EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Muzeum Antonína Dvořáka

Muzeum Antonína Dvořáka tvoří součást Českého muzea hudby, které náleží do celku Národního muzea. Od svého vzniku v roce 1932 sídlí v Praze, v barokním letohrádku zvaném Amerika, významné stavbě architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera z počátku 18. století.

Monograficky orientovaná instituce vyvíjí všestrannou propagační a dokumentační činnost s převládajícím důrazem na osobnost skladatele Antonína Dvořáka (1841–1904). Těžištěm je soustřeďování, péče a zpřístupňování dokumentů k Dvořákovu životu a dílu. Jedná se zejména o notové autografy, korespondenci i další listinné materiály, výtvarná díla a dobové fotografie, programy, plakáty, předměty osobní potřeby atd.

Muzeum disponuje především unikátním souborem skladatelových notových rukopisů a korespondence. Dále uchovává podstatnou část Dvořákova notového archivu a knihovny. Bohatý fond tiskové dokumentace dokládá nejen skladatelovy dobové úspěchy, ale svědčí také o neustále vzrůstající popularitě jeho díla až do současnosti. Významný sbírkový celek představují též rozsáhlé pozůstalosti předních dvořákovských badatelů Otakara šourka a Jarmila Burghausera.

Stálá expozice Muzea Antonína Dvořáka v Praze

Stálá, celoročně přístupná expozice přibližuje podrobně Dvořákův život, dílo i jeho koncertní a pedagogickou činnost prostřednictvím ukázek rukopisů, korespondence, dokumentů, fotografií, osobních památek, obrazů, nástrojů a bytového zařízení. Muzeum představuje důležité centrum dvořákovského bádání, spolupodílí se na různých typech vědecké činnosti, pořádá koncerty, přednášky a výstavy.

Muzeum Antonína Dvořáka udržuje bohaté domácí i zahraniční kontakty a je vyhledávaným cílem nejen turistů a milovníků Dvořákovy hudby, ale i specializovaných odborníků z celého světa. V malé prodejně lze zakoupit různé suvenýry a nahrávky Dvořákových skladeb.

Dvořákova Nelahozeves

Mezi tradiční aktivity Muzea Antonína Dvořáka náleží pietní vzpomínková slavnost u skladatelova hrobu na Vyšehradském hřbitově v předvečer Dvořákova úmrtí (1. 5. 1904) a slavnostní matiné k datu skladatelova narození (8. 9. 1841), známé jako Dvořákova Nelahozeves, které se koná v Památníku Antonína Dvořáka v Nelahozevsi.

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

Památník (skladatelův rodný dům) náleží rovněž pod správu Muzea Antonína Dvořáka. Veřejnosti je zde přístupna stálá expozice zaměřená na skladatelovo mládí. I když se autentických památek z této doby dochovalo velice málo, osobní kontakt s prostředím, které Dvořáka ovlivnilo na celý život, působí velmi silným dojmem.

Adresy, kontakty, otevírací doby, vstupné

Národní muzeum - České muzeum hudby - Muzeum Antonína Dvořáka

120 00 Praha 2, Ke Karlovu 20
Spojení: Metro C, stanice I. P. Pavlova
Tel./fax: 224 923 363
E-mail: a_dvorak_museum@nm.cz
Pověřena řízením: Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D.
veronika_vejvodova@nm.cz

Více o muzeu (otevírací doba, vstupné...) naleznete ZDE

Národní muzeum - České muzeum hudby - Památník Antonína Dvořáka

277 51 Nelahozeves 12
tel./fax 315 785 099
E-mail:
a_dvorak_pamatnik@nm.cz

Více o památníku (otevírací doba, vstupné...) naleznete

ZDE

Zpět na Oddělení Českého muzea hudby


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů