Křižovatky české a československé státnosti - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Expozice Historického muzea

Expozice

Křižovatky české a československé státnosti

expozice věnovaná mezníkům české a československé státnosti 20. století

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Expozice s názvem „Křižovatky české a československé státnosti“ zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu.

Vzhledem k prostoru, který není příliš rozsáhlý, bylo vybráno pět důležitých mezníků:

  • vznik ČSR v roce 1918
  • období Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939
  • obnovení Československa v roce 1945 a komunistický převrat o tři roky později
  • vznik československé federace v roce 1968
  • pád komunismu v roce 1989

Architektonicky je expozice řešena tak, aby co nejlépe zapadla do historického prostoru Památníku.

Vznik Československa se odehrává v prostoru tzv. Ústřední síně a nenásilně do svého středu včleňuje Pokorného reliéfy československých legionářů a Síň padlých italských legionářů. Ostatní křižovatky se odehrávají ve vestavbě – „kaabě“, která svými proporcemi plně respektuje architekturu Památníku.

Celkové vyznění pak doplňuje jednoduchá grafika a výběr sbírkových předmětů, které charakterizují téma a zobrazují některé osobnosti, které se určitým způsobem na vývoji státnosti podílely nebo jí byly postiženy. V souvislosti s tím mohou návštěvníci spatřit poslední dopisy Milady Horákové a Heliodora Píky, osobní předměty spjaté s Janem Palachem nebo významné státní vyznamenání a řády, prezidentskou standartu, první československou ústavu apod.

Expozice využívá i některé další části Památníku, jako např. Kolumbárium, Síň Rudé armády nebo podzemí Památníku, kde je do kulis Gottwaldova mauzolea včleněna nová expozice Laboratoř moci.Pro školy

K této expozici nabízíme pro školy následující lektorované programy:

Pracovní listy k expozici jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách v sekci: Pracovní listy
 


Stáhněte si zdarma aplikaci do mobilu

Získejte průvodce nejen touto expozicí, ale i dalšími výstavami a expozicemi Národního muzea. Prohlížejte fotografie a videa, poslouchejte audionahrávky, začtěte se do zajímavých informací...

grafické tlačítko - více informací o aplikaci


Přečtěte o expozici i na portálu Muzeum 3000:

 

Osobní předměty Jana Palacha
Vitrína věnovaná generálovi Heliodoru Píkovi a Miladě Horákové. Na výstavě budete mít možnost začíst se do posledních dopisů Milady Horákové.
Pohled do expozice Rok 1989

Zpět

Zobrazit výpis článků