Památník Josefa Suka - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Expozice Českého muzea hudby

Expozice

Památník Josefa Suka

Josef Suk (1874-1935) - život a dílo hudebního skladatele

Prostor: Památník Josefa Suka - č. p. 3, 257 56 Křečovice u Sedlčan

Památník skladatele Josefa Suka (1874–1935) se nachází v domku, kde Josef Suk strávil podstatnou část svého života.

Domek nechal postavit skladatelův otec v roce 1895, aby zde Josef Suk, tehdy již proslulý člen Českého kvarteta, mohl pobývat po náročných koncertních cestách. Sem se Josef Suk uchyloval v době svých životních krizí, tady nacházel klid a soustředění na kompozici. Do Křečovic za ním přijížděly také další významné osobnosti hudebního života, mj. i Antonín Dvořák nebo později Václav Talich.

Na sklonku svého života, kdy Josef Suk již nebydlel trvale v Praze, ale odstěhoval se do Benešova, uvolnil domek pro rodinu svého syna ing. Josefa Suka. Ten zde po skladatelově smrti zřídil památník, který odkázal v r. 1951 státu. V současné době Památník Josefa Suka spravuje Národní muzeum – České muzeum hudby v Praze.

Památník je v r. 2008 znovu otevřen po rekonstrukci. Ve dvou místnostech je zde zachován původní nábytek. V pracovně Sukův klavír zn. Bösendorfer, psací stůl, obrazy a plastiky, v salónu rodinná galerie, sbírka porcelánu, medaile a drobné předměty, které si Josef Suk přivážel jako suvenýry z cest po celé Evropě. Expozice ve zbývající části památníku je věnována Českému kvartetu a Sukovu skladatelskému dílu. Doplněna je promítáním krátkého animovaného filmu.

Josef Suk v Křečovicích Amatérské foto, nedatováno, pův. negativ 12x16 cm. Z fondů Českého muzea hudby.
Dnes se v domku Josefa Suka (1874-1935) nachází expozice Památníku Josefa Suka.
J. Suk relaxující
Budova Památníku
Interiér Památníku J. Suka po rekonstrukci
Výhled na kraj
Sukův rukopis - Zrání

Zpět

Zobrazit výpis článků