Vyšlo první souborné kritické vydání Smetanovy korespondence - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Novinky Českého muzea hudby

Novinka (14.12.2016)

Vyšlo první souborné kritické vydání Smetanovy korespondence

Slavnostního křtu jedinečné publikace se zúčastnili i potomci slavného skladatele.

Prostor: Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1

V úterý 13. prosince 2016 se uskutečnil v Muzeu Bedřicha Smetany slavnostní křest knihy s názvem Bedřich Smetana. Korespondence / Correspondence I (1840–1862), jejíž autory jsou Olga Mojžíšová a Milan Pospíšil. První svazek souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany vydalo Národní muzeum ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě za finanční podpory Grantové agentury ČR. Vydaná publikace je první částí unikátního rozsáhlého vědeckého projektu Národního muzea, který by měl v následujících letech zpřístupnit veškerou Smetanovu korespondenci.

Slavnostního křtu knihy se zúčastnili také potomci slavného skladatele, včetně dvou jeho pravnuků. Kmotry knihy se stali ředitel Pražského jara Roman Bělor, pianista a předseda společnosti B. Smetany Jan Novotný a Smetanův prapravnuk Zdeněk Schwarz.

Smetanova korespondence nebyla doposud jako celek vydána. Existují jen dílčí edice některých významných korespondenčních celků, jejichž zpracování má rozdílnou úroveň. Řada dopisů byla uveřejněna jednotlivě v různých publikacích a časopisech, nemalá část korespondence nebyla dosud vůbec publikována.

Obsáhlá kniha zahrnuje veškerou dochovanou korespondenci hudebního skladatele Bedřicha Smetany z let 1840–1862, a také údaje o dopisech dnes neznámých, jejichž existence je však doložena z jiných zdrojů. Veškeré dopisy jsou uveřejněny v originálním jazyce (česky nebo německy) bez zásadních editorských úprav a jsou opatřeny podrobnými věcnými komentáři v českém a anglickém jazyce. Rozsáhlé úvodní studie (v české, anglické a německé verzi) pojednávají o historii vydávání Smetanovy korespondence, o jazycích jeho dopisů v dobovém kontextu či o životních osudech Bedřicha Smetany v daném období. Ke knize jsou připojeny také podrobné ediční zásady. Kniha je rovněž vybavena rozsáhlými rejstříky, seznamem pramenů a literatury a obrazovou přílohou. 

>> Více informací o publikaci

Slavnostní křest se uskutečnil v půvabném interiéru Muzea Bedřicha Smetany, které spravuje Národní muzeum.
První svazek souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany vydalo Národní muzeum ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě za finanční podpory Grantové agentury ČR.
Za generálního ředitele Národního muzea hosty přivítal ředitel Knihovny Národního muzea Martin Sekera.
Publikaci představila její autorka Olga Mojžíšová
O práci na díle promluvil i druhý z autorů - Milan Pospíšil
Na knize spolupracoval také Jiří Kroupa
Kmotr knihy Roman Bělor, ředitel Pražského jara.
Kmotr knihy Jan Novotný, předseda společnosti B. Smetany a pianista
Kmotr knihy Zdeněk Schwarz, prapravnuk Bedřicha Smetany
Dalším vzácným hostem byl Petr Heydušek, pravnuk Bedřicha Smetany (uprostřed).
V Muzeu Bedřicha Smetany si mohou návštěvníci prohlédnout i skladatelovy brýle.
Interiér Muzea Bedřicha Smetany

Zpět

Zobrazit výpis článků