Česká lidová kultura - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Expozice Historického muzea

Expozice

Česká lidová kultura

stálá národopisná expozice Národního muzea

Prostor: Národopisné muzeum Národního muzea, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5

Stálá etnografická expozice seznamuje s každodenním i svátečním životem českého, moravského a slezského venkova v 18., 19. a první polovině 20. století a představuje tradiční lidovou kulturu na území České republiky.
První část expozice prezentuje každodenní život s důrazem na hmotnou kulturu. Součástí této části expozice je jak představení výrobků a pracovních nástrojů lidových řemeslníků a zemědělců (lidová keramika, lidové bydlení), tak i prezentace unikátů spjatých se svátečním časem a duchovní kulturou (lidové kroje, lidové umění).
Druhá část expozice seznamuje s lidovými zvyky, výročními obyčeji a obřady tradičního zemědělského roku – od jara (masopust, Velikonoce) přes léto a podzim (letniční slavnosti, letní poutě, dožínky) až po zimu (mikulášské a adventní obchůzky, vánoční tradice spojené s oslavami Štědrého dne).
Závěrečná část expozice představuje lidský životní cyklus (narození, smrt, svatba) a rodinnou obřadnost spojenou s průběhem lidského života. Stálý doplněk expozice tvoří trojice řemeslných dílen (keramická, textilní, zvykoslovná) s prezentací lidových řemesel a rukodělných činností. Národopisná expozice Národního muzea byla v roce 2007 nominována na cenu Evropské muzeum roku.
Stálý doplněk expozice tvoří trojice řemeslných dílen (keramická, textilní, zvykoslovná) s prezentací lidových řemesel a rukodělných činností.


S detaily stálé expozice seznamuje obrazový průvodce, který je k zakoupení na pokladně Národopisného muzea. Část expozice věnovaná každodennímu životu je doplněna samoobslužným průvodcem pro děti a jejich rodiče, který obdržíte zdarma na pokladně Národopisného muzea.


Více informací o sbírkách Etnografického oddělení Národního muzea Historického muzea (historie, tématická skladba...)


Přečtěte o expozici i na portálu Muzeum 3000:

Část expozice věnovaná lidovým zvykům v jarním období. Foto: Fotobanka ČTK.
Část expozice věnovaná lidovým zvykům v letním období. Foto: Fotobanka ČTK.
Svatebčané v obřadních krojích z Čech a Moravy. Foto: Národní muzeum.
Lidový betlém z Příbramska, 19. století. Foto: Národní muzeum.
Adventní masky lucky a barborky. Foto: Fotobanka ČTK.
Část expozice věnovaná lidovému zemědělství. Foto: Fotobanka ČTK.

Zpět

Zobrazit výpis článků