Za hudbou do pohádky - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy

Pro školy

Za hudbou do pohádky

Umělecko-tvůrčí dílna k výstavě Hudba a pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Prostor: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Vydejte se s námi do pohádky, zjistěte více o výstavě Hudba a pohádka.
 
Co se stane, když se nechá klasickou českou pohádkou inspirovat hudební skladatel, knižní ilustrátor nebo loutkář? A které pohádky přímo s hudebními motivy pracují? Výstava zve do světa plného příběhů, „vážné“ hudby i filmových písniček. Program obsahuje komentovanou prohlídku výstavy Hudba a pohádka, cestou od pece hloupého Honzy přes tajuplný les, vodní říši, peklo až do královského zámku. Součástí programu je tvořivá dílnička pro děti, během níž si mohou vytvořit korunky jako princ či princezna, dračí oči nebo si nakreslit vlastní erb.
 
Termíny pro rok 2018:
 
pouze středy a pátky
 
do 7. 10. 2018
 

 
Cílenost: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 70 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Hudební výchova, Člověk a jeho svět, Vlastivěda, Historie
Klíčová slova: pohádka, hudba, tvorba, dílna, tradice, emoce, prožívání
Výstupy – žák: získá nové znalosti díky prohlídce výstavy, podpoří kreativitu díky tvorbě předmětů v dílničce
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: musicmuseum_pr@nm.cz, tel.: 257 257 738
 
 
 

Zpět

Zobrazit výpis článků