Vývoj hudebních nástrojů od pravěku po současnost - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy

Pro školy

Vývoj hudebních nástrojů od pravěku po současnost

program pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ

Prostor: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Program k expozici Člověk – nástroj – hudba

Nahlédněte do historie hudebních nástrojů, sledujte jejich vývoj od prehistorických forem až po ty současné. Využijte příležitosti zblízka vidět a slyšet středověké a renesanční hudební nástroje jakými jsou zvířecí rohy, chrota, cink, fidula, psalterium, středověká harfa a jiné. Za doprovodu praktických hudebních ukázek se seznámíte s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů. Program je přizpůsoben věku dětí, u mladších je obohacen o zpěv, u starších o přiblížení fyzikálních aspektů tvorby.

 
Termíny pro rok 2018: 
 
6. a 7. prosince
 
vždy od 9.00 či 10.30 h
 

 
Určeno pro: 1. a 2. stupeň ZŠ, střední škola
Trvání: cca 60 min
Vzdělávací obor:
Hudební výchova, Člověk a jeho svět, Dějepis
Klíčová slova: dechové nástroje, strunné nástroje, Pavel Macků
Výstupy – žák: umí zařadit nástroj do nástrojové skupiny, vidí kontinuitu vývoje nástrojů, je schopen pojmenovat mnohé, dnes méně známé, nástroje
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Počet žáků: max. 50 žáků
Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738
 


Zpět

Zobrazit výpis článků