literárních listů ze srpna 1968 a ledna 1969. - V září 1971 vyšlo zvláštní vydání obsahující rozhovor s Josefem Smrkovským. - V pros inci 1978 vyšlo mimoř. číslo k desátému výročí Pražského jara a sovětské intervence. - V únoru 1982 vyšel v menším formátu separátní výtisk z č. 1/82, obsahující člá nek Zdeňka Mlynáře Možnosti a důsledky "normalizace" v Polsku. - V červenci 1984 vyšel v menším formátu separátní výtisk z č. 4/84, obsahující článek Václava Havla P olitika a svědomí. - V lednu 1988 vyšlo zvl. č. s názvem Rozhovor Alexandra Dubčeka s italským deníkem L'Unita. - V r. 1988 samostatně vyšel dokument s názvem Zmařen ý a zamlčený akční program KSČ z 5. dubna 1968. - V r. 1993 vyšla dvě mimoř. vydání: Exil a domov : Odchody a návraty a Praha - Berlín - Paříž 1968 (záznamy z konfer encí uspořádaných Nadací Heinricha Bölla). - V r. 1983 byly vydány bibliografie Obsah a jmenný rejstřík 1971-1980 a Obsah a jmenný rejstřík 1981-1983, sestavili Dagm ara a Jaroslav Sukovi. - V letech 1981-1989 č. 3 nebo dvojč. 3-4 označováno jako Čtení na léto. - Cizojazyčná vydání Listů (anglická, německá, francouzská, italská, skandinávská) samostatně. - Per. příl.: Soud nad šesti, č. 1/80 ; Rozhovor s Václavem Havlem, č. 2/83 ; O stavu životního prostředí v Československu, č. 1/84 ; Dokumentace Charty 77 1983, č. 2/84 ; Zdraví je součástí práva na život, č. 6/84 ; Osm let Charty 77, č. 1/85 ; Příspěvek Václava Havla mírovému kongresu v Amst erodamu, č. 2/85 ; Příloha o Polsku, č. 4/86 ; Budapešťská anketa, č. 5/86 ; Návrh zákona o socialistických podnicích ze dne 23. ledna 1969, č. 5/87 ; Kohout, Pa vel: ,Ecce Constantia!', vánoční příloha č. 6/89 ; Kohák, Erazim: Malý průvodce po demokracii, č. 3/92 ; Výše uvedené přílohy v menším formátu u č. 1/80; č. 2/83; č. 1,2,6/84; č. 1/85; č. 4,5/86.
č. 1(xer.),2(xer.),3-6,zvláštní vydání/71; č. 1-6/72; č. 1-6/73; č. 1-6/74; č. 1,2(zvl.vyd.),3(zvl.vyd.),4-7/75; č. 1-6/76; č. 1-6 /77; č. 1-6,mimoř.č./78; č. 1-7/79; č. 1-6,příloha(1)/80; č. 1-6/81; č. 1-6/82; č. 1-6,příloha(2)/83; č. 1-6,přílohy(2,6)/84; č. 1-6/85; č. 1-6,přílohy(4,5)/86; č. 1- 6,příloha(5)/87; č. 1-6,zvl.č.,dokument/88; č. 1-6,vánoční příloha/89; č. 1-6/90; č. 1,2/91; č. 1-6/92; č. 2,3,5,6,mimoř.č./93; č. 1-6/94; č. 1,5/97; č. 3,5/98; č. 2- 5/99; č. 2,3,5,6/2000; č. 1-6/2001; č. 1-6/2002

Listy : Journal of the Czechoslovak Socialist Opposition / Jiří Pelikán, Zdeněk Hejzlar, Milan Horáč ek, Vladimír Horský, František Janouch, Cyril John, Karel Kaplan, Jiří Kosta, Karel Kyncl, Antonín J. Liehm, Zdeněk Mlynář, Adolf Müller, Josef Pokštefl, Michal Reima n, Milan Schulz, Radoslav Selucký, Ota Šik, Zdena Tominová, Ruth Tosková, Čestmír Vejdělek. - Roma : Jiří Pelikán. - 23,5 x 16,5 cm, 22 x 15,5 cm, 21 x 15 cm, 36-51 s . - Anglický výběr z časopisu Listy. - Od č. 6/90 změna podnázvu na Independent Czechoslovak Quarterly. - Č. 4,5/89 mají samostatně stránkovanou přílohu s názvem List y extra. - Průběžné číslování.
č. 1,2/88; č. 3-5/89; č. 6/90;

Listy : Organe de l'opposition socialiste tchécoslovaque / Jean-Jacques Marie, G inette Vargin. - Paris : Comité international contre la répression. - 23-23,5 x 17 cm, 32-56 s. - Francouzský výběr z časopisu Listy. - Vychází od r. 1976. - Průběžné číslování.
zvl.č.(Numero special Franco-Belge)/(74); č. 1/76; č. 9/78; č. 12,13/79; č. 17/81;

Listy : Den tjeckoslovakiska socialistiska opp ositionens tidskrift / Cyril John. - Uppsala : Aktionsgruppen för solidaritet med den socialistiska oppositionen i Östeuropa. - 24 x 17 cm, 19-55 s.; zvl. č. Maj/75 21 x 15 cm, 13 s. - Skandinávský výběr z časopisu Listy - články ve švédštině, dánštině, norštině a islandštině. - Ročník 1978 je označen jako první. - Vydavatel uve den pouze u zvl. č. Maj/75. - Průběžné číslování, v letech 1979-1981 v závorkách uváděno též číslování v rámci jednotlivých ročníků.
Maj/75; č. 1,2/78; č. 3-5/ 79; č. 6-10/80; č. 11/81; č. 12/82; č. 13/83

Listy přátelům / Ladislav Feierabend, [Vilém Svoboda, Boh. Jílek, J. Ševčík]. - London : British Group of the Czech Agrarian Party. - 33 x 20 cm, 30 x 21 cm, 6-15 s. - Vycházely jako měsíčník. - Sídlem redaktora L. Feierabenda Aberdare, Glam. (nebo London), od r. 194 9 redakce rozšířena o redakční kruh v Ludwigsburgu. - Ročníkování neodpovídá kalendářním rokům. - Též průběžné číslování.
č. 1/48; č. 2,3,6,7,12/49; č. 17-18/ 50

Listy ; Blätter : Zeitschrift der tschechoslowakischen sozialistischen Opposition / Peter Zottl, Milan Horáček, Adolf Müller. - Köln : Gruppe L isty-Blätter. - 30 x 21 cm, 23,5-24 x 16,5-17,5 cm, 12-48 s. - Německý výběr z časopisu Listy. - Vycházejí nepravidelně od r. 1973, od r. 1975 do r. 1979 průběžné č íslování, od r. 1980 nové průběžné číslování. – Další podnázvy: Zeitschrift für Fragen des Sozialismus und der Demokratie in Ost- und Westeuropa, Für Fragen des Soz ialismus und der Demokratie in Ost- und Westeuropa. - Od roku 1980 titul vydává týž vydavatel v nakladatelství Index. - V letech 1975-1980 sídlem redakce Frankfurt/ M.
č. 1-5/75; č. 6-11/76; č. 14-17/77; č. 18-20/78; č. 21,22/79; č. 1-4/80; č. 5-8/81; č. 9,11-12/82

Listy ; Fogli : Časopis československé socialistické opozice : Giornale dell'opposizione socialista cecoslovacca / Jiří Pelikán, Ugo Intini, Claudio Martelli. - Milano : Jiří Pelikán. - 23,5 x 16,5 cm, 6 7 s.; zvl. č. srpen/72 35 s. - Italský výběr z časopisu Listy.
č. 2/72; č. 3/74; č. 2/79

Londýnské listy : Zpravodaj Naardenského hnutí / Ja n Lang. - London : Londýnské ústředí Naardenského hnutí. - 21 x 15 cm, 8-20 s. - Vychází jako měsíčník od r. 1977. - Navazuje na Naardenský výbor - Československo. – Další podnázev: Časopis Čechů a Slováků ve Velké Británii a informační zpravodaj Naardenského hnutí. - Od března 1978 jednotlivá čísla většinou označována pouze n ázvy měsíců. - V r. 1977 chyba v číslování, na č. 4/77 bezprostředně navazuje č. 6/77. - Č. 2/77 má samostatnou přílohu - seznam signatářů Charty 77.
č. 1-4, 6-8[=5-7]/77; č. 1-12/78; č. 1-4,6-12/79; č. 1-11/80; č. 12-1/80 č. 2-12/81; č. 1-12/82; č. 1-12/83; č. 1-12/84; č. 2-12/85; č. 1-8/86; č. 5,7-8,10/87

Londýnské listy ; London Letters : Fortnightly Review / Josef Bělina, Blažej Vilím, Miloslava Švecová, Gertrude Hesse. - London : Josef Bělina. - 25,5 x 20,5 c m, 8-20 s. - Vychází jako čtrnáctideník od října 1947. - V rámci ročníků průběžné stránkování. - Dle Přibáně navazují na Listy přátelům z let 1942-45.
č. 15,1 6,18/48; č. 1-11/49

Magazín : Informativní, poučný a zábavný exilový měsíčník / Vladimír Škutina, Miroslav Vysočina, Jiří Popper, M. Saifer. - Zür ich : Polygon. - 24 x 17 cm, 21 x 15 cm, 8-128 s.; mimoř. čísla a zvl. vyd. 4-8 s. - Vychází jako měsíčník od r. 1972, od r. 1977 jako dvouměsíčník (v r. 1979 vyšlo 12 čísel, zpravidla jako dvojčísla). - V letech 1977-1978 název Magazín nového domova. - Do č. 11/76 vydavatelem nakladatelství PVZ (Popper Verlag Zürich). - Od č. 12/76 vydavatelem Kolektiv Magazín, v letech 1980-1981 Magazín. - Další podnázvy: Měsíčník pro Čechy a Slováky v exilu, Informativní, poučný a zábavný exilový čas opis, Literárně zábavný časopis s náručí humoru, satiry a informací; Magazine in Czech language, Zeitschrift für emigrierte Tschechoslowaken, Journal pour les Tch écoslovaques Émigrés. - Č. 5/78 má samostatně stránkovanou přílohu s názvem Malé srpnové zamyšlení. - Č. 5-6/83 je poslední, jím vydávání Magazínu končí. - V r. 1 984 z iniciativy vedoucího redakce Magazínu Vladimíra Škutiny začíná vycházet časopis Reportér.
č. 2-5,9/74; č. 4,5 zvláštní číslo (Škutina)/78; č. 1-4,7-12 /79; č. 1-6/80; č. 1-6/81; č. 0-6/82; č. 1-6/83

Mladé proudy : Zpravodaj Ústředního výkonného výboru československé mládeže národně socialistick é v exilu / Ota Hora, František Uhlíř. - Ottawa : Ústřední výkonný výbor československé mládeže národně socialistické v exilu. - 33 x 20,5 cm, 29,5 x 21 cm, 4-12 s. - Další podnázev: List mladých národních socialistů, Věstník Ústředního výkonného výboru čs. mládeže národně socialistické v exilu, Časopis československé mlád eže národně socialistické; další místo vydání Ludwigsburg (srpen/50). - Od č. 9-10/49 vychází v Ottawě. - V roce 1950 sídlila redakce střídavě v Anglii a Západním Německu, kde titul redigoval Vlastimil Lorenc, v r. 1952 redigovali J. Zich a L. Drobílková. - Podle Dubna v letech 1953-1955 titul pokračoval pod názvem Informa ční oběžník.
č. 1,2/48; č. 3-12/49; srpen/50

Mladý Slovák : Časopis slovenskej mládeže v zahraničí / Thomas Schelling, Susanne Ferina, Ad alberto Zeman SDB, Rudolf Maslák, M. Bertok, Jozef Pekár, J. Jurčo, K. Mistrík, E. Baníková, I. Elschek, E. Marko, Z. Marko, W. Pavlovič, B. Gronsky, Martin G. O scitý, M. Sara, T. Čižik. - München : Slowakische katholische Mission in München : Slovenská katolícka misia v Mníchove. - 30-31 x 21-21,5 cm, 12-16 s. - Titul j e personálně spjat s časopisem Krajanský pozdrav . - Vychází od r. 1979. - Též průběžné číslování. - Č. 1,2/83 a 1/84 mají podnázev Časopis slovenskej mládeže v Európe.
č. 26,27/89

Most atd. : Aktuality, tendence, diskuse / Milan Uhde, Petr Král, Jiří Gruša, Jitka Uhdeová. - Köln : Index. - 21 x 1 5 cm, 171-192 s. - Č. 1/[89] má podnázev Aktuality, trendy, diskuse. - Č. 2/90 vydal Atlantis, nakladatelské družstvo českých, moravských a slovenských autorů, B rno. - Č. 1/[89] vydal v nakladatelství Index Jiří Gruša, Bonn.
č. 1/[89]; č. 2/90

Mukl : Čtvrtletník Světového sdružení bývalých čs. pol itických vězňů v exilu : Presseorgan der Weltvereinigung der ehem. tschechoslowakischen politischen Häftlinge im Exil / -an-, Josef Doležal, Monika Kuříková-Posp íšilová, Eugen Hoffmann, Gracian Tejral, Antonín Huvar, Božena Jíšová, Milo Komínek, Josef Koudelka, Jiří Šetina. - Zürich : Světové sdružení bývalých čsl. polit ických vězňů v exilu : Weltvereinigung der ehemaligen tschechoslowakischen politischen Häftlinge im Exil : World Association of Former Czechoslovak Political Pri soners in Exile : Association Mondiale des Anciens Prisonniers Politiques Tchécoslovaques en Exil. - Nepravidelné kolísání formátu od 20,5 x 14,5 cm do 30 x 21 c m, 15-51 s. - Vychází většinou čtvrtletně od ledna 1988. - Navazuje na kanadský časopis Mukl, liší se formátem, podnázvem a periodicitou. - Další podnázvy: My, u rčení k likvidaci; Čtvrtletník Světového sdružení bývalých čs. politických vězňů; Politický a informační magazín Světového sdružení bývalých československých pol itických vězňů v Zürichu, v tiráži Nezávislý exilový časopis bývalých československých politických vězňů. - Příspěvky též ve slovenštině.
č. 1-2/88

Na hlubinu : Katolická theologická revue edice Krystal / [A. Kandler]. - Köln : Tschechische Katholische Seelsorge im Erzbistum Köln. - 30 x 21 cm, 2 1 x 14,5 cm, 12-98 s. - Vydavatel znám též jako Česká duchovní služba v arcidiecézi kolínské. - Název vydavatele od r. 1979 Ausländerseelsorge im Erzbistum Köln. - Vychází od srpna 1972 jako Věstník, název Na hlubinu od r. 1975.
č. 1-5/79

Naardenský výbor - Československo : Zpravodaj Naarden Comm ittee Czechoslovakia / Ota Hora, Vlastimil Lorenc, Vladimír Tupý, Jaroslav Zich, Libuše Drobílková. - 33 x 20,5 cm, 33 x 21,5 cm, 2-6 s. - Vychází od r. 1969. - Do r. 1974 vychází s anglickým názvem Naarden Committee - Czechoslovakia, český název uveden v závorce ve formě Nárdenský výbor - Československo, podnázev chyb í. - Přílohou (6 s.) č. leden/70 jsou informace o obecných zásadách Naardenského hnutí, text Naardenské deklarace, Osnova pro základní studie a projevy Naarden ského setkání. - Č. 4/72 má samostatně stránkovanou přílohu R. K. Jánský: Neutralita Československa a mezinárodně-právní morálka (záznam přednášky z III. Naard enského setkání v Innsbrucku) červenec/72. - Redakce vydávala též Zvláštní bulletin Naardenského hnutí.
závěrečná zpráva o 2. naarden. setkání [srpen],zá ří,listopad/70; leden, blíží se 28.říjen/71; č. 1,3-5/72; č. 3,říjen/73; leden,2-5/74; č. 1,3/75; č. 1-4/76

Národ / Rudolf Kopecký. - London : Kruh přátel a čtenářů Národa. - 20,5 x 16,5 cm, 16-36 s. - V 50. letech v tiráži též anglický název The Nation. - Vychází od r. 1948 jako čtrnáctideník, v r. 1949 dvouměsíčník, později měsíčník nebo nepravidelně. - Též průběžné číslování.
č. 10-15/48; č. 1/51

Národní politika : Informace - Kultura - Politika - Sport : List československých krajanů v zahraničí / Miloš Svoboda, Alžběta Svobodová, Aleš Novotný. - München : Miloš Svoboda. - 43 x 30, 5 cm, 6-12 s. - Další podnázev: Nezávislý měsíčník - Informace - Kultura - Politika - Sport. - Od roku 1986 vydavatelkou Alžběta Svobodová. - Titul má od říjn a 1969 přílohu Zvon s podnázvem Oběžník České sociální pomoci v Německu, od č. 4/72 změna podnázvu na Oběžník Českého ústředního svazu v Německu, číslování po dle měsíců. - Titul je personálně i tematicky spjat s Českou tiskovou službou. - V r. 1973 je č. 11 omylem označeno rokem 1963. - Č. 7/76 (červenec-srpen) měl o být zřejmě označeno jako 7-8/76. - Per. příl.: Zvon.
č. 6-7,9,10,12/70; č. 1-9,11,12/71; č. 3-11/72; č. 1-11/73; č. 1-5,7-12/74; č. 6-10,12/75; č. 1-7 ,9-12/76; č. 1-12/77; č. 1-12/78; č. 1-12/79; č. 1-12/80; č. 1-12/81; č. 1-12/82; č. 1-12/83; č. 1-12/84; č. 1-12/85; č. 1-12/86; č. 1-12/87; č. 1-12/88; č. 1 -12/89; č. 1-12/90; č. 1-10,12/91; č. 1-6/92

Národní střed : Čs. živnostník v exilu / Josef J. Kučera. - Washington : Československá ŽOS v e xilu. - 27-28 x 21-22 cm, 13-46 s. - Od března 1949 do září 1952 titul vycházel měsíčně v Paříži, po přestěhování do USA periodicita nepravidelná. - Další pod názvy: Informační a hospodářská služba Čs. ŽOS v exilu, Informační a tisková služba čs. ŽOS v exilu. - Asi od r. 1957 vydavatelem Miroslav J. Švestka. - Průbě žné číslování.
č. 6/49; č. [7],8-10/50; č. 18,19/51; č. 34-35/53

Národohospodář : Měsíčník Čs. Zahraničního ústavu pro hospodářskou po

Zpět na Československé dokumentační středisko


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů